Latviešu
Valoda: Latviešu

170 dzimšanas diena trešajam Brāļu Jurjānu kvarteta dalībniekam Pēterim

Datums: 25.10.2021 11:12
13 skatījumi
Pēteris ir dzimis 1851.gadā 25.septembrī Meņģeļos. Par Andrieva un Annužas trešo dēlu ziņas ir ļoti skopas.
Četri brāļi - Juri, Jāņi,
Visi lieli pūtējiņi -
Dižais vilka jauku dziesmu,
Citi līdzi trīsināja.
                   /T.dz.: Brīvā Latvija: Apvienotā "Londonas Avīze" un "Latvija" Nr.22. 1996.gadā/
Foto: Izdevums
Foto: Izdevums "Mēs" Nr.21 1966.gadā
    Vārdu kopu "Brāļi Jurjāni"  sabiedrība iepazina 19.gs. 80-to gadu sākumā, kad brāļi Andrejs un Juris Jurjāni, abi Pēterburgas konservatorijas studenti, uzsāka aktīvu koncertdarbību Latvijas laukos. Pēteris būdams starp brāļiem vecākais, bija jaunākais kvarteta dalībnieks. Vienīgais no brāļiem, kam neizdevās mācīties konservatorijā. Mežraga spēlē Pēteri izskolo brālis Andrejs ar konkrētu mērķi - izveidot kvartetu. 1880.gadu otrajā pusē - ap Vispārējo latviešu Dziesmu svētku (1888) laiku - Pēteris redzams un dzirdams savu trīs jaunāko brāļu pulciņā, visā Latvijā toreiz slavinātā un apjūsmotā BRĀĻU JURJĀNU MEŽRAGU KVARTETA sastāvā. Savā pamatprofesijā Pēteris Jurjāns bija mūzikas instrumentu meistars - klavierskaņotājs, Rīgā pazīstams pūšamo instrumentu veikala un remontdarbnīcas īpašnieks.
    Pēteris Jurjāns miris 1903.gada 14.maijā.

Ziņas attēls: "Brāļu Jurjānu mežraga kvartets". Autors A.Voitkāns. 1983.g. MNM18912
Natālija SEĻMA vēsturniece