Latviešu
Valoda: Latviešu

Top jauna ekspozīcija

Datums: 03.02.2021 16:46
26 skatījumi
Madonas novadam ir bagāts kultūrvēsturiskais mantojums – senvēstures un jaunāku laiku notikumu liecības, izcilu personību devums, ko patstāvīgi pēta Madonas muzeja vēsturnieki. Pēdējos gados speciālisti strādā pie ekspozīcijas “Madonas novada vēsture. 14. – 21.gadsimts” izveides.
    Pirms pieciem gadiem muzeja apmeklētājiem tika atvērta modernizēta novada senvēstures ekspozīcija (dizaina autors K.Brekte) ar virtuālu papildinājumu par senvietām un tajās atrasto priekšmetu attēliem no muzeja krājuma. Valsts simtgadei par godu tika sagatavota virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības” (dizains Aspired), kas veidota tā, lai varētu papildināt ar stāstiem par vēl daudziem mūsu puses cilvēkiem.
    Šobrīd sadarbībā ar mākslinieku E.Medni, mākslas vēsturnieci Z.Zībiņu, dizaineriem D.Runču un A.Stasaiti, zinātnisko konsultantu, Valmieras muzeja vadošo pētnieku D.Pumpuriņu muzejnieki strādā pie turpinājuma – apjomīgas novada vēstures ekspozīcijas, kas aptver laika periodu no 14. līdz 21.gadsimtam. Finansiāli šo darbu atbalsta Valsts kultūkapitāla fonds un Madonas novada pašvaldība.
    Četrās lielās sadaļās (Zeme un ļaudis, Vara, Kultūra, Reliģija) tiks atspoguļota Madonas puses ļaužu dzīve septiņu gadsimtu garumā. Caur mūsu novada zemes un cilvēku likteņiem sajutīsim norises Latvijā un pasaulē – varu maiņas, teritoriālās un administratīvās  reformas, kultūras  izpausmes, reliģijas ietekmes.  Piektā sadaļa Notikumi veidos katra gada nozīmīgāko un saistošāko faktu hronoloģiju.
    Katru vēstures periodu ilustrēs gan oriģināli priekšmeti, gan virtuālie materiāli, kas ļaus parādīt muzeja bagāto krājumu. Ekspozīcijā tiks izmantotas moderno tehloģiju iespējas un veidotas interaktīvās kartes.
    Plašais muzeja materiālu klāsts ļaus katram atrast kaut ko interesantu – no vispārīgām ziņām par karaspēku kustību  vai administratīvi teritoriālajām izmaiņām laika ritumā līdz  lidaparātu būvei Madonā, Kraukļu pagasta “Ivānu” saimniecības ganāmpulka attēlam uz 500 latu naudas zīmes  vai vecvecmāmiņas iesvētību fotogrāfijai.
 
    Turpmāk muzeja mājaslapā piedāvāsim ieskatīties topošās ekspozīcijas sadaļās.

    Pirmo šķiram sadaļu par 1920.–1930.gadu transporta līdzekļiem, kad zirgs vēl joprojām bija galvenais palīgs transportdarbos.
Zirgi
    Laikā no 1918. līdz 1940.gadam zirgs joprojām bija nozīmīgākais palīgs pārvadājumos, īpaši laukos. Ar zirgu varēja piekļūt jebkurai vietai, arī bez ceļa un visos gadalaikos. Ar to cilvēki pārvietojās, veda visdažādākās kravas, tostarp vilka no meža baļķus.
    I pasaules kara laikā zirgu daudzums samazinājās par trešdaļu, jo dažādas armijas tos rekvizēja savām vajadzībām, kopā ar bēgļiem tie nonāca Krievijā, daļa gāja bojā kara darbības rezultātā. Tūlīt pēc kara sekoja straujš to skaita pieaugums. No 1920.gadu vidus zirgu skaits vairs būtiski nepalielinājās, jo arvien plašāk sāka izmantot mehāniskos transporta līdzekļus.
    Madonas apriņķis bija viens no vadošajiem zirgaudzēšanā, visvairāk zirgu 1930.gadu vidū bija Kraukļos.
    1920.gadu sākumā zirgu cenas bija augstas – darba zirgs maksāja 400–700 latu, tad sekoja cenu kritums, bet jau 1930.gadu 2.pusē tie atkal kļuva dārgāki.
    Sabiedriskās vietās – pie veikaliem, krogiem, baznīcām, kapsētām u.c. – bija zirgu stāvvietas, aprīkotas ar slitām (horizontāli uz balstiem novietots baļķis apmēram 1 metra augstumā) zirgu piesiešanai.
    Pirmo šķiram sadaļu par 1920.–1930.gadu transporta līdzekļiem. Līdzās daudzus gadsimtus šim nolūkam izmantotajam zirgam  kravu un pasažieru pārvadāšanā arvien plašāk sāka izmantot automašīnas.
Automašīnas
    Ap 1935.gadu Vidzemē bija reģistrētas 50 vieglās un 38 smagās automašīnas.
    Pasažieru pārvadājumiem tika izmantotas pārbūvētas un nepārbūvētas kravas automašīnas. Pastāvēja arī noteikumi auto vadīšanas atļauju iegūšanai. Automašīnu un motociklu vadītājiem pēc katriem 10 gadiem bija jāiesniedz pārbaudes komisijai ārsta izdota apliecība par veselības stāvokļa atbilstību šofera amatam.
Ilze GAUJĒNA vadošā pētniece