2010. gada 16. septembrī notika lasījumi par mežsaimniecības vēsturi

Septembra vidū muzejā beidzās viens posms gadu ilgam darbam. 2009. gada rudenī tika nolemts gatavot izstādes un arī lasījumus par mežsaimniecību, atsevišķu sadaļu veltot Mežu pētīšanas stacijai Kalsnavā. Izstādes atklājām aprīļa beigās Meža dienu ietvaros.

Dažas dienas pirms kādreiz atzīmētās Meža darbinieku dienas septembra 3. svētdienā un muzeja 66. gadskārtas rīkojām  lasījumus (konferenci) par mežsaimniecības vēsturi. Ieradās pāri pussimtam interesentu – gan šodienas meža dienesta darbinieki, gan tie, kas ailītē blakus norādei “pensionārs” varētu ierakstīt “... gadu desmiti nostrādāti mežkopībā”. Sagaidījām arī kolēģus no muzejiem Cesvainē, Ērgļos, Ķirbižos, Talsos, Valkā un, protams, Valmierā un Igaunijas Mahtrā (referenti). Iespējams, 13 uzstāšanās pat bija par daudz, jo katrs runātājs zināja vairāk interesanta klausītājiem, nekā 15 minūtēs varēja pateikt.

Daļu no referātiem saīsinātā veidā variet izlasīt šajā sadaļā - Lasījumi par mežsaimniecību.

Izstādi “Aiz kokiem nepazaudēt mežu...” gatavojot meklējām arī tādu jaunaudžu kopšanas rīku kā raukni (raukli), neveicās, varējām parādīt tikai jau senāk iegūtu krūmu izkapti. Nu kā Aijas Zviedres dāvinājums muzejā ir arī rauknis. To nododot, Zviedres kundze atgādināja – palaban cērtamie meži pirms piecdesmit un vairāk gadiem iekopti ar šādiem rīkiem, jo ”Sekor” un “Husqvarna” tipa pļāvēji nāca vēlāk.

Izstāžu zālēm ielas pretājā pusē strādā Madonas mežniecības cilvēki. Pēc 8. augusta vētras krietni palielinājies viņu darba apjoms – papildus jākārto dokumenti iepriekš neplānotām cirsmām. Viņu sagādātos bērziņus lasījumu dalībnieki iestādīja birzītē pie Biržu ielas līdzās nolauztajiem un izgāztajiem.

Senās Tālavas meži: mīti un vēsture

Regīna Valtenberga,
mag. hist., Valmieras muzeja vēstures speciāliste
Lasīt vairāk

Mežsaimniecības skola Lubānā (1938-1944)

Indulis Zvirgzdiņš,
mag. hist., Madonas muzeja vadošais pētnieks
Lasīt vairāk

Meža dienu tradīcija novadā

Laimdota Ivanova,
mag.art., Madonas muzeja galvenā speciāliste
Lasīt vairāk

Zemnieki kokmateriālu sagatavošanas darbos pēc Otrā pasaules kara

Brigita Balode,
Madonas muzejs, Kultūrvēstures nodaļas vadītāja
Lasīt vairāk

Dažas ainas iz Vidzemes zemnieku sadzīves ar mežu 19. gadsimta otrajā pusē

Uģis Niedre,
dr. hist., Rīga
Lasīt vairāk

Kur medīja prinči? Medību tradīcijas Valmieras novadā 18./19. gs.

Ingrīda Zīriņa
mag. hist., Valmieras muzejs
Lasīt vairāk

Igaunijas zemnieku meža izmantojums pirms zemes iepirkšanas par dzimtu 1870 gados

Rait Talvoja
Mahtras zemniecības muzejs, Igaunija (Mahtra Talurahvamuuseum
Lasīt vairāk

Ēkas mežu darbiniekiem

Ilze Gaujēna
mag. hist., Madonas muzeja galvenā speciāliste
Lasīt vairāk

Mežs un meža darbi novada rakstnieku tēlojumā

Dace Zvirgzdiņa,
Madonas muzeja literatūras sektora vadītāja
Lasīt vairāk