Rutai Umurei 85

Datums: 01.10.2018 16:12
11 skatījumi
Mūsu bijušajai kolēģei Rutai Umurei šogad jubileja. Nelielā izstāde veltīta viņai. Ruta dzimusi Abrenes apriņķa Balvu pagasta “Silmalā” 1933.gada 10.oktobrī.
    Līdz 1949.gada 25.martam Ruta paguva uzsākt skolas gaitas Dūrupes pamatskolā, bet no 1941.gada Balvu vidusskolā un tikt līdz 7. klasei. Tad kopā ar māti, māsām un vecmāmiņu tika deportēta uz Omskas apgabala Poltavkas rajona kolhozu “Krasnij Putilovec”. Tēvs bija apcietināts jau 1947.gadā un atradās Karagandā.
    Pirmais gads pagāja strādājot kolhozā, bet jau nākamajā ziemā Ruta pabeidza vietējo pamatskolu un pēc tam mācījās Jeremejevkas vidusskolā. 1955.gadā viņa uzsāka agronoma studijas Omskas lauksaimniecības institūtā. Pēc gada varēja atgriezties Latvijā, bet Ruta vēlējās studijas pabeigt. Vecāki atgriezās Latvijā.
    Pēc augstskolas absolvēšanas Rutu Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrija “pieprasa komandēt” strādāt uz Latviju. Viņa atgriezās un uzsāka darbu Jēkabpils padomju saimniecībā “Druvas” par normētāju.
    1974.gadā nāca piedāvājums strādāt Madonas rajonā par pirmrindas pieredzes propagandas speciālisti. Kad pienāca Atmodas laiks, Ruta iesaistījās Latvijas lauksaimnieku savienības Madonas biedrības organizēšanā, vairākus gadus tur arī nostrādāja.
    Visas Rutas darba gaitas bija saistītas ar organizēšanu, darbošanos cilvēkos. Savu enerģiju un zināšanas pēc aiziešanas pensijā viņa varēja likt lietā Madonas muzejā, kad uz vairākiem gadiem kļuva par mūsu kolēģi.  Ar Rutas konsultācijām, izmantojot viņas plašo pazīšanos, tapa vērienīga izstāde par agronomiem (autore B.Balode) un vēl vērienīgāks pasākums, kas tobrīd šīs specialitātes ļaudīm bija ļoti vajadzīgs, jo viņi nepelnīti jutās aizmirsti, nevienam nevajadzīgi.

Ziņas foto: Omskas lauksaimniecības institūta studente R.Umure. 1957.gads
Ilze GAUJĒNA kultūrvēstures nodaļas vadītāja