Pasākums, kas skar arī Madonu

Datums: 11.06.2018 11:02
10 skatījumi
Madonas pilsētas svētku programma šogad izdevās bagātīgi raiba un dažāda. Svētdienas pēcpusdienas kopā sanākšana Biksērē kopplānā iekļauta nebija, kaut ar iepriekšminēto saskaras.
Andris Trečaks –  6. no kreisās – arī dziedātājs
Andris Trečaks – 6. no kreisās – arī dziedātājs
    Diezin vai kādreizējiem muižas īpašniekiem jel kad sabrauca tik daudz viesu kariešu, cik šoreiz automašīnu garajā virtenē no Libes upītes gravas. Nu gan pulcēšanās nenotika kungu mājā, bet saimniecības ēkas priekšā. Te glabājas Andra Trečaka senlietu vākums “Biksēres klēts”, pie klēts notika viņa sakopotās grāmatas “Sarkaņi. Notikumi, atmiņas, cilvēki” atvēršana. Jāatgādina, ka pirmā grāmata iznāca jau pirms 11 gadiem.
    Daļu izdevuma teksta veido Sarkaņu pagasta ilggadīgā skrīvera Voldemāra Jēgera pieraksti par pagasta mājām un to iedzīvotājiem, par daudziem ir izdevies atrast fotoattēlus. Te arī sasaiste ar Madonu. Vēlākās pilsētas teritorija 20.gadsimta sākumā iekļāvās Sarkaņu pagastā, jo atsevišķs Madonas pagasts vairs nepastāvēja. Tā nu vairākas minētās saimniecības šobrīd ir Madonā. Atsevišķi vāktas ziņas un attēli arī par kādreizējā Patkules pagasta sētām.
    Man būtiski liekas vēsturnieka Andra Vasiļjeva gatavotie apkopojumi par muižām tagadējā Sarkaņu pagastā, arī to nosaukumu izcelsme, atšķirības latviešu un vācu valodā – iepriekš neviens tam nav pievērsies. Muižu zemes nebija vienlaidus, bet vietumis jaucās, arī pagasta teritorija piedzīvojusi dažādas izmaiņas.
    Grāmata ataino arī kolhozu laiku, citus 20.gadsimta otrās puses notikumus, tajā ir atsevišķu sarkaniešu plašāki atmiņu raksti. “Zemsvītras” sadaļā apkopoti avīžu un citi teksti saistībā ar Sarkaņu apkārtni ilgā laika posmā.
Paldies Andrim Trečakam un viņa palīgiem!
Indulis ZVIRGZDIŅŠ vadošais pētnieks