Latviešu
Valoda: Latviešu

Aicinām skolēnus piedalīties vēstures un zīmējumu neklātienes konkursā

Datums: 09.03.2021 10:21
40 skatījumi
Mīlestība un cieņa pret savu valsti sākas ar savas valsts vēstures iepazīšanu jau no mazotnes. Lai novērtētu to, ka dzīvojam brīvā un neatkarīgā Latvijā, ik katram no mums jāzina vēsture un notikumi, kas veidoja neatkarīgu Latvijas valsti.
    ​Liepsalās, Meirānu pusē, dzimušais pulkvedis Oskars Kalpaks ir viena no Latvijas vēsturē nozīmīgām personībām, ar kuru saistās valsts veidošanās.

    Ik gadu Oskara Kalpaka piemiņas fonds ir aicinājis skolēnus piedalīties konkursā, lai pārbaudītu ne tikai savas valsts vēstures zināšanas, bet arī, lai pārbaudītu izturību un sportisko sagatavotību. Šajā  gadā, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, konkursa norise plānota attālināti. Pulkveža Oskara  Kalpaka piemiņas fonds sadarbībā ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju un Jāņa Simsona Madonas mākslas skolu organizē  Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņai un Barikāžu atceres 30. gadadienai veltītu neklātienes Vēstures  konkursu un Zīmējumu konkursu  skolēniem.
    Konkursu norises laiks: no 22.02.2021. līdz  22.03.2021.
    Neklātienes konkursos  aicinām piedalīties Madonas, Varakļānu, Lubānas, Cesvaines un Ērgļu novada izglītības iestāžu 5.- 12. klašu skolēnus!

    Darbu vērtēšana un apbalvošana: organizē  Pulkveža O.Kalpaka piemiņas fonds, uzvarētāju sarakstu publicē  laikrakstā “Stars”. Godalgas un diplomus nodrošina Pulkveža O.Kalpaka piemiņas fonds, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs.
    Apbalvo Vēstures konkursa un Zīmējumu konkursa 1.,2.,3.vietas ieguvējus katrā vecuma grupā.
    Neklātienes konkursu uzvarētāju apbalvošanas diena un tuvākie pasākumi Pulkveža O.Kalpaka atcerei tiks precizēti, ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī. 

    Konkursam ir divas daļas: zīmējumu konkurss un vēstures konkurss.
    Vēstures konkursa mērķis: Veicināt interesi par savas valsts vēsturi, izzinot un meklējot atbildes uz jautājumiem dažādos resursos un veicot darbu patstāvīgi.
    Meklējot atbildes uz jautājumiem, aicinām izmantot dažādas interneta datu bāzes:
1. www.nmkk.lv  jeb Nacionālais muzeju krājumu kopkatalogs. Ir jautājumi, kur jautājuma formā ir norādīti cipari un burti, tie ir konkrētu muzeju krājuma apzīmējumi, piemēram, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejam – MNM, Latvijas Kara muzejam – LKM.
2. www.wikipedia.org
3. www.latgalesdati.du.lv
4. www.periodika.lv 
Kā arī preses izdevumus, periodiku, grāmatas (kā mācību, tā dažādās uzziņu literatūrās).

    Jautājumi iedalīti trīs vecuma grupas: 5. – 6. klašu grupa (maksimālais punktu skaits – 22);  7. – 9. klašu grupa (maksimālais punktu skaits – 25); 10. – 12. klašu grupa (maksimālais punkts skaits – 30).
    Jautājumus sagatavoja: vēsturnieks Indulis Zvirgzdiņš,  vēstures skolotāja Janīna Liepiņa, Madonas muzeja vēsturniece Natālija Seļma un izglītojošā darba nodaļas vadītāja Zane Grīnvalde.​
5.-6.klases
Kādā laikrakstā pirmo reizi 1919.gada 11.martā publicēts Edvarta Virzas dzejolis „Pulkvedim Kolpakam”, kas lasāms arī viņa kapa piemineklī?
2 punkti

Kad atklāts pulkveža Kalpaka kapa piemineklis Visagala kapos?
 2 punkti

Kas komponējis mūziku Edvarta Virzas Kalpakam veltītajam dzejolim „Pulkveža atgriešanās”?
1 punkts

Kas bija Lubānā dzimušais Jānis Aleksandrs Liberts?
2 punkti

Daļa novadnieku Neatkarības kara laikā dienēja Valmieras pulkā. Kāds bija tā numurs?
3 punkti

Jumurdieti Pēteri Upīti zinām kā selekcionāru. Kādi bija viņa pienākumi Latvijas Kara muzejā tā darbības sākumā?
3 punkti

Kuru Latvijas baznīcu rādīja LTV-1 26.01.2021. plkst.18.00, kādā sakarā?
2 punkti

Kas bija Otto Nonācss?
4 punkti

Kas ir autors O.Kalpaka piemineklim Rīgā, Esplanādē un kāds ir tā nosaukums?
3 punkti
7.-9.klases
Kas bija autors laikrakstā „Latvijas Sargs” 1919.gadā 11.martā publicētam dzejolim „Kolpaka un viņa varonīgo biedru piemiņai”?
1 punkts

Pulkveža Kalpaka kapa pieminekļa autors ir tēlnieks Kārlis Zāle. Kur vēl bez Brīvības pieminekļa Rīgā ir viņa veidotas piemiņas zīmes Pirmā pasaules kara un Neatkarības kara cīņām?
2 punkti

Kuras Latvijas valsts augstākās amatpersonas piedalījās Kalpaka kapa pieminekļa atklāšanā Visagala kapsētā 20. gadsimta 20. gadu beigās?
5 punkti

Kas bija Barkavā dzimušais Ēvalds Mugurēvičs (1931-2018), autors 2007.gadā izdotajai grāmatai „Oskars Kalpaks”?
2 punkti

Arhitekts Verners Vitands projektēja Madonas Kultūras namu. Kur atrodas viņa veidotas piemiņas zīmes Latvijas Neatkarības kara cīņām?
2 punkti

Gleznas “Pulkveža Kalpaka nāve” autors un tapšanas gads ir…
2 punkti

Ar ko nozīmīgs Latvijas vēsturē laika posms 01.05.1920. -15.02.1922.?
2 punkti

Kādu amatu pirmajā Latvijas pagaidu valdībā ieņēma Miķelis Valters? Cik svešvalodas viņš brīvi pārvaldīja un kādas?
3 punkti

Kas attēlots Z. A. Meirovica kapa piemineklī? Kur tas atrodas? Kas ir tā autors?
3 punkti

Kad atklāts O.Kalpaks piemiņas muzejs „Airītes”?
3 punkti
10.-12.klases
1923.gadā izdota grāmata „Krusttēvs Oskars. Atmiņas par draugu pulkvedi Oskaru Kalpaku”. Kādu jaunatnes organizāciju Latvijā vadīja tās autors?
2 punkti

Kas fotografēja pulkveža Kalpaka kapa pieminekļa atklāšanu (negatīvi Madonas muzejā MNM 42976)
2 punkti

Kas ir autors dzejolim „Pulkvedis Kalpaks Ūbānu pilskalnā”?
2 punkti

Kāda saistība ar Oskaru Kalpaku Aleksandra Čaka darba „Mūžības skartie” dzejojumā „Suns kaskā” pieminētajam podporučikam?
4 punkti

Latvijas armijas Aviācijas parka komandieris no 1919.-1921., dzimis Bērzaunē 1893.gadā. Ar kādu darbību viņš vēlāk pazīstams Latvijā un pasaulē?
3 punkti

Ar ko Latvijas militārajā vēsturē nozīmīgs attēlā MNMPlg 3387 redzamais stāvošais vīrs?
3 punkti

No kā sastāv un kas rakstīts virsū Kalpaka Jātnieku nodaļas krūšu nozīmei?
3 punkti

Kāda vēsturiska tradīcija saistās ar Latvijas „de iure” atzīšanas svinībām? Kad to izpildīja šogad?
2 punkti

Kāda loma  Latvijas “de iure” atzīšanā Miķelim Valteram? Kur viņš ir pārapbedīts?
3 punkti

Pulkveža Kalpaka kapa pieminekļa autors ir tēlnieks Kārlis Zāle, viņam palīdzēja arī Lubānā dzimušais Arnolds Dzirkalis (1896-1942). 1923.gadā abi šie vīri Berlīnē izdeva mākslas žurnālu latviešu valodā. Kā to sauca?
2 punkti

Liepājnieks J.Bokums fotografēja pulkveža O.Kalpaka izvadīšanu 1919.gada 11.martā, attēls glabājas Latvijas Kara muzejā (LKM 4-46539). Starp 15 cilvēkiem aiz pulkveža zārka ir Grašos, Meirānos un Sausnējā dzimuši vīri. Kas tie ir?
4 punkti
    Pareizās atbildes aicinām iesūtīt Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja Izglītojošā darba nodaļas vadītājai Zanei Grīnvaldei uz e-pastu: zane.grinvalde@madona.lv.
    Zīmējumu konkursu organizē Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds  sadarbībā ar Jāņa Simsona Madonas mākslas skolu un tā mērķis ir  veicināt jauniešu pilsoniskās apziņas veidošanos, rosinot domāt  par Latvijas Valsts vēsturi, vērtībām, mantojumu, tradīcijām, tagadni un nākotni.
    Zīmējumu konkursa vadītāja  Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas skolotāja Danute Vēze /tālr.22489232/
 Zane GRĪNVALDE izglītojošā darba nodaļas vadītāja
Tālr. 29418187
E-pasts: zane.grinvalde@madona.lv