Latviešu
Valoda: Latviešu
Latviešu
Valoda: Latviešu

Katoļu baznīca un ticība Madonas apkārtnē. Tuvplānā

Datums: 05.06.2019 11:31
20 skatījumi
Madonas muzejā iepriekš ir bijušas luterticībai un pareizticībai veltītas izstādes un šogad, atzīmējot Madonas Romas katoļu baznīcas 85.gadadienu, kārta pienākusi katoļticībai.
    Izstādē būs iespējams iepazīties ar visu Madonas apkārtnē darbojošos astoņu katoļu draudžu vēsturi, personībām, aplūkot un uzzināt praktisko un simbolisko nozīmi dažādiem liturģiskajiem traukiem, priekšmetiem un apģērbiem.
    Izstāde veidota tā, lai būtu saistoša ne tikai katoļiem, bet ikvienam interesentam. Tajā uzdoti dažādi ar katoļticību saistīti jautājumi, uz kuriem iespējams atrast atbildes, lai palīdzētu iepazīt varbūt līdz šim pavisam svešas jomas – ticību, baznīcu, liturģiju, to skaistumu, tādējādi veicinot lielāku savstarpējo iecietību. Tā ir stāsts par ticības izdzīvošanu konkrētā vietā un apstākļos (padomju represiju periods, Atmodas periods, mūsdienas), personībām un to likteņiem (piemēram, priesteri Miķeli Dukaļski, Albertu Cimanovski, Zentu Vizuli, u.c.) un kopienām. Stāsts par noslēpumu, jo ticība ir un paliek noslēpums gan tiem, kuri tic, gan tiem, kuri netic.
     Pirmo reizi muzeja un šo draudžu vēsturē ir veikta tik apjomīga draudžu, vēstures, tradīciju un ticības izpausmēm veltīto materiālu apkopošana par katoļticību Madonas apkārtnē no dažādiem informācijas glabātājiem (muzeja, B.Martuževas fonda “Rakstītāja”, draudzēm, privātpersonām). Kopumā iegūtais materiālu (fotogrāfijas, dokumenti, liturģiskie priekšmeti, t.sk. to digitālas kopijas, video, audio materiāli, atmiņas, utt.) sasniedz gandrīz 1000 vienības, no kurām aptuveni 100 vienības tiks saglabātas nākošajām paaudzēm muzeja krājumā. Diemžēl daļa vērtīgu priekšmetu neapdomīgi iznīcināti tieši pēdējo gadu laikā, daudz ir “balto plankumu”, kur nav izdevies iegūt nepieciešamo informāciju vai tā ir neprecīza, tādēļ priecāšos par katru precizējumu un papildinājumu.
    Izstādē, iespējams, kāds pirmo reizi dzīvē varēs ieraudzīt biktskrēslu, uzzināt atbildes uz daudziem, ar katoļu baznīcu saistītiem “kāpēc?” – piemēram, kāpēc liturģijā nedrīkst izmantot parasto vīnu no veikala, kāpēc katoļiem ir tik svarīgi kristības, laulības, grēksūdzes un citi sakramenti, kas ir adorācija, Rožukronis, bursa, skapulārs, u.tml., aplūkot muzeja krājumā esošo mākslinieka Māra Šķēla gleznu “Pašportrets ar mirušo Patiesību”, utt.
    Izstādes tapšanā lielu atbalstu sniedza vietējās katoļu draudzes, priesteri (īpašs paldies pr. Andrejam Kazakevičam, pr. Pāvilam Kamolam, un pr. Rihardam Rasnacim), draudžu bijušie un esošie locekļi. Liels paldies Jums, īpaši Olgai Dundurei, Janīnai Liepiņai, Kārlim Mālniekam, Mārītei Mihelsonei, Silvijai Pūgai, Jānim Rešņam, Inesei Zīlei un Maijai Vilmanei! Sirsnīgi pateicos SIA “NeuroPhys” (īpaši Inesei Irbei) un visiem anonīmajiem ziedotājiem par sniegto finansiālo atbalstu izstādes tapšanā!
    Izstāde apskatāma no 8.jūnija līdz 8.septembrim muzeja Mazajā zālē.

​Līga IRBE kultūrvēstures nodaļas vadītāja