Latviešu
Valoda: Latviešu
Latviešu
Valoda: Latviešu

Pieprasījums par krājuma materiālu izmantošanu adresējams muzeja direktorei Līvijai Zepai rakstiski vai elektroniski : muzejs@e-madona.lv

Iepazīties ar krājuma priekšmetiem - bezmaksas pakalpojums.

Tiesības kopēt vai iegūt krājuma priekšmetu digitālus attēlus - maksas pakalpojums pēc cenrāža.

Galvenā krājuma glabātāja 

Laima GARĀ
Tālrunis: +371 64822491
E-pasts: laima.gara@madona.lv

Krājuma glabātāja 
Māra ZAVACKA
Tālrunis: +371 64822491
E-pasts: mara.zavacka@madona.lv

Krājuma glabātāja SARKAŅOS 
Inese SUDĀRE
Tālrunis: +371 20221997
E-pasts: inese.sudare@madona.lv

Vēsturnieks
Natālija SEĻMA
Tālrunis: +371 64822491
E-pasts: natalija.selma@madona.lv

Restaurators
Artūrs VĪTIŅŠ
Tālrunis: +371 64823138
E-pasts: arturs.vitins@madona.lv