Latviešu
Valoda: Latviešu

Noteikumi muzeja pakalpojuma izmantošanai klātienē no 11.oktobra

Datums: 11.10.2021 16:50
34 skatījumi
Lai visā sabiedrībā ierobežotu cilvēku fizisko kontaktu skaitu un izvairītos no liekas pulcēšanās, no 2021.gada 11.oktobra pakalpojumus klātienē varēs saņemt un sniegt tikai epidemioloģiski drošā vidē. Jaunie noteikumi attiecas arī uz visām Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja ēkām, kurās pieejami pakalpojumi klātienē.
    ​1.       Madonas muzeja Izstāžu zāles (Skolas iela 10).
    2.       Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve Sarkaņos.
    3.       Haralda Medņa Dziesmu svētku skola Praulienas pagastā.


Madonas muzejs sniedz pakalpojumus tikai epidemioloģiski drošā vidē (gan telpās, gan ārpus tām). Pēc Ministru kabineta 09.10.2021. rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu) muzejs nodrošina, ka:

·         tiek veikta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija; 
·         netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst prasībām, lai uzturētos epidemioloģiski drošā vidē;
·         tiek nodrošināta vispārējo un specifisko epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošana; 
·         tiek lietotas sejas maskas;
·         apmeklētāju ar bērniem plūsmas tiek nodalītas laikā vai telpā;
·         bērni no 12 gadu vecuma uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu. 

    Diemžēl šobrīd muzejs nedrīkst rīkot ekskursijas un muzejpedagoģiskās nodarbības izglītības iestāžu audzēkņiem (ne pirmskolas, ne skolas vecuma). Madonas muzeja speciālisti iespēju robežās ir gatavi nodrošināt attālinātu iespēju iepazīties ar muzejā esošajām izstādēm, kā arī piedāvājam doties uz skolu, lai vienas klases ietvaros vadītu kādu no muzeja nodarbībām.
Vairāk par Drošības noteikumiem var lasīt šeit:

Kultūras ministrijas skaidrojums:
https://www.km.gov.lv/lv/kulturvietu-darbiba-un-apmeklesana

Veselības ministrijas skaidrojums nozaru griezumā:
https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/ka-drosi-rikoties/covid-19-izplatibas-ierobezosanas-pasakumi 

Veselības ministrijas vispārējs skaidrojums:
https://covid19.gov.lv/aktualites/no-11-oktobra-uz-trim-menesiem-latvija-izsludina-arkartejo-situaciju  

    Savukārt Latvijas Muzeju biedrības mājas lapā www.muzeji.lv ir iespēja lejupielādēt jaunākās norādes, ko kultūras mantojuma institūcijas var izmantot komunikācijā ar apmeklētājiem: https://muzeji.lv/lv/specialistiem/nakamos-3-menesus-latvijas-muzeju-pakalpojumi-iekstelpas-vares-notikt-tikai-drosaja-%E2%80%93-zalaja-vide

    Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar mums, zvanot uz tālruni: 64822480 – muzeja direktore Līvija Zepa; 64822491 – muzeja krājums, 64822483 – muzeja Izstāžu zāles.

    Par muzeja aktivitātēm informācija meklējama muzeja mājas lapā www.madonasmuzejs.lv, kā arī sociālajos tīklos: www.facebook.com/muzejsmadona, www.instagram.com/muzejsmadona.
 Zane GRĪNVALDE izglītojošā darba nodaļas vadītāja