Latviešu
Valoda: Latviešu

Pēterim Eglonam – 100

Datums: 27.01.2022 08:44
15 skatījumi
Šogad gadsimta jubileja aprit ambiciozajam padomju saimniecības ”Barkava” direktoram Pēterim Eglonam. Latvijas PSR Nopelniem bagātais lauksaimniecības darbinieks, dažādi vērtētu netradicionālu jaunievedumu ieviesējs.
    P.Eglons dzimis 1922.gada 27.janvārī Patkules pagasta “Zemniekos”. Mācījies Patkules un Sarkaņu pamatskolās. Pēc Latvijas okupācijas 1940.gadā sāka darboties komjaunatnē. Bijis komjaunatnes organizators Patkules, Sarkaņu un Oļu pagastos. Kad Latvijas teritoriju okupēja nacisti, ticis arestēts. Sākotnēji atradās Madonas cietumā, pēc tam nosūtīts uz Salaspils nometni un vēlāk pārvests uz Vāciju un Austriju. 1945.gada 5.maijā P.Eglonu no ieslodzījuma vietas Austrijā atbrīvoja ASV sabiedrotie.
    Pēc kara atgriezās dzimtajā pusē un atsāka darboties Madonas apriņķa komjaunatnes komitejā, vēlāk iesaistījās arī komunistiskajā partijā. 1947.gadā P.Eglons kļuva par Saikavas pagasta partorgu, piedalījās kolhozu veidošanā, turpmāko dzīvi saistot ar lauksaimniecisko ražošanu. Paralēli mācījās republikāniskajā neklātienes lauksaimniecības tehnikumā un Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā. Apguva mehanizatora specialitāti un vadīja mehanizatoru sagatavošanu.
    1950.gada jūnijā P.Eglons tika iecelts par Staļina vārdā nosauktā kolhoza priekšsēdētāju Viesienā, bet 1957.gadā kļuva par padomju saimniecības “Barkava” direktoru. Viņa vadības laikā izveidots tagadējais Barkavas ciemata centrs. P.Eglons izcēlies ar centieniem, realizējot savdabīgas idejas, piemēram, fazānu audzēšanu medībām vai zemūdens kafejnīcu ar stikla sienu.
    Viens no viņa jaunievedumiem, kas lielā mērā ietekmējis Latvijas dabu bija latvāņu audzēšana. No Maskavas pavēle šo augu stādīšanai nav bijusi, sēšanu organizēja pēc pašu iniciatīvas. Pirmo puskilogramu latvāņu sēklu padomju saimniecība “Barkava” saņēma no PSRS Lauksaimniecības akadēmijas Karēlijas filiāles. Tika apsēts lauks 0,2 ha platībā pie Barkavas – Lubānas ceļa. Aptuveni pēc desmit gadiem latvāņu platības Barkavā sasniedza 40 ha, tam izplatoties arī ārpus sējumiem un ārpus Barkavas.
Ziņas attēls: Pēteris Eglons – ilggadīgs p/s “Barkava” direktors. 1953.gads. MNM20143_21 
Reinis AUZIŅŠ kultūrvēstures nodaļas vadītājs