Latviešu
Valoda: Latviešu
Latviešu
Valoda: Latviešu

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejam - 75

Datums: 20.09.2019 08:34
23 skatījumi
Būs, būs! Būs nākotnes muzeji, pilis un muižas! Lai dievs dod vienu vecu pūra lādi ar cimdu lāpāmo tikumiņu. /I.Indrāne/
    Madonas novada un pilsētas bagāto kultūrvēstures mantojumu, tradīcijas varam iepazīt  vienā no vecākajiem Vidzemes muzejiem, kas glabā  133 784  vēstures un mākslas vērtības. Aizvadītie gadu desmiti ir likuši paskatīties  un iepazīt muzeju no ierakstiem ar tintes pildspalvu krājuma uzskaites grāmatās līdz jaunākajām informācijas tehnoloģijām muzeja krājumā un virtuālajās ekspozīcijās. Esam nemitīgā tapšanas un meklējuma procesos, veidojot vidi, kur apmeklētājs ir gaidīts un var saņemt  pievilcīgā un saprotamā veidā daudzpusīgu informāciju par novada  kultūrvēsturi. Mēs veidojam muzeju, kurā ir ielikts tas enerģijas lādiņš, kāds nāk no mūsu novada dabas, vēstures un novada cilvēku talanta un spēka paaudžu paaudzēs.
    Mūsu vislielākā bagātība ir cilvēki, kuru paveiktais devis nozīmīgu ieguldījumu muzeja sekmīgā darbībā un attīstībā. Paldies viņiem par to! Paldies visiem, kas līdzdarbojas muzeja dzīvē! Lai ikviens apmeklētājs aiziet no muzeja ar kādu atklājumu un prieku! Lai dzimst jaunas idejas un mums kopīgi viss izdodas! 
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja direktore      L.Zepa