Latviešu
Valoda: Latviešu

“Baltijas ceļš”- Baltijas valstu pieteikums neatkarības atgūšanai

Datums: 22.08.2023 20:23
7 skatījumi
23.augustā atzīmējam 34.gadadienu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāju masveida akcijai cīņā pret padomju okupāciju. 1989.gada 23.augustā Baltijas iedzīvotāji, sadodoties rokās, izveidoja vairāk kā 600 km garu dzīvo ķēdi, ar kuru tika savienotas Baltijas valstu galvaspilsētas.
    Mērķis bija pievērst pasaules uzmanību 1939.gada 23.augustā noslēgtajam PSRS un Nacistiskās Vācijas neuzbrukšanas līgumam (Molotova – Rībentropa paktam), kura slepeno protokolu rezultātā, sadalot Austrumeiropu ietekmes zonās, PSRS okupēja Baltijas valstis.
    Pirmie piemiņas pasākumi un demonstrācijas šajā datumā organizētas 1970.gados, ko rīkoja baltieši trimdā, plašāk tās turpinot 1980.gados. Baltijas trimdinieku akciju mērķis bija aicināt mītnes zemju valdības un politiķus neatzīt PSRS tiesības uz Baltijas valstīm un prasība atjaunot Baltijas valstu neatkarību. 1986.gadā 23.augusts trimdinieku vidū ieguva nosaukumu “Melnās lentes diena”, demonstrāciju dalībnieki izmantoja melnu lenti, ko apsēja ap roku, ar to simbolizējot Molotova – Rībentropa pakta sekas.
    Baltijas republikās 23.augusta piemiņas pasākumi rīkoti no 1987.gada, savu kulmināciju piedzīvojot divus gadus vēlāk, akcijā “Baltijas ceļš”, ko organizēja Latvijas Tautas fronte, Igaunijas Tautas fronte “Rahvarinne” un Lietuvas kustība “Sajūdis”. Tiek uzskatīts, ka pasākums pulcēja ap 2 miljoniem cilvēku, tā apliecinot plašo sabiedrības atbalstu Baltijas valstu neatkarības idejai.
    Iespējams, lielākais “Baltijas ceļa” akcijas sasniegums bija Maskavas piekāpšanās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotājiem, kad 1989.gada 24.decembrī PSRS Tautas deputātu kongress atzina 1939.gada 23.augustā noslēgtā PSRS un Nacistiskās Vācijas līguma slepeno protokolu eksistenci un pasludināja tos par spēkā neesošiem. Līdz ar to “Baltijas ceļš” ne tikai ieguva pasaules uzmanību, bet kļuva arī par būtisku soli ceļā uz pilnīgu Baltijas valstu neatkarības atgūšanu.
    1991.gada 23.augustā tika organizēts “Liesmojošais Baltijas ceļš”, lai atgādinātu par traģiskajiem notikumiem janvāra barikāžu laikā, iededzot ugunskurus vairākās “Baltijas ceļa” vietās.
    2009.gadā 23.augusts Latvijā tika noteikts kā oficiāla Staļinisma un nacisma upuru atceres diena. Tajā pašā gadā akcija “Baltijas ceļš” tika iekļauta UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā.
Reinis AUZIŅŠ kultūrvēstures nodaļas vadītājs