Latviešu
Valoda: Latviešu

Novadnieks - jubilārs ģeologs Pēteris Liepiņš

Datums: 11.02.2021 13:46
32 skatījumi
Paleontoloģijas un stratigrāfijas zinātnieks Pēteris Liepiņš tiek uzskatīts par sava laika izcilāko latviešu ģeologu. Sarakstījis ap 50 zinātnisko darbu un vairākas publikācijas par Latvijas ģeoloģiju un paleontoloģiju, ģeoloģijas un mineraloģijas zinātņu kandidāts.
Ģeologs Pēteris Liepiņš (1907-1964)
Ģeologs Pēteris Liepiņš (1907-1964)
        Pēteris Liepiņš dzimis 1907.gada 11.februārī Kalsnavas pagasta “Tutenos”.  Skolas gaitas uzsāka Pļaviņu ģimnāzijā un pēc tam iestājās Latvijas Universitātē matemātikas - dabaszinātņu fakultātē, specializējās augu fizioloģijā.
    Pēc universitātes absolvēšanas pievērsās skolotāja darbam. Strādāja Ilūkstes apriņķa Medumu pamatskolā par dabas zinību un ģeogrāfijas skolotāju. Pēc pāris gadiem pārcēlās atpakaļ uz Rīgu un sāka strādāt Valsts 1.ģimnāzijā, šajā laikā īpaši pievērsās savai sirdslietai - ģeoloģijai.
    1939.gadā Pēteris Liepiņš kļuva par asistentu Latvijas Universitātes Ģeoloģijas institūtā, bija ģeoloģijas institūta nodaļas vadītājs. Vairākus gadus universitātē pasniedza zemes zinātnes. Vienīgais no Latvijas Universitātes Ģeoloģijas institūta mācībspēkiem, kas palika Latvijā pēc Otrā pasaules kara. Paralēli studentu izglītošanai strādājis arī Ģeoloģijas un derīgo izrakteņu institūtā, kur kā vecākais zinātniskais līdzstrādnieks vadīja Zemes garozas slāņu veidošanās  un nogulumiežu sastāva pētīšanas sektorus. Veicis pētījumus par tektoniskajām plaisām Latvijas pamatiežos. 1956.gadā sastādījis grāmatu “Zemes garozas uzbūve Latvijā” un 1961.gadā 10 nodaļu sējumu “Latvijas PSR ģeoloģija”. Atklājis vairākas pārakmeņojumu sugas. Neraugoties uz sasniegumiem, ģeologs ne reizi netika norīkots dalībai starptautiskās konferencēs.
    No laika biedru stāstītā: 1964.gadā Pēteris Liepiņš devies uz Maskavu atrādīt savu doktora disertāciju, bet 3.jūnijā tika atrasts miris viesnīcā Maskavā, pati disertācija pie viņa tā arī netika atrasta. Ģeologa nāves apstākļi palika neskaidri - vai disertācija tiešām rakstīta, vai tā saturējusi informāciju, kas nedrīkstēja nonākt atklātībā.
    Pēteris Liepiņš apbedīts Meža kapos Rīgā.
    Savas dzīves laikā darbojies arī akadēmiskajā vienībā “Austrums”, Latvijas dabas un vēstures biedrībā un Latvijas ģeogrāfijas biedrībā. 1997. un 2007.gadā uz Pētera Liepiņa 90. un 100.gadadienu Latvijas Dabas muzejā rīkoti ģeologa atceres pasākumi.
Reinis AUZIŅŠ vēsturnieks
Ielūgums uz ģeologa Pētera Liepiņa atceres pēcpusdienu Latvijas Dabas muzejā 1997.gada 23.oktobrī
Ielūgums uz ģeologa Pētera Liepiņa atceres pēcpusdienu Latvijas Dabas muzejā 1997.gada 23.oktobrī