Muzeja izstādes ārpus muzeja

Datums: 05.11.2018 09:35
12 skatījumi
Turpinājumā uzzināsiet, kādas Madonas muzeja izstādes 2018.gadā ceļo un kur atrodas. Aicinām iepazīties ar ceļojošo izstāžu piedāvājumu (madonasmuzejs.lv/par muzeju/ceļojošās izstādes) un izvēlēties interesējošo izstādi sev piemērotā laika posmā.
    Izstāde “Kalendāri” atrodas Gulbenes novada Jaungulbenes bibliotēkā līdz 23.novembrim. Iepriekš bija apskatāma  Alūksnes pilsētas bibliotēkā,  Alūksnes novada Bejas novadpētniecības centrā un Gulbenes novada Druvienas pagasta bibliotēkā.
    Izstāde “Teritoriālās reformas vēsturiskā skatījumā” eksponēta Praulienas pagasta pārvaldes zālē līdz 5.decembrim.
    Izstāde “Sportiskās virsotnes” apskatāma Barkavas pamatskolā līdz 14.decembrim. Pirms tam bija eksponēta Liezēres pamatskolā, Lazdonas pamatskolā un Madonas Valsts ģimnāzijā.
    Izstāde “Apceļo dzimto zemi”  atrodas viesu namā “GaiziņStars”  līdz 27.decembrim.
    Izstāde “Latvijas Tautas frontes Madonas rajona nodaļai – 30” tiek  piedāvāta apskatei Sarkaņu bibliotēkas apmeklētājiem līdz 30.decembrim.
    Izstāde “Elektrifikācija Madonas novadā” bija eksponēta  Barkavas pamatskolā un Cesvaines novada Kraukļu bibliotēkā. Decembrī tiks piedāvāta apskatei Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja apmeklētājiem.
    Izstāde “Slēpes paliksim zem kājām” bija eksponēta Sarkaņu bibliotēkā.  Pēc 23.novembra būs apskatāma Gulbenes novada Jaungulbenes bibliotēkā.
Laimdota IVANOVA galvenā speciāliste