Muzejpedagoģiskās programmas

1. Es, pirmoreiz muzejā

Mērķis – iepazīties ar muzeju un tā apkārtni, senajiem etnogrāfiskajiem priekšmetiem un amatniecības rīkiem. Nodarbība saistīta ar skolā apgūstamo tēmu sociālajās zinībās „Es un mans laiks”.
Nodarbības saturs – dalībnieki iepazīstas ar muzeju, pārrunā, kas ir muzejs. „Melnajā kastē” noslēpto priekšmetu minēšana un pēc tam šo seno  un ne tik seno lietu nozīmes apspriešana. Klase tiek sadalīta 4 vai 5 grupās un veic priekšmetu grupēšanu (koka priekšmeti, apavi u.c.) un nodarbības dalībnieki iekārto savu pirmo izstādi muzejā.
Vecums – pirmsskolas un 1. – 3.klašu skolēni

2. Mazais arheologs

Mērķis – iepazīstināt skolēnus ar arheologa darbu, muzeja restauratora darbu muzejā. Praktiski iepazīt „kultūras slāņa” veidošanos.
Nodarbības saturs – Dalībniekiem ir iespēja piedalīties improvizētos arheoloģiskajos izrakumos, senlietu attīrīšanā, atpazīšanā. Pēc tam no atrastajām senlietām tiek veidota laika josla.
Vecums – 3.-6.klašu skolēni. Nodarbības tēma saistīta ar 6.klases vēstures tēmu „Aizvēsture. Seno cilvēku dzīvesveids, pirmie nodarbošanās veido, darbarīki.”

3. Iepazīsti Latviju

Mērķis – veidot un celt nacionālo pašapziņu, izmantojot izzinošas un atraktīvas galda spēles. Iepazīstināt ar Latvijas vēsturē būtiskiem notikumiem un personībām spēļu veidā.
Nodarbības saturs – Latvijas iepazīšana notiek, izmantojot dažādas galda spēles par Latvijas vēstures un kultūras pieminekļiem, par Latvijā dažādos laikos dzīvojušām ievērojamām personībām, par Latvijas, kā neatkarīgas valsts veidošanos u.c.
Vecums – pirmsskolas iestāžu vecāko grupu bērni, 1.-4.klašu skolēni, 5.-9.klašu skolēni.

4. Nauda kā vēstures avots

Mērķis – iepazīstināt dalībniekus ar Madonas muzeja numismātikas kolekciju, kas aptver laika posmu no naudas pirmsākumiem līdz mūsdienām. Saprast vēstures laikmeta atspoguļojumu monētās, papīra naudā un novadā atrastajos depozītos.
Nodarbības saturs – kolekcijas interesantāko priekšmetu apskate. Naudas mātes iepazīšana. Skolēni mācās nolasīt monētas leģendu un, iegūstot informāciju no konkrētās naudaszīmes vai monētas, sagatavot savu „Naudas stāstu”.
Vecums – dažāda vecuma skolēni.

5. Naudas vēsture

Mērķis – Iepazīstināt ar naudas vēsturi Latvijā dažādos laika posmos, iepazīstināt ar Madonas muzeja numismātikas kolekciju, izmantojot darba lapas un dažāda veida uzdevumus
Nodarbības saturs – Nodarbībā tiek izmantotas dažādās, piemērotas katrai vecuma grupai, uzdevumu lapas, lai dalībniekus iepazīstinātu ar naudas vēsturi Latvijā.
Vecums – 1. – 4.klašu skolēni, 5. – 9.klašu skolēni

6. Tikai vienu reizi – grafika, monotipija

Mērķis – rosināt radoši darboties, izmantojot grafikas veidu daudzveidību.
Nodarbības saturs – dalībnieki praktiski iepazīstas ar monotipijas tehniku, veidojot savu darbu. Nodarbība var tikt piemērota konkrētai izstādei, kas tajā brīdī eksponēta muzejā.
Vecums – dažāda vecuma skolēni.
Nodarbības ilgums – 1 mācību stunda

7. No skala līdz ...

Mērķis – iepazīstināt dalībniekus ar muzeja krājumā esošajiem senajiem gaismas objektiem un to pielietojumu pirms 100 ..., 80 ..., 50 ... gadiem. Iepazīstināt ar Madonas ražotnē „Darba Spars” komplektētajām lampām.
Nodarbības saturs – pārrunas par seno gaismas objektu pielietošanu. Iespēja izmēģināt lasīt un rakstīt pie skala gaismas, pie petrolejas lampas, kā arī zīmēt senos gaismas objektus.
Vecums – pirmsskolas vecuma bērni, 1. – 4.klašu skolēni

8. Iepazīsti Madonas senvēsturi

Mērķis – veicināt un radīt interesi par pilsētas senvēsturi, arheoloģijas zinātni un restauratora darbu muzejā.
Nodarbības saturs – tiek demonstrētas ekspozīcijā neizliktās senlietas no Madonas kapulauka, 1960-tajos un 2002. un 2005.gadā restaurēto un nerestaurēto senlietu salīdzināšana.

9. Izveido savu rakstu

Mērķis - iepazīstināt ar tradicionālajiem latviešu rakstiem un to veidošanas pamatprincipiem.
Nodarbības saturs – izmantojot dažāda veida aplikācijas un krāsainus papīrus, dalībnieki paši veido tradicionālos latviešu rakstus. Nodarbība var tik piemērota arī konkrētai izstādei, kas eksponēta muzejā.
Vecums – pirmsskolas iestāžu vecāko grupu bērni, 1.-4.klašu skolēni, 5.-9.klašu skolēni.

10. 2 vārpas

Mērķis – iepazīstināt ar auglības simbolu Jumi. Rosināt interesi par latviešu tradīcijām, spēlēm, mīklām un rotaļām.
Nodarbības saturs – nodarbība notiek rudenī, kad tiek atzīmēta Miķeļdiena. Izmantojot atraktīvas rotaļas, mīklas un uzdevumus, dalībnieki tiek iepazīstināt ar senču mantojumu un paražām.
Vecums – pirmsskolas vecuma bērni, 1.-4.klašu skolēni 

11. Madonas novada tautastērpi

Mērķis – iepazīstināt ar tautas tērpu izgatavošanas un valkāšanas tradīcijām Madonas novadā un to pielietojumu mūsdienās
Vecums – dažāda vecuma dalībnieki.

12. Ar ko rakstīja pirms 100, 70, 50 gadiem

Mērķis – jauno tehnoloģiju laikmetā rosināt interesi par rakstāmrīku vēsturi.
Vecums – pirmsskolas vecuma bērni, 1.-4.klašu skolēni

13. Kas ir guļbūve

Mērķis – iepazīstināt ar senajiem ēku būvēšanas veidiem
Nodarbības saturs – dalībniekiem iespējams izmēģināt roku seno koka ēku celtniecībā, izmantojot „Varis toys” koka konstruktoru. 
Vecums – pirmsskolas vecuma bērni, 1.-4.klašu skolēni


Nodarbības ilgums – mācību stunda. 
Iepriekš pieteikt pa tālr.64823844, 26102225:
​Zane GRĪNVALDE, Danute VĒZE