Latviešu
Valoda: Latviešu

Izvēlas ceļojošās izstādes

Datums: 29.11.2019 09:33
43 skatījumi
Muzeja izstādes šogad ceļojušas 46 reizes, tās pabijušas Cesvaines, Ērgļu, Gulbenes, Jēkabpils, Lubānas, Madonas un Rēzeknes novadā, kā arī pirmoreiz ceļos uz Olaines novadu. Turpinājumā – par izstādēm decembrī.
  Līdz 2. decembrim Kusas multifunkcionālajā centrā “1. stāvs” eksponētas izstādes
  • Vai viegli būt jaunam?
  •  LTF Madonas rajona nodaļai - 30

    Madonas novada Lazdonas bibliotēkā līdz 15.decembrim eksponētas izstādes
  • Baltijas ceļam - 30
  • Inese Birstiņa. Cimdu foto
Cesvaines novada Kraukļu bibliotēkā līdz 31.decembrim var iepazīties ar aktuālu tēmu
  • Teritoriālā reforma vēsturiskā skatījumā
Olaines 1.vidusskolas bibliotēkā līdz 2020.gada 24.janvārim būs eksponēta izstāde
  • Slēpes paliksim zem kājām
Madonas muzeja ceļojošo izstāžu piedāvājumu skatīt: http://www.madonasmuzejs.lv/lv/par-muzeju/muzejs-pied%C4%81v%C4%81-ce%C4%BCojo%C5%A1%C4%81s-izst%C4%81des
Laimdota IVANOVA muzeja vēsturniece