Latviešu
Valoda: Latviešu
Latviešu
Valoda: Latviešu

Papildinājumi par Aiviekstes spēkstaciju

Datums: 07.12.2018 14:41
22 skatījumi
Pirms vairāk nekā trīsdesmit gadiem kopoju ziņas par Aiviekstes spēkstacijas celtniecību un darbību. Toreiz runāju ar vēl dzīvajiem kādreizējiem darbiniekiem, Rīgā un Smiltenē izdevās arī satikt dažus spēkstacijas iniciatora Eduarda Lūša (1890-1958) sievas Antonijas Siliņas-Lūses (1896-1980) piederīgos.
    Uzzināto, iegūto pirms pusotra gada izmantojām izstādē par Madonas novada elektrifikāciju. Te kādi papildinājumi nāca arī no kādreizējo akciju sabiedrības līdzdalībnieku Ansonu, Mucenieku, Zadu pēctečiem. Vēl pirms pieciem gadiem par spēkstaciju runāju Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu vēsturei veltītā konferencē, sekoja publikācija RTU Rakstu krājumā. Raksts pieejams arī internetā, nesen saņēmu zināmu atsauksmi par to – vēstuli no ASV dzīvojošā Eduarda Lūša mazdēla Ivara. Viņa tēvs Ēvalds (1920-1986), arī tā brālis Eduards (1918-1978) Otrā pasaules kara laikā nokļuva Rietumeiropā, ar vecākiem vairs nesastapās. Vecie Lūši no piecdesmito gadu vidus dzīvoja Smiltenē (tā bija  Antonijas Siliņas dzimtā puse). Noprotams, ka viņa dēliem uz Rietumvāciju un ASV nosūtījusi dažādus materiālus par kādreizējo dzīvi, darbu Kalsnavas pagastā. Ar pateicību nu saņemam fotogrāfiju digitālās kopijas, kādas nekad agrāk neesmu redzējis. Ja izstādi gatavotu tagad, tās noteikti varētu izmantot.
    Savukārt Ivars Lūsis priecājas, ka uzzina ko jaunu par Aivieksti. Palīdz tas, ka pirms izstādes veidošanas Madonas muzejā esošais aprakstīts tā sauktajā krājuma kopkatalogā. Te nu viena izmantotāja atsauksme:  I spent HOURS today exploring nmkk.lv.  I am enjoying that website very much so I thank you for providing the link. /Šodien es pavadīju  vairākas stundas, pētot nmkk.lv. Es ļoti priecājos par šo vietni, tāpēc es pateicos jums par saiti./
    Secinājums – Aiviekstes spēkstacijas vēstures izpētē nav pavelkama svītra ar piebildi – nu jau visu zinām, vairāk jaunumu nebūs...
Indulis ZVIRGZDIŅŠ muzeja vadošais pētnieks
Ziņas attēls: Skats uz spēkstaciju un upi  no raidstacijas masta ap 1936.gadu