Latviešu
Valoda: Latviešu
Latviešu
Valoda: Latviešu

90 nedēļas līdz miera līgumam /Latvijas Neatkarības karš/

Datums: 20.09.2018 16:28
20 skatījumi
Latvijas Republika tika proklamēta 1918.gada 18.novembrī pēc tam, kad tās teritoriju 50 mēnešus tieši vairāk vai mazāk bija skārusi Pirmā pasaules kara darbība.
    Tāda vai cita karošana Latvijā turpinājās arī nākošos 21 mēnesi, līdz miera noslēgšanai ar Padomju Krieviju 1920.gada 11.augustā. Šo laiku saucam par Latvijas Brīvības cīņām, Latvijas Atbrīvošanas karu, Latvijas Neatkarības karu. Sabiedrotie un pretinieki Latvijai dažādi, tie mainījās. Bija periodi, kad vienlaikus pastāvēja vairākas varas, kas sevi sauca par Latvijas valdību.
     Izstāde gatavota, galvenokārt izmantojot Madonas muzejā atrodošos fotoattēlus un nedaudzos dokumentus par neatkarības cīņu laiku, tāpēc tie lielākoties saistīti ar mūsu puses cilvēkiem, lai arī notikumu vietas pārsvarā ir citur Latvijā. Muzejs līdz šim nav īpaši meklējis materiālus par šo tēmu, tomēr tie ienākuši. Attēla devēja sniegtās ziņas vai uzraksts attēla otrā pusē ne vienmēr ļāva to precīzi aprakstīt simts gadus pēc notikuma. Tiešajos cīņu brīžos fotografēts netika, to parasti darīja brīvākās reizēs, drošākos apstākļos. Atsevišķi izmantotie dokumenti glabājas Latvijas Valsts vēstures arhīvā komandantūru fondos.
     Cilvēku (karavīru un to draugu, piederīgo) domas un izjūtas atklāj tā laika vēstules.
     Izstāde nav vēstures sīks pārstāsts, bet tikai atsevišķi fiksējumi, atgādinājumi par Latvijas Brīvības cīņām. Neatkarības kara laiku nosacīti varam dalīt pēc galvenajām cīņu vietām, taču robežas nav stingri novelkamas.
    Paldies par palīdzību izstādes sagatavošanā Latvijas Kara muzejam, Daugavas muzejam, Latvijas Fotomuzejam, Alojas muzejam, Aivaram Jansonam, Andrejam Piekalnam, Uldim Ozoliņam. Izmantoti karšu izdevniecības “Jāņa sēta” iespieddarbi.
    Izstādi iekārtoja Margrieta Griestiņa, Sarma Rudenāja. Danute Vēze un Indulis Zvirgzdiņš.

Ziņas foto: 1920.gada 12.augusts. Miera līgums ar Krieviju noslēgts!
Indulis ZVIRGZDIŅŠ muzeja vadošais pētnieks