Latviešu
Valoda: Latviešu
Latviešu
Valoda: Latviešu

Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības”

Kultūras, politiskie un sabiedriskie, zinātnes un medicīnas, saimnieciskie darbinieki un sportisti

Vairāk

"Latvijas Skolas soma" Madonas muzejā

Muzejs piedāvā iepazīt kultūras mantojumu, valsts vēsturi, parādot vērtības, ar kurām lepoties un kuras jāsaglabā nākamajām paaudzēm

Vairāk

Inese JAKOBI. “LOGI… LOGI… LOGI…”

Izstāde būs skatāma līdz 22.jūlijam

vairāk

no 8.jūnija līdz 8.septembrim

vairāk

Aktualitātes

Kārtot pēc:
Jaunie
Jaunie
Vecie
Ielādēt vairāk

JŪLIJĀ MUZEJĀ

PASĀKUMI

26.jūlijā plkst.14.00 - Tēlnieka Oļega Skaraiņa jubilejas izstādes atklāšana. 

1.augustā - “Iekļauties kustībā”- franču laikmetīgās mākslas pārstāvja Silvere Jarrosson performance, izstādes “Iekļauties kustībā”  ietvaros. Izstāde notiks sadarbībā ar Francijas Institūtu Latvijā. Datums un laiks tiks precizēts. Aicinām sekot līdzi informācijai www.madonasmuzsejs.lv vai sociālajā platformā www.facebook.com/muzejsmadona

PASTĀVĪGĀ EKSPOZĪCIJA

​"Novada arheoloģija" un virtuālā ekspozīcija "Madonas novada senvēsture". Ekspozīcija “Novada arheoloģija” apmeklētājus iepazīstina ar Madonas apkārtni no senāka laika posma pirms 10 000 gadu, kad Latvijas teritorijā ienāca pirmie iedzīvotāji līdz 17.gadsimtam, kad Latvijas teritorijā pastāvīgi notika dažādu varu maiņas. Pastaigu ekspozīcijā papildina virtuālais interaktīvais stends “Madonas novada senvēsture”, kas iepazīstina ar Valsts nozīmes arheoloģiskajiem pieminekļiem Madonas apkārtnē, kā arī seno latgaļu – sēļu apģērbu 9.-12.gadsimtā.

IZSTĀDES

Lielās  zāles

Līdz 22.jūlijamInese Jakobi “LOGI … LOGI … LOGI …”. Personālizstādē eksponētie darbi būs  mākslinieces personiskais un izteiktais skatījums uz logu, simbolu, kas mākslinieci saistījis jau no 1983.gada. Māksliniecei logs ir kā metafora tiltam vai, tieši pretēji, robežai starp iekštelpu un āru, starp personību un sabiedrību. Šie novērojumi ir radušies staigājot caur pazīstamām un svešām pilsētām un ciemiem. Tīši vai netīši ielūkojoties logos, kuri ir kā spoguļi, mēs vērojam savu atspulgu, vai gluži pretēji, ieraugam, kas notiek iekšienē.
     Tekstilmāksliniece par materiālu šīs izstādes tapšanā izmantojusi izbrāķētu rūpniecības produkciju un atgriezumus, un tiem ir jau sava vēsture un stāsts, kas piedos darbiem īpašu efektu.

No 26.jūlija - Tēlnieka Oļega Skaraiņa jubilejas izstāde. Izstāde būs ceļojums tēlos un laikā. Raupjais smalkums manāms katrā darbā, īpašā tēlnieka Oļega Skaraiņa rokrakstā. Mākslas darbi un to skices, kuri pārtapa par vēstures liecībām un stāstu glabātājiem.

No 26.jūlijaSilvērs Žarosons (Silvere Jarrosson, France) “Kustībā”

Izstāde tapusi sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā. Silvērs Žarosons (Silvere Jarrosson) piedāvā personālizstādi, kuru veido 16 apļa formā izvietotas lielformāta gleznas, aicinot skatītājus iekļauties kustībā. Saistībā ar izstādi mākslinieks Madonas muzeja Izstāžu zālēs viesosies ar performanci, kā arī stāstīs par savu autortehniku, kas cieši saistīta ar jaunā mākslinieka agrāko pieredzi Parīzes operas dejotāja statusā, kā arī vēlākām dabaszinību studijām.

Mazā zāle

JūlijāKatoļu baznīca un ticība Madonas apkārtnē. Tuvplānā. Turpinot iesākto dažādu konfesiju vēstures izpēti Madonas apkaimē, kā arī to, ka šogad Madonas Romas katoļu baznīcai ir 85. gadadiena (tā tika pabeigta un iesvētīta 1934.gadā), muzejs no 2019.gada 8.jūnija līdz 8.septembrim piedāvā izstādi “Katoļu baznīca un ticība Madonas apkārtnē. Tuvplānā”.
     Izstādē būs iespējams iepazīties ne tikai ar katoļticības vēsturi Madonas apkārtnē, noskaidrot kur un kādas ir draudzes, to vēsturi, bet iegūt atbildes uz dažādiem jautājumiem par katoļticību, kas bieži, īpaši ar ticību nesaistītiem cilvēkiem, ir kaut kas mistisks un neizprotams. Izstādē būs skatāmi arī dažādi liturģiskie priekšmeti un tērpi.
    Izstāde top sadarbībā ar Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Lubānas Romas katoļu draudzēm.

MANSARDS

Līdz 22.jūlijam – Vidzemes bruņniecība un Latvija. Muižu arhitektūra un dzimtu ģerboņi. Izstāde eksponēta no Cēsu Vēstures un mākslas muzeja To papildina Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma dokumenti un priekšmeti. Materiāli ļauj iepazīt Vidzemes muižas arhitektūras mantojumu. Muižu attīstība Vidzemē un Latvijā ieviesa būtiskas izmaiņas lauku ainavā. Veidojās mūsdienu Vidzemei raksturīgā kultūrvide ar muižu centriem un viensētām. Izstāde ļauj skatīt Vidzemes muižu arhitektūras attīstības kopainu, sākot no pašām senākajām vasaļu mītnēm Livonijas periodā līdz pat baroka, klasicisma, jūgendstila un neoklasicisma muižu un kungu māju arhitektūrai un interjeru vēsturei 19.gadsimtā. Šo izstādes daļu veidojis  bijušais Rundāles pils direktors, mākslas vēsturnieks Imants Lancmanis. Materiāli no Madonas muzeja krājuma stāsta par muižām un to īpašniekiem Madonas pusē.

No 26.jūlija Sandra Semenkoviča. “Gleznas”.  Sandra Semenkoviča - māksliniece-floriste, kas iedvesmu saviem darbiem smeļas no dabas, sava daiļdārza, ziediem, saskarsmes ar cilvēkiem un no meditācijas. Viņas gleznas izstaro enerģiju, kas palīdz cilvēkam gūt mieru, atslābt, atbrīvoties no stresa. Pa fantāzijas tiltu māksliniece ieved skatītāju maigā ziedu, dabas stihiju valstībā.

Foajē

Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības”. Virtuālā ekspozīcija atrodas muzeja Izstāžu zāļu telpās un realizēta VKKF projekta “Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja ekspozīcijas “Madonas novada vēsture” – pirmā posma izveide” ietvaros. Tā iepazīstina ar 100 Madonas novada personībām, kas laikā no 1918. – 2018.gadam  dzimušas, dzīvojušas vai darbojušās Madonas novadā, nesušas Madonas vārdu Latvijā un ārpus valsts robežām, tie ir mākslinieki, politiskie un sabiedriskie darbinieki, zinātnieki, skolotāji un literāti, mūziķi un aktieri

Jūlijā – Jostas no muzeja krājuma. Madonas muzeja krājuma bagātā tekstiliju kolekcija allaž saistījusi pilsētas un muzeja viesus jau daudzu gadu garumā. Iemesls – lielā priekšmetu daudzveidība un to senā vēsture. Parasti apmeklētāji tekstiliju krātuvē uzturas diezgan ilgi ar neviltotu interesi apskatot senās lietas, kas mūsdienu reālajā dzīvē redzamas vien izstādēs. 371 jostas un prievītes no  Cesvaines muzeja kolekcijas muzejā ir viena no visvecākajām tekstilijām, kas darinātas laika posmā no 18.gs. beigām līdz 20.gs. sākumam.  Daļai no tām ir zināma to izcelšanās – darināšanas vai iegūšanas vieta – pagasts, mājas. Otrai pusei pie priekšmetiem apzīmējums – Madonas novads, kas vien norāda, ka tie nākuši no diezgan plašas Madonas – precīzāk Cesvaines apkārtnes, jo kolekcijas aizsākums ir Cesvaines vidusskolas muzejs, kas izveidojies 20.gadsimta divdesmito gadu pašā sākumā. Jostu paraugu kolekcija ir pieprasīta no apmeklētājiem, kā individuāliem, tā Tautas lietišķās mākslas studiju un pulciņu dalībniekiem, lai izvēlētos sev tīkamāko atdarināšanai, tautas tērpu komplektēšanai.​

No 1.augusta - Aktrisei Elvīrai Baldiņai – 100. 

Jūlijā – Alus trauki no muzeja krājuma. Alus gatavošanas, uzglabāšanas trauki – etnogrāfijas un iedzīves priekšmeti no muzeja Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuves.

Jūlijā Keramiķim Pēterim Auniņam – 130. Izstādē piedāvājam ielūkoties muzeja krājumā, šoreiz eksponējot keramiķa Pētera Auniņa māla traukus, darinātus 20.gadsimta vidū un otrajā pusē. Pēteris Auniņš daudz strādāja pie darbu automatizācijas (iegādājās iekšdedzes dzinēju virpas un mālu mīcītāja darbināšanai) un racionalizācijas, pats izgatavoja vairākas palīgierīces – oksīda malšanas dzirnavas, ierīci osu izspiešanai, mālu mīcīšanas mašīnu, pusautomātisko roku, ar kuras palīdzību māla pikā iedūra caurumu, glazūras malšanas dzirnavas. Tas viss tika darīts, lai paātrinātu darba procesu.

Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve SarkaņOS,
Kalna ielā 2 (bijušās skolas ēkā)

Jūlijā – Lubāna ezera iedambēšanas darbi toreiz un tagad. Fotogrāfiju izstāde, ko veidojis Lubānas mitrāja informācijas centrs un biedrība "Pie kraujas". Fotoizstāde par Lubāna ezera iedambēšanu toreiz un tagad. Ar 20 mūsdienās tapušām fotogrāfijām tiek salīdzinātas vecās fotogrāfijas, kas glabājas kā muzejos, tā privātos arhīvos. Izstādē var aplūkot kādas izmaiņas vidē notikušas no 20.gs.10-tajiem – 20.gs. 80-tajiem gadiem, salīdzināt ar mūsdienām.

Jūlijā - izstāde "Neba maize pate nāca..." (darba rīki no grauda līdz maizes cepšanai)
Jūlijā - izstāde "Egils Kalme. Kara un trimdas maize" (veltījums novadnieka - mākslinieka un rakstnieka 110.dzimšanas dienas atcerei)

PastāvīgiEtnogrāfijas un sadzīves priekšmetu atklātā krājuma kolekcijas:
- amatniecības darba rīku kolekcija;
- mēbeļu un sadzīves priekšmetu kolekcija;
- 19.gadsimta beigu un 20.gadsimta dzīvojamo istabu iekārtojums;
- "Tradicionālās tvertnes un mēri”;
- vilnas un linu apstrādes rīki.

PastāvīgiEkspozīcija, kas veltīta Madonas novadniekiem – rakstnieka Viktora Eglīša dzimtai, aktrisei Olgai Dreģei, komponistam un kordiriģentam Valdim Breģim, muzikologam Jēkabam Vītoliņam.
Krājuma apskate individuālajiem apmeklētājiem ir BEZMAKSAS, skolēnu grupai - EUR 3,00, pieaugušo grupai - EUR 5,00. Ekskursija uz atklāto krājumu jāpiesaka iepriekš, zvanot uz tālr. 26579716 vai 20221997