Latviešu
Valoda: Latviešu

Skolas iela 8

Datums: 27.11.2019 16:38
35 skatījumi
Pirms 85 gadiem 1.decembris bija sestdiena. Šajā dienā tika atklāta un iesvētīta Madonas pamatskolas ēka, kas tika uzcelta kādreizējās muižas rijas vietā. 2019./2020.mācību gadā šajā ēkā mācās Madonas pilsētas vidusskolas 2.klašu audzēkņi.
Muzeja izstādes “Celtnes un būvplāni Madonā) fragments
Muzeja izstādes “Celtnes un būvplāni Madonā) fragments
    1934.gadā ēkas iesvētīšanas svinībās piedalījās izglītības ministrs Ludvigs Adamovičs un ministrijas tautskolu direktors Mārtiņš Soste, kas bija ieradušies arī uz šajā dienā notiekošo apriņķa skolotāju konferenci. Pēcpusdienā pēc konferences notika pēc Madonas pilsētas inženiera Voldemāra Bergkinda (1897 – 1978) projekta būvētās skolas ēkas iesvētīšana.
    Svinību dienā gaiši apgaismotā jaunā pamatskola bija greznota ar karogu, bet uz durvīm uzraksts: “Mīļi sveicinām”. Ļoti daudz cilvēku bija pulcējušies, lai piedalītos skolas ēkas iesvētīšanā. Skolēni izglītības ministru sagaidīja ar dziesmu “Lai līgo lepna dziesma”. Pasākumā piedalījās pilsētas galva M.Šteinbergs, valdes locekļi, iestāžu un apkārtējo skolu vadītāji. Ēku iesvētīja mācītājs Būmanis un Lazdonas pareizticīgo draudzes priesteris J.Eniņš.
    1934.gada 10.decembrī Iekšlietu ministrijas Būvniecības pārvalde atzina būvi par pabeigtu, bet bija jānovērš vairāki trūkumi. Par galīgi pabeigtu ēku atzina nākošā gada janvārī. Skolā bija septiņas mācību klašu telpas, bibliotēka, dabas zinību kabinets, mācības līdzekļu telpa, zāle, garderobe, skolotāju istaba, kanceleja, apkalpotāju dzīvoklis, bet pagrabstāvā - virtuve un ēdamistaba.
    V.Bergkinds pēc Otrā pasaules kara dzīvoja Austrijā, piedalījās Raiņa un Aspazijas pieminekļa iekārtošanā Šveicē, Kastaņolā.

Attēli: Pamatskolas ēka 1930. gadu otrā pusē (O. Bērziņa foto) un muzeja izstādes “Celtnes un būvplāni Madonā) fragments.
Laimdota IVANOVA vēsturniece