Latviešu
Valoda: Latviešu

Artis Kumsārs (1942-2013)

Datums: 01.08.2022 14:42
14 skatījumi
2.augustā atzīmējam 80 gadu jubileju mūsu novadniekam, diriģentam, folkloristam, vairāku Latvijas koru dalībniekam un dibinātājam un ilggadējam Madonas mūzikas skolas direktoram Artim Kumsāram.
    Savu ieguldījumu kultūras dzīves attīstībā A.Kumsārs devis vairākām Latvijas pilsētām - Cēsīm, Smiltenei, Jelgavai, Aizkrauklei, Lielvārdei, Rīgai un, jo īpaši dzimtajai pusei - Madonai. Tieši Madonā sākās viņa interese par mūziku, kad mācoties Praulienas pamatskolā (bijušajā Lazdonas draudzes skolā), 5.klasē sāka apgūt arī klavierspēli Madonas mūzikas skolā.
    Pēc pamatskolas beigšanas, 1958.gadā A.Kumsārs no dzimtā Praulienas pagasta pārcēlās uz Cēsīm, kur turpināja mācības Cēsu 1.vidusskolā un Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā. Vēlāk Jelgavā, kur mācījās un strādāja Jelgavas mūzikas vidusskolā. 1963.gadā, pēc mācību beigšanas viņš tika norīkots darbā uz Smilteni, kur pasniedza klavierspēles stundas bērnu mūzikas skolā, bet pēc gada tika iecelts par mūzikas skolas direktoru, vadīja arī vīru kori “Dziedonis”.
    1966.gadā A.Kumsārs iestājās Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas Mūzikas pedagoģijas nodaļā, papildus apguva arī kordiriģēšanu un simfoniskā orķestra diriģēšanu. Vienlaikus strādāja Aizkraukles mūzikas skolā, bija viens no vīru kora “Staburags” dibinātājiem, vēlāk Carnikavā izveidoja kori “Enkurs”. 1968.gadā nodibināja arī pirmo kamerkori Latvijā - valsts konservatorijas studentu kamerkori “Pelēkie zirņi”. No tā paša gada strādāja par kormeistaru Rīgas Politehniskā institūta vīru korī “Gaudeamus” un par otro diriģentu Latvijas Valsts Filharmonijas dziesmu un deju ansamblī “Daile”. Pēc konservatorijas absolvēšanas 1971.gadā, piecus gadus nostrādāja Smiltenes bērnu mūzikas skolas direktora amatā.
    Dzimtajā pusē Madonā A.Kumsārs atgriezās 1976.gadā, kad viņš tika aicināts par direktoru Madonas mūzikas skolā. Šeit darbojās arī kā aktīvs koncertdzīves organizētājs un sabiedriskais darbinieks. 1980.gadā izveidoja pirmo skolēnu folkloras ansambli Vidzemē - “Madonas Skandinieki”, vēlāk ansamblis tika pārdēvets par “Vērtumniekiem”.
    Atmodas laikā A.Kumsārs iesaistījās Latvijas Tautas frontes (LTF) Madonas nodaļā, bijis barikāžu dalībnieks. No 1998.gada strādāja kā docētājs Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolas Madonas nodaļas vakara un neklātienes nodaļā.
    Par ieguldīto darbu Latvijas kultūras dzīvē A.Kumsārs saņēmis vairākus apbalvojumus, kuru skaitā ir V šķiras Atzinības krusts, Lielā folkloras balva 2007, Teodora Reitera Mūzikas balva, Goda diploms par mūža ieguldījumu kultūrizglītības attīstībā mūzikas un radošās dzīves veicināšanā Madonas novadā. Savu dzīves gājumu apkopojis 900 lappušu biezajā “Stipruma grāmatā”. Grāmatas atklāšanas pasākums notika J.Simsona Madonas mūzikas skolā 2012.gada augustā.
    Šī gada 6.augustā ar pasākumiem A.Kumsāra dzimtajās mājās „Skubos” un H.Medņa kultūrizglītības centrā „Dziesmusvētku skolā” notiks par tradīciju kļuvušās Arta Kumsāra dienas.
Reinis AUZIŅŠ kultūrvēstures nodaļas vadītājs