Latviešu
Valoda: Latviešu

Novembris – Latvijas valsts svētku mēnesis muzejā

Datums: 08.11.2023 11:40
19 skatījumi
Latvija sākas ar katru tās iedzīvotāju, no maza bērna, kurš tikko iemācījies staigāt vai teikt pirmos vārdus, līdz jauniešiem, kuri izzina pasauli un līdz sirmam kungam vai kundzei. Tā ir mūsu katra cieņa un mīlestība pret valsti un cilvēkiem, kuri cīnījušies par neatkarību, tās nosargāšanu un grūtos laikos saglabājuši cerību par brīvu Latviju.
    Ik gadu novembrī aicinām pieminēt karavīrus, kuri cīnījās par tikko iegūto neatkarīgo valsti, svinam 18.novembri, kas šogad ir jau 105.Latvijas dzimšanas diena un stāstām par mūsu vēsturi jaunajai paaudzei, lai izprastu notikumus ne tikai pagātnē, bet arī šodien. Jo šodien neatkarīgas valsts būtība ir svarīga, iegūstot vēl lielāku nozīmi.
    Madonas muzejā ik gadu novembrī norisinās pasākumi un aktivitātes, kas ļauj izzināt Latvijas valsts vēsturei būtiskus notikumus. Arī šogad piedāvājumā ir gan izstādes par Latvijas vēsturi, gan aktivitātes skolēniem, gan pasākumi vēstures interesentiem, kā arī konference novadpētniecības vēstures interesentiem.
    No 7. līdz 17.novembrim aicinām uz “Latvijas nedēļas” aktivitātēm, šogad pievēršot uzmanību Latvijas valsts, kā arī nacionālo simbolu izzināšanai atraktīvā veidā, ņemot vērā, ka muzeja Izstāžu zālēs skatāma Cēsu vēstures un mākslas muzeja veidotā izstāde “Latvijas valsts ģerbonim 100”. Izstāde papildināta ar priekšmetiem un dokumentu liecībām no Madonas muzeja krājuma, kā arī privātpersonu kolekcijām. Lai pieteiktos nodarbībām, aicinām zvanīt uz Izstāžu zāļu tālruņa numur 64823844.
    14.novembrī plkst.15.00 aicinām uz tikšanos ar vēsturnieku un izstādes “Latvijas valsts ģerbonim 100” autoru Tāli Pumpuriņu. Izstāde “Latvijas valsts ģerbonim 100” Madonas muzejā skatāma līdz 19.novembrim.
   15.novembrī plkst.12.00 tiekamies ikmēneša tikšanās senioriem, ciklā “Dzīves un mākslas krāsās”, lai sarunātos ar mākslinieku, tēlnieku Ģirtu Burvi un vēlreiz iepazītu izstādi “Latvija iedvesmo”, kurā skatāmi vairāki mākslinieka radītie darbi.
    16.novembrī plkst.12.00 muzejā Latvijas valsts svētku noskaņās tiekas Madonas novada politiski represēto biedrība. Savukārt laikā no 23. līdz 25.novembrim H.Medņa Dziesmusvētku skolā, Madonas muzeja Izstāžu zālēs, Madonas novada bibliotēkā un Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolā notiks simpozijs “Vērtību zīmes” http://www.madonasmuzejs.lv/lv/s%C4%81kums/simpozijs-v%C4%93rt%C4%ABbu-z%C4%ABmes
    Novembra mēnesi noslēgsim ar ikgadējo konferenci “Novadnieki. Identifikācija. Pētniecība. Aktualizācija” 27.novembrī. Šoreiz pievērsīsim uzmanību novadnieku izpētes aktualitātēm, svarīgiem jautājumiem, kā arī problēmjautājumiem. Ar zinātniskajiem lasījumiem piedalīsies vēstures un kultūrvēstures pētnieki, filologi un novadpētnieki no Madonas muzeja, tuvāku un tālāku novadu atmiņu institūcijām un augstskolām, lai vēstītu par vienas vai vairāku personību devumu Latvijas kultūrvēsturē. Tādēļ aicinām novadpētniecības un vēstures interesentus,  īpaši vēstures, literatūras un sociālo zinību skolotājus, jo pētījumi par mūsu novada personībām būs vērtīgs papildmateriāls, ko var izmantot mācību stundās.  Dalība konferencē ir bez maksas. Ar konferences programmu var iepazīties šeit: https://ieej.lv/9oPBc 
     Paralēli izstādei par “Latvijas valsts ģerbonim 100” no 8.novembra Izstāžu zāļu foajē skatāma izstāde “Latvijai 105. Pirms 35 gadiem Madonā”, kurā, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienu, aicinām atskatīties uz svarīgiem notikumiem pirms 35 gadiem Madonā un visā Latvijas teritorijā. Viens no 3.Atmodas laika nozīmīgajiem brīžiem bija politiskās organizācijas Latvijas Tautas frontes (LTF) dibināšana 1988.gadā, kas ieņēma izšķirošu lomu Latvijas neatkarības atjaunošanā. LTF nodaļas izveidoja visā Latvijā, arī Madonā. 1988.gada 11.novembrī vairākās vietās pirmo reizi pēc Otrā pasaules kara tika atzīmēta Lāčplēša diena. LTF Madonas nodaļa rīkoja piemiņas brīdi Lisaskalna kapos pie Latvijas brīvības cīņās kritušo karavīru pieminekļa. Nedēļu vēlāk, 18.novembrī LTF Madonas nodaļa organizēja Latvijas Republikas 70.gadadienas atzīmēšanas pasākumu. Cilvēki tika aicināti plkst.11.00 pulcēties pie Rūdolfa Blaumaņa piemiņas akmens, kā arī uzņēmumu un iestāžu vadītāji lūgti strādājošajiem ļaut šo pasākumu apmeklēt. Tajā dienā pirmo reizi padomju okupācijas gados uz Madonas kultūras nama jumta tika pacelts Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs.

    Izstādes materiāli aizved izzinošā stāstā par vēstures notikumiem, kas notika Madonas pusē. 

            Sveicam Latvijas valsts svētku mēnesī! Uz tikšanos Madonas muzejā!
 
​Ziņas attēlā: MNM28560:4
​          ​
​​
            Zane GRĪNVALDE izglītojošā darba nodaļas vadītāja
Pasākums Madonā 1988.gada 18.novembrī - Latvijas valsts proklamēšanas dienā pie Madonas rajona kultūras nama un pieminekļa Blaumanim. Madonas muzeja krājums, MNM 45819:10