Latviešu
Valoda: Latviešu

Pēteris Dolmanis un ēka Madonā, Tirgus ielā 3

Datums: 11.04.2022 10:21
16 skatījumi
Pie ēkas Madonā, Tirgus ielā 3, kopš 2017.gada 2.jūnija ir piemiņas plāksne ar uzrakstu: “Provizora Pētera Dolmaņa (1887 – 1936) dāvinājums Madonas pilsētai”. Pēc ēkas uzcelšanas līdz mūsdienām te atradušies vismaz trīs desmiti dažādu iestāžu un organizāciju.
    Pēteris Dolmanis dzimis 1887.gada 10.aprīlī Jaunpiebalgas “Skubiņos”. 1921.gadā viņš beidza Latvijas Universitāti ar provizora grādu. No 1925.gada P.Dolmanis pārvaldīja savu aptieku Madonā. No 1926.gada līdz 1934.gadam viņš bija pilsētas domes deputāts, 1934.gadā tika iecelts par pilsētas revīzijas komisijas priekšsēdētāju. Viņš aktīvi piedalījās sabiedriskajā dzīvē, atbalstīja gan biedrības, gan draudzes, gan privātpersonas. Tā, piemēram, viens no Latvijas valsts 10 gadu svinību pasākumiem Madonā 1928.gada 18.novembrī bija bērnu rīts izglītības biedrības zālē, kur bija ap 800 dalībnieki – mazie madonieši un viņu vecāki. Bērnu rītu atklāja Bērnu Draugu biedrības priekšsēdētājs Pēteris Dolmanis. Viņš runāja par svētku nozīmi, īsi informēja par sasniegumiem un norādīja par vienprātības nozīmi visos darbos. 
    Ēku Tirgus ielā 3 Pēteris Dolmanis uzcēla 1929.gadā un 9.decembrī pirmajā stāvā tika atklāta aptieka. Tolaik tajā bija 6 darbinieki - provizors, asistents, divi praktikanti un  divi sanitāri. No 1930.gada nama otrajā stāvā atradās Latvijas banka, bet pirmajā stāvā bijis iekārtots kinoteātris “Līgo”.
    P.Dolmanis aizgāja mūžībā 1936.gada 29.oktobrī. Pēc viņas nāves laikraksts “Madonas Ziņas” rakstīja: “Reti ir tie cilvēki, kurus sabiedrība vienprātīgi atzīst, ciena un mīl. Tāds cienījams, visu atzīts un mīlēts bija nelaiķis provizors Pēteris Dolmanis. Madona sēro dēļ viņa, jo Madonā nav biedrības, kurā viņš nav aktīvi darbojies līdzi un atbalstījis gan morāliski, gan materiāli. Madonā un apkārtnē nav cilvēka, kurš nepazītu Pētera Dolmaņa krietnumu, izpalīdzību un sirsnību”.
    Pēc viņa nāves mantiniece bija sieva Alīda Dolmane (dz. Daudziņš) un saskaņā ar testamentu viņai ik gadu uz Ziemassvētkiem bija jāizdala dāvanas Madonas un apkārtnes trūcīgiem bērniem, jāizmaksā vienreizēji pabalsti Jaunpiebalgas un Lazdonas luterāņu draudzei, 9.Madonas aizsargu pulkam un Madonas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai, kā arī tika noteikti citi pienākumi. Par ēku bija noteikts, ka pēc Alīdas Dolmanes nāves tā pāriet pilsētas pašvaldības īpašumā.
    Provizors un viņa sieva apglabāti Madonas pilsētas kapsētā. Tur atrodas tēlnieka Kārļa Jansona (1896 - 1986) granītā veidotais piemineklis P.Dolmanim. Tas ir viens no latviešu klasiskās tēlniecības meistardarbiem, valsts nozīmes mākslas piemineklis, datēts ar 1940. – 1941.gadu. Tā kā ēka tika novēlēta pašvaldībai, tad tai tika arī uzticētas rūpes par kapa un pieminekļa kopšanu.
    Kopš 1914.gada ēkā Tirgus ielā 3 atrodas Madonas Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīca. 2017.gada 2.jūnijā, Madonas pilsētas svētku ietvaros, pie ēkas tika atklāta piemiņas plāksne Pēterim Dolmanim. Madonas Valsts ģimnāzijas direktore atklāšanā sacīja: “Sadarbībā ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju nolēmām izgatavot piemiņas plāksni par to, ka ēku, kurā ierīkota Madonas Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīca, pilsētai savulaik dāvināja Pēteris Dolmanis. Šogad Pēterim Dolmanim aprit 130 gadu, un tas ir labs iemesls, lai atgādinātu sabiedrībai par viņa devumu.” Šogad būs jau pieci gadi, kopš atklāta plāksne, un Pēterim Dolmanim šogad – 135.
    Kad ēkā Tirgus ielā 3 mājvietu rada Madonas Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīca, ģimnāzijas audzēkņi vāca ziņas, kas tad te iepriekš ir bijis. Madonas Valsts ģimnāzijas audzēkņu aptaujātie cilvēki atcerējās dažādas iestādes, kas atradušās šajā ēkā.
 • Aptieka (Dolmaņa jeb Jaunā aptieka, Galvenās aptieku pārvaldes aptieka Nr. 123,  Nr. 110)
 • Dzīvokļi
 • Kinoteātris „Līgo”,
 • Valsts Zemes dienests, Madonas nodaļa 2. stāvā (1992 – 2012), (pa kreisi - mērnieku nodaļa),  zemes dienesta kadastra daļas arhīvs (3. stāvā)
 • Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa 2. stāvā pa labi, pa vidu – inventarizācijas daļa),
 • Ķīmiskā tīrītava (pagrabstāvā), veļas māja (no sāniem)
 • Veikals „Ornaments”
 • Frizētava (1970.gadi)
 • Valsts Banka, Latvijas Banka, filiāle 2. stāvā
 • Krājkase (no 1970.gadiem)
 • Valsts kase
 • Apdrošināšanas inspekcija (1970. – 1980.gadi)
 • DOSAAF auto – moto biedrība (1970. – 1980.gadi)
 • Finanšu nodaļa (līdz 1993.g.)
 • Tehniskās inventarizācijas birojs 3. stāvā
 • Banka Baltija filiāle (1990 – 1996)
 • Intīmpreču veikals ap 1997.g.
 • Grāmatnīca
 • Rūpniecības preču veikals
 • Apavu veikals
 • Adītava (pagrabstāvā)
 • Pārtikas veikals
 • Pārtikas veikals (Bērzaunes veikals)
 • Optikas veikals
 • Notāri
 • Arhitektu birojs
 • Veikals „Bēbis”
 • Veikals „Idea” (1.stāvā pa labi, līdz 2014.g.)
 • Veikals „Papīrs (1.stāvā pa kreisi, darbojas arī 2015.g.)
 • MVĢ kopmītnes (no 2014.gada)
  ​Un ko atceraties jūs?
Un vēl mazliet par pieminēto kinoteātri “Līgo” Madonā, Tirgus ielā 3. Tas, domājams, atradās ēkas 1.stāvā labajā pusē. 1940.gadā tas tika nacionalizēts. Laika posmā no 1940. – 1950.gadam “Līgo” bija vienīgais kinoteātris Madonas apriņķī. Tas bija ļoti sliktā stāvoklī, 12 x 6 m liels un varēja uzņemt 103 skatītājus. No laikraksta „Madonas Arājs” 1945.gadā: „Nezinātājam grūti atrast Madonas kino „Līgo” telpas. Skatlogs aiznaglots finiera plāksnēm, vienīgajā rūtī ievietoti daži filmas uzņēmumi un pavirši uzrakstīts ziņojums par jaunu filmu „Ziemeļu zvaigzne”. Priekštelpās piemētāti papīri, pa gaiteni un kinozāli velk caurvējš. Seansu sākums, līdzīgi sarīkojumiem Madonas kultūras namā, sākas ar novēlojumu. Skatītāji zālē tāpēc ierodas kā pagadās, pa visu izrādes laiku madonieši staigā iekšā un ārā, skaļi sarunājoties par dažādām „steidzīgi kārtojamām” lietām. Uz ekrāna vientuļi pielipināts lozungs vēl no Oktobra revolūcijas svētkiem. Skaņu aparāts slikti atskaņo mūziku, šai ziņā uzlabojumi ilgi gaidīti, bet vēl arvien izpaliek”.
Laimdota IVANOVA vēsturniece