Latviešu
Valoda: Latviešu
Pieprasījums par krājuma materiālu izmantošanu adresējams muzeja direktorei Līvijai Zepai rakstiski vai elektroniski : muzejs@e-madona.lv

Iepazīties ar krājuma priekšmetiem - bezmaksas pakalpojums.

Tiesības kopēt vai iegūt krājuma priekšmetu digitālus attēlus - maksas pakalpojums pēc cenrāža.


KRĀJUMA NODAĻAS SPECIĀLISTI

Galvenā krājuma glabātāja 
Laima GARĀ
Tālrunis: +371 64822491
E-pasts: laima.gara@madona.lv

Krājuma glabātāja 
Sabīne MIKA
Tālrunis: +371 64822491
E-pasts: sabine.mika@madona.lv

Krājuma glabātāja SARKAŅOS 
Inese SUDĀRE
Tālrunis: +371 20221997, 26579716
E-pasts: inese.sudare@madona.lv

Vēsturnieks
Natālija SEĻMA
Tālrunis: +371 64822491
E-pasts: natalija.selma@madona.lv

Restaurators
Marta BODNIECE
Tālrunis: +371 64823138
​E-pasts: marta.bodniece@madona.lv

DATU AIZSARDZĪBA

​Datu aizsardzības speciālists 
Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 29111416 
E-pasts: raivis@grubesbirojs.lv

Datu aizsardzības speciālists 
Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, +371 26951550
E-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv