Rokraksts – personības atmaskotājs. Madonas muzejā viesojās grafoloģe Anita Millere

Datums: 20.04.2018 14:23
10 skatījumi
2018. gada 12. aprīlī ikviens interesents bija aicināts uz aizraujošu tikšanos, jo muzejā viesojās sertificēta grafoloģe Anita Millere.
    Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā vēl joprojām skatāma Rakstniecības un mūzikas muzeja (RMM) sagatavotā izstāde “Radīti, lai nezustu. Rakstniecības un mūzikas muzeja rokrakstu stāsti”, kurā iespējams iepazīties ar dažādu laiku rakstnieku darbu rokrakstiem, kā arī uzzināt par to tapšanas aizkulisēm, rakstnieku cīņu ar cenzūru un pašcenzūru.
    Grafoloģe A.Millere klātesošos ne tikai iepazīstināja ar grafoloģiju, bet piedalījās aizraujošā eksperimentā, proti, pirms pasākuma RMM izstādes kuratore Māra Eņģele grafoloģei bija iedevusi piecus izstādē skatāmo autoru rokrakstu paraugus, un visiem bija iespēja dzirdēt, kādu Latvijā plaši pazīstamo rakstnieku raksturojumu, vadoties tikai pēc rokraksta, sniedza A.Millere.
    Pasākuma laikā grafoloģe ļāva ieskatīties arī grafoloģijas rašanās vēsturē, atklāja, ko katrs personīgi var iegūt, iepazīstoties ar savā rokrakstā apslēpto.  Ne vienam vien, bet gan jau ne latviešu valodas skolotājām, kā medus ausīs skanēja A.Milleres teiktais, ka nav nesmuku rokrakstu, ir tikai vieglāk vai grūtāk salasāmi rokraksti! Sekoja saistošs stāstījums par dažādu burtu un to formu nozīmi, piemēram, kura burta specifiska forma atklāj cilvēka noslieci vai problēmas ar atkarībām, kura brīdina par pārlieku lielu stresu un kuru velkot nedaudz savādāk, var cerēt uz drošāku finansiālo stāvokli. Izrādījās, ka pēc rokraksta iespējams noteikt arī jomas, kurās cilvēkam ir iespējas vislabāk sevi realizēt, bet ikdienā rakstīšana ar roku var ievērojami uzlabot atmiņu.
    Grafoloģe aicināja iegūto informāciju izmantot sevis pilnveidošanai, taču vienlaicīgi brīdinot, ka apzināti mainot rokrakstu, cilvēks maina arī sevi, tāpēc rūpīgi jāpiedomā, kādas pārmaiņas un kādu iemeslu dēļ cilvēks vēlas.
    Gan pirms lekcijas, gan pēc drosmīgākajiem bija iespēja iedot A.Millerei sava rokraksta paraugu un dzirdēt individuālu sevis vērtējumu. Pārsteigumu pilnie skatieni, klausoties grafoloģes sniegto raksturojumu, smaidi un garā interesentu rinda pārliecināja pat skeptiķus, ka “tur kaut kas tomēr ir!” Iespēju aprunāties ar grafoloģi izmantoja arī Ungārijas vēstniecības atašeje ārējās ekonomikas jautājumos Aleksandra Čizmadia, kura tieši tobrīd viesojās Madonas muzejā, lai iepazītos ar mūsu novada vēsturi, kultūras mantojumu un mākslu.
    Nobeigumā ikvienam bija iespēja noklausīties arī M. Eņģeles vadīto ekskursiju rokrakstiem veltītājā izstādē. Ņemot vērā lielo interesi, izstādes “Radīti, lai nezustu. Rakstniecības un mūzikas muzeja rokrakstu stāsti” eksponēšanas laiks Madonā ir pagarināts un tā ir skatāma līdz pat 20.maijam. Laipni lūdzam! 
Mag. hist. Līga IRBE muzeja galvenā speciāliste