Latviešu
Valoda: Latviešu
Latviešu
Valoda: Latviešu

Muzejpedagoģiskās programmas

1. Es, pirmoreiz muzejā

Mērķis – iepazīties ar muzeju un tā apkārtni, senajiem etnogrāfiskajiem priekšmetiem un amatniecības rīkiem. Nodarbība saistīta ar skolā apgūstamo tēmu sociālajās zinībās „Es un mans laiks”.
Nodarbības saturs – dalībnieki iepazīstas ar muzeju, pārrunā, kas ir muzejs. „Melnajā kastē” noslēpto priekšmetu minēšana un pēc tam šo seno  un ne tik seno lietu nozīmes apspriešana. Klase tiek sadalīta 4 vai 5 grupās un veic priekšmetu grupēšanu (koka priekšmeti, apavi u.c.) un nodarbības dalībnieki iekārto savu pirmo izstādi muzejā.
Vecums – pirmsskolas un 1. – 3.klašu skolēni

2. Mazais arheologs

Mērķis – iepazīstināt skolēnus ar arheologa darbu, muzeja restauratora darbu muzejā. Praktiski iepazīt „kultūras slāņa” veidošanos.
Nodarbības saturs – Dalībniekiem ir iespēja piedalīties improvizētos arheoloģiskajos izrakumos, senlietu attīrīšanā, atpazīšanā. Pēc tam no atrastajām senlietām tiek veidota laika josla.
Vecums – 3.-6.klašu skolēni. Nodarbības tēma saistīta ar 6.klases vēstures tēmu „Aizvēsture. Seno cilvēku dzīvesveids, pirmie nodarbošanās veido, darbarīki.”

3. Iepazīsti Latviju

Mērķis – veidot un celt nacionālo pašapziņu, izmantojot izzinošas un atraktīvas galda spēles. Iepazīstināt ar Latvijas vēsturē būtiskiem notikumiem un personībām spēļu veidā.
Nodarbības saturs – Latvijas iepazīšana notiek, izmantojot dažādas galda spēles par Latvijas vēstures un kultūras pieminekļiem, par Latvijā dažādos laikos dzīvojušām ievērojamām personībām, par Latvijas, kā neatkarīgas valsts veidošanos u.c.
Vecums – pirmsskolas iestāžu vecāko grupu bērni, 1.-4.klašu skolēni, 5.-9.klašu skolēni.

4. "Tikai vienu reizi" – grafika, monotipija

Mērķis – rosināt radoši darboties, izmantojot grafikas veidu daudzveidību.
Nodarbības saturs – dalībnieki praktiski iepazīstas ar monotipijas tehniku, veidojot savu darbu. Nodarbība var tikt piemērota konkrētai izstādei, kas tajā brīdī eksponēta muzejā.
Vecums – dažāda vecuma skolēni.
Nodarbības ilgums – 1 mācību stunda

5. No skala līdz ...

Mērķis – iepazīstināt dalībniekus ar muzeja krājumā esošajiem senajiem gaismas objektiem un to pielietojumu pirms 100 ..., 80 ..., 50 ... gadiem. Iepazīstināt ar Madonas ražotnē „Darba Spars” komplektētajām lampām.
Nodarbības saturs – pārrunas par seno gaismas objektu pielietošanu. Iespēja izmēģināt lasīt un rakstīt pie skala gaismas, pie petrolejas lampas, kā arī zīmēt senos gaismas objektus.
Vecums – pirmsskolas vecuma bērni, 1. – 4.klašu skolēni

6. Madonas novada tautastērpi

Mērķis – iepazīstināt ar tautas tērpu izgatavošanas un valkāšanas tradīcijām Madonas novadā un to pielietojumu mūsdienās
Vecums – dažāda vecuma dalībnieki.

7. Ar ko rakstīja pirms 100, 70, 50 gadiem

Mērķis – jauno tehnoloģiju laikmetā rosināt interesi par rakstāmrīku vēsturi.
Vecums – pirmsskolas vecuma bērni, 1.-4.klašu skolēni

8. Kas ir guļbūve

Mērķis – iepazīstināt ar senajiem ēku būvēšanas veidiem
Nodarbības saturs – dalībniekiem iespējams izmēģināt roku seno koka ēku celtniecībā, izmantojot „Varis toys” koka konstruktoru. 
Vecums – pirmsskolas vecuma bērni, 1.-4.klašu skolēni

9. Uzcel savu Madonu!

Mērķis – iepazīstināt ar pilsētbūvniecības attīstību un to, kā veidojās pilsētas apbūve Madonā, ļaujot pašiem dalībniekiem piedalīties pilsētas celtniecībā, atbilstoši katra laika perioda pilsētas apbūvei.
Nodarbības saturs – Dalībniekiem ir "celt pilsētu", klausoties Madonas pilsētas vēstures stāstu aplūkojot senās pilsētas plānu un muzeja krājumā esošās fotogrāfijas ar ēkām. Kad "uzcelta" pilsēta, ikvienam ir iespēja izsekot, kā augusi Madona, kurā brīdī apbūvēts konkrēts apbūves gabals un kas bijuši tie priekšnoteikumi, kas veidojuši šodien redzamo pilsētas apbūvi.
Vecums – 1. - 4., 5. - 9., 10. - 12.klašu skolēni. Nodarbība tiek pielāgota konkrētai vecuma grupai.

Nodarbības ilgums – mācību stunda. Ieejas biļete grupai uz muzejpedagoģisko programmu līdz 20 dalībniekiem € 2,00
Iepriekš pieteikt pa tālr.64823844, 26102225:
​Zane GRĪNVALDE, Danute VĒZE