Pieminam 1941. un 1949.gada deportācijas

Datums: 26.03.2018 09:34
9 skatījumi
25.martā, kad Latvijā pieminam Padomju varas represiju upurus. Madonas muzeja izstāžu zālēs pulcējās Madonas novada politiski represētie, viesi no Cēsīm, kā arī citi interesenti un Madonas novada iedzīvotāji.
     Lai pieminētu notikumus, kas Latviju skāra pirms 69 gadiem, bija aicināta vīru kopa “Vilki” (vadītājs Edgars Lipors).  Paldies vīriem par brīnišķīgo dziedājumu un patriotiskās noskaņas radīšanu. Dziesmas šo vīru izpildījumā aizkustināja ikvienu zālē sēdošo.
     Pēc koncerta tika atklāta Latvijas Nacionālā arhīva Cēsu Zonālā valsts arhīva izstāde "Padomju varas represijas pret Madonas apriņķa iedzīvotājiem". Izstādes autore un kuratore – Anda Ondzule. Tā ir izstāde, kas apvieno četras dokumentu izstādes, veidotas laikā no 2001. līdz 2004.gadam:
1.      Represijas pret Madonas apriņķa iedzīvotājiem (2001),
2.      Represijas pret Praulienas pagasta iedzīvotājiem (2002),
3.      Represijas pret Mārcienas pagasta iedzīvotājiem (2003),
4.      Represijas pret Bērzaunes pagasta iedzīvotājiem (2004).
     Pateicoties par veiksmīgo sadarbību vairāku gadu garumā, Cēsu Zonālā valsts arhīva direktore Ināra Juškēviča un Anda Ondzule pasniedza Atzinības rakstus un teica lielu PALDIES Madonas muzeja direktorei Līvijai Zepai, Madonas novada politiski represēto biedrības priekšsēdētājai Elzai Serdānei un Zigrīdai Perevalovai no Cēsīm.
     Izstāde Madonas muzeja izstāžu zālēs apskatāma līdz 29.aprīlim.

Zane Grīnvalde izglītojošā darba nodaļas vadītāja