Latviešu
Valoda: Latviešu

“Oļegs” svin jubileju

Datums: 20.04.2020 12:03
44 skatījumi
Nē, nē, nekādi pārkāpumi ārkārtējās situācijas laikā nenotiek! Pirms 110 gadiem pa Aivieksti no Lubānas muižas līdz Cūkas krogam tika nodibināta pastāvīga satiksme ar tvaikoni “Oļegs”.
    Trīs reizes nedēļā “Oļega” maršruts bija: Lubānas muiža-Meirānu muiža-Švāna krogs-Saikavas krogs-Fridrihsvaldes muiža-Mūrnieku krogs-Ļaudonas miests-Aburti-Cūku krogs un pretējā virzienā. Savukārt svētdienās to varēja izīrēt dažādiem izbraukumiem. Madonas muzeja krājumā saglabājusies gan tvaikoņa satiksmes reklāmas lapa, gan daži dokumenti, kas liecina par “Oļega” īpašniekiem. Sākotnēji bija apvienojušies trīs, bet no šī projekta izstājās Alksnis, un tālākās līgumsaistības ar tvaikoņa būvētājiem uzņēmās Verpelis un Aizpurvs. Ūdens satiksmi izmantoja vietējie iedzīvotāji, kā arī plostnieki, kas vēlējās atgriezties augštecē. Saikavas krāces, Aiviekstes kā ūdensceļa nonākšana Krievijas Ceļu ministrijas pārziņā, Pirmā pasaules kara sākums nekādi neveicināja satiksmi pa Aivieksti. Tāpēc vairāk ir zināms starpkaru perioda tvaikonis “Kultūrtehniķis”.
Laimdota IVANOVA vēsturniece