Latviešu
Valoda: Latviešu

Izsludināta pieteikšanās Vidzemes mākslinieku darbu izstādei Limbažos “No mazā UZ LIELO”

Datums: 21.02.2019 14:00
14 skatījumi
Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs aicina Madonas un novada māksliniekus pieteikt savus darbus izstādei “No mazā UZ LIELO”. Izstādes norises vieta un rīkotājs 2019.gadā ir Limbažu Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldību.
    Visiem māksliniekiem, lai piedalītos izstādē ir personīgi  jāaizpilda pieteikuma anketa (pielikums nr.3) un jānosūta e-pastā: muzikas_makslas_skola@limbazi.lv līdz 22.martam. Darbu iesniegšana Limbažos ir līdz 23.martam.
     Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs organizē Madonas novada mākslinieku darbu nogādāšanu Limbažu muzejā 19.martā. Aicinām māksliniekus muzeja izstāžu zālēs iesniegt darbus līdz 18.marta plkst.17:00. Iesniedzot darbus Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā uz darba, vai pie darba ir jābūt minētam autora vārdam, uzvārdam, darba nosaukumam un kontakttālrunim. Atbildīgā persona par darbu pieņemšanu ir mākslas nodaļas vadītāja Elīna Krupko (elina.krupko@madona.lv; mob.tel.26102225).
   Izstādes noteikumi un pieteikuma veidlapas pielikumos.
Elīna KRUPKO mākslas nodaļas vadītāja