Pieprasījums par krājuma materiālu izmantošanu adresējams muzeja direktorei Līvijai Zepai rakstiski vai elektroniski : muzejs@e-madona.lv

Iepazīties ar krājuma priekšmetiem - bezmaksas pakalpojums.

Tiesības kopēt vai iegūt krājuma priekšmetu digitālus attēlus - maksas pakalpojums pēc cenrāža.
Galvenā krājuma glabātāja 

Laima GARĀ
Tālrunis: +371 64822491
E-pasts: l.gara@madona.lv

Kultūrvēstures nodaļas vadītāja 
Ilze GAUJĒNA
Tālrunis: +371 64823138
E-pasts: i.gaujena@madona.lv

Krājuma glabātāja 
Māra ZAVACKA
Tālrunis: +371 64822491
E-pasts: m.zavacka@madona.lv

Krājuma glabātāja SARKAŅOS 
Inese SUDĀRE
Tālrunis: +371 20221997
E-pasts: neses@inbox.lv

Galvenā speciāliste 
Natālija SEĻMA
Tālrunis: +371 64822491
E-pasts: natalijaselma@inbox.lv

Restaurators
Artūrs VĪTIŅŠ
Tālrunis: +371 64823138
E-pasts: viitinsh@gmail.com