Latviešu
Valoda: Latviešu

90 - vai tas ir daudz?

Datums: 15.03.2021 11:53
40 skatījumi
Laikā, kad veselības aprūpe no visām jomām ir izvirzījusies priekšplānā, arī mūsu pusē ir kāds atzīmēšanas vērts notikums. Jau gandrīz 4 paaudzes ir izaugušas kopā ar Madonas slimnīcu, kurai 2021.gada 15.martā paliek apaļi 90, tikai par 5 gadiem mazāk kā pašai Madonas pilsētai, kura šogad svinēs 95.gadskārtu.
    Madonas slimnīca dibināta 1931.gada 15.martā ar 10 stacionāra vietām. Sākumā tās vajadzībām iekārtoja īrētas telpas Blaumaņa ielā 18. Jau tajā pašā gadā gultu skaits tika palielināts līdz 20, jo pieprasījums pēc medicīniskajiem pakalpojumiem pieauga. Pēc 2 gadiem, 1933.gada oktobrī Madonas slimnīca pārcēlās uz jaunām telpām Skolas ielā 12, kuras tika piemērotas iestādes vajadzībām un spēja uzņemt jau 50 slimniekus. Vēlāk, pēc piebūves uzcelšanas, vietu skaits pieauga līdz 80, bet 1940.gadu sākumā – jau līdz 135.
    1940.gadu vidū slimnīcā tiek atvērta infekciju nodaļa, kura atradās Parka ielā, vēlāk ēkai tika veikta pārbūve un tajā iekārtoja Tuberkulozes dispanseru.
    1950.gadā slimnīcai pievieno ambulanci, tā atradās Saules ielā 1.
    1950.gados tika veiktas administratīvi teritoriālās reformas, kā arī 1959.gadā reorganizēja veselības aprūpes sistēmu, kas noteica arī rajona medicīnas iestāžu pakļautību – visas vadīja Madonas rajona centrālā slimnīca un tās galvenais ārsts līdz pat 1992.gadam. Speciālisti no rajona slimnīcas veica pārbaudes apkārtējās slimnīcās, sniedza konsultācijas.
    1960.gados sākās paplašināšanās – 1966.gadā slimnīca pārcēlās uz jaunuzceltajām ēkām Rūpniecības ielā 38, kurā tā darbojas vēl tagad. Vecajā ēkā Skolas ielā 12 pēc remonta ievācās poliklīnika. Jau nākamajās desmitgadēs kļuva skaidrs, ka telpu apjoms arī jaunuzbūvētajā slimnīcā ir nepietiekams un tika pieņemts lēmums par jaunu korpusu būvniecību ķirurģijas nodaļai un operāciju blokam, tomēr ceļš līdz idejas realizācijai bija ļoti garš.
    1990.gados veselības aprūpes sistēmā tika ieviestas lielas pārmaiņas, kas nozīmēja arī finansējuma samazinājumu. Slimnīca no iestādes kļuva par uzņēmumu. Tā kā 1991.gadā bija ielikts pamatakmens jaunajiem korpusiem, tad slimnīcas vadītāji dažādos veidos centās panākt būvniecības turpināšanu un finanšu piesaisti – gan ar ziedojumiem, gan kredītiem. Tāpat atbalstu sniedza arī pašvaldība. Tam bija panākumi – 2001.gadā jaunajos korpusos ievācas ķirurģijas nodaļa un tiek iekārtots operāciju bloks. Un šajā laikā uz slimnīcas telpām pārcēlās arī poliklīnika. No 2003.-2016.gadam vienā no korpusiem atradās arī pansionāts.
    2011.gadā iedzīvotājiem nācās aizstāvēt savu slimnīcu, jo bija bažas par tās slēgšanu, tomēr savākto parakstu daudzums (vairāk kā 15000) un protesta akcijas panāca stacionāra saglabāšanu.
    Arī mūsdienās slimnīca darbojas un iet līdzi laikam, ieviešot jaunas tehnoloģijas un iegādājoties jaunas iekārtas, kā arī pēc iespējas piesaistot jaunus speciālistus.
    No sirds sveicam Madonas slimnīcas kolektīvu dzimšanas dienā!
Rita MEDNE kultūrvēstures nodaļas vadītāja