Latviešu
Valoda: Latviešu

Noslēgusies viktorīna "Rūdolfam Blaumanim – 160"

Datums: 11.01.2023 15:01
15 skatījumi
Šī gada 1.janvārī Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja mājaslapā un "Facebook" platformā tika publicēta viktorīna "Rūdolfam Blaumanim – 160" par godu diženā latviešu rakstnieka R.Blaumaņa apaļajai jubilejai.
    Viktorīnā tika ietverts 21 jautājums – daži no tiem āķīgi, citi itin viegli. Tajā varēja piedalīties no 1. līdz 10.janvārim. Spēlē piedalījās 57 dalībnieki, 18 no viņiem pareizi atbildēja uz visiem jautājumiem. Piedaloties viktorīnā, tika dota iespēja iegūt dāvanu karti Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja apmeklējumiem, ko varēs izdarīt pēc tā atklāšanas, pēc rekonstrukcijas līdz pat gada beigām. Tika izlozēti divi laimētāji: viens starp pareizo atbilžu iesūtītājiem – dalībnieks ar e-pasta adresi: rrtmk125cc@... – un otrs – starp visiem dalībniekiem: ritagrieze60@..., kas arī atbildēja uz visiem jautājumiem pareizi. Ar laimētājiem sazināsimies personīgi. Sirsnīgi pateicamies ikvienam dalībniekam, kas veltīja savu laiku un uzmanību! Paldies jums un tiksimies nākamajā viktorīnā!

Publicējam viktorīnas jautājumus un atbildes uz tiem:

1. Rūdolfs Blaumanis piedzima 1863.gada 1.janvārī Karlīnes Paulīnes un Matīsa Blaumaņu ģimenē. Tā gada 3.februārī zēns tika kristīts Ērgļu luteriskajā baznīcā kā Kārlis Rūdolfs Leonīds Blaumanis.

2. Ar kādu avīzi Rūdolfs Blaumanis piedzima vienā gadā? "Pēterburgas Avīzes".

3. Kurā gadā Blaumaņu ģimene pārcēlās uz "Brakiem" un tur sāka saimniekot kā rentnieki? 1868.gadā.

4. Kas bija Rūdolfa Blaumaņa pirmais darba devējs? Apiņu tirgotājs Maskavas Ugunsapdrošināšanas biedrības un apdrošināšanas firmas "Krievu Loids" aģents Rīgā Johans Georgs Fārbahs.

5. Tuvojoties savai 20.dzimšanas dienai, Rūdolfs Blaumanis kāda laikraksta feļetona pielikuma lasītāju vērtējumam nodod savu pirmo prozas darbu. Tā tulkojums latviešu valodā ir "Atkalatrastā. Ziemassvētku skice no Rūdolfa Blaumaņa". Kādā valodā ir uzrakstīts šis darbs? Vācu.

6. Atgriežoties pie iepriekšējā jautājuma, kurā gadā Rūdolfs Blaumanis iztulkoja savu pirmo prozas darbu, kuras nosaukums latviešu valodā ir "Atkalatrastā"? R.Blaumanis nav tulkojis šo darbu latviešu valodā.

7. 1886.gada laikraksta “Mājas Viesis” pielikumā tiek publicēts R.Blaumaņa pirmais dzejolis "Nakts". R.Blaumanis neparaksta dzejoli ar savu īsto vārdu un uzvārdu, bet gan ar cita cilvēka parakstu. Ar kura gan cilvēka vārdu R.Blaumanis paraksta šo dzejoli? Ar staļļa puiša Pētera Jirgensona vārdu.

8. 1890.gadā tiek izrādīta Rūdolfa Blaumaņa pirmā sarakstītā luga. Šīs lugas sižeta veidošanā R.Blaumanis izmanto faktus no sava dzimtā Ērgļu pagasta apkārtnes, par kuriem vairākkārt rakstīts avīzē "Balss" – par zagļiem un ērglēniešu un jumurdiešu izceļošanu uz Krievijas dienvidu apgabaliem labākas dzīves meklējumos. Kas šī ir par lugu? "Zagļi".

9. 1892.gadā žurnālā "Austrums" ir lasāma kāda J-s recenzija par nule iznākušo R.Blaumaņa lugu: “(…) cienīgi stājas blakus Blaumaņa agrākiem krietniem sacerējumiem, tas dzīvi un izveicīgi tēlo, kāda vara mantai pār vienkāršu ļaužu prātu. Vecais Mantrausis spožās naudas labad nodedzinājis māju un tīšā prātā ļāvis aiziet bojā sievai; vēsts, ka Cīruļu saimnieces biļete vinnējusi 75 000 rbļ. atkal saved tuvējos sīvā naidā un pat šķir iemīlējušos pārīti. Cīruļos caur, to ka pirmais avīzes ziņojums par lielo vinnestu izrādās par drukas kļūdu, ieronas agrākā saticība, bet Mantrausis bailēs par zudušo naudu top ārprātīgs.” Kas šī ir par lugu? “Ļaunais gars”.

10. Kurš rakstnieks par R.Blaumani esot teicis šādus vārdus: "Blaumans (..) neļāvās aizrauties kaut no kurām rakstniecības strāvainībām, bet palika stāvot vienumēr attāļā augstumā no visādām maldībām, kaut gan viņa darbības laikā grozījās paši stiprākie strāvu mutuļi, kuros citi, kas gara spēkos vājāki un dzīves uzskatos mazāk tāļredzīgi, iejuka iekšā"? Matīss Kaudzīte.

11. 1898.gadā kāds rakstnieks, viens no R.Blaumaņa garīgajiem dēliem, gatavojas drīzumā kļūt par tēvu un uzrunā R.Blaumani kļūt par bērna krusttēvu. Kas šis ir par rakstnieku? Andrievs Niedra.

12. 1899.gada novembrī R.Blaumanis publicē sludinājumu, ka tuvākajā laikā Tērbatas ielā Nr. 7 tiks atvērta grāmatu un rakstāmlietu pārdotava. Veikals tiek atvērts un ātri aizvērts, jo rakstnieks attopas, ka tas viņam var sagādāt lielas raizes, un pārdod visu ierīkojumu tirgotājam Ozolam. Cik ilgi pastāv šis veikals? Trīs dienas.

13. 1899.gada nogalē R.Blaumanis maina dzīvesvietu – viņš sāk dzīvot Nikolaja bulvārī 6 dzīvoklī 5 (tagadējā Valdemāra ielā), kļūdams par apakšīrnieku pie kāda gleznotāja (viņa darbi "Pavasara ūdeņi (Maestoso)", "Ziema", "Pavasarī (Ziedonis)"). Kas šis ir par mākslinieku? Vilhelms Purvītis.

14. Fragments no 1902.gadā radīta R.Blaumaņa dzejoļa:

"Mans zelts ir mana tauta,/ Mans gods ir viņas gods!/ Kas postīdams viņu šausta/ Uz pekli lai rauj to jods!” Kāds ir dzejoļa nosaukums? "Tālavas taurētājs".

15. “…” ir  pirmā latviešu literārā pasaka. Tajā darbojas dažādi latviešu pasaku tēli: tumšie tēli, sadzīves pasaku varoņi un brīnumu pasaku tēli. Kāds ir pasakas nosaukums? "Velniņi".

16. R.Blaumanim bija vairāki pseidonīmi. Starp šiem segvārdiem ir cita rakstnieka pseidonīms, kurš tas ir? Skribanovičs

17. Kā lomu attēlo fotoattēlā redzamais aktieris filmā "Purva bridējs"? Edgara.

18. 1908.gadā R.Blaumaņa dzīvības liesma nodziest ārzemju sanatorijā. Kur tas notika? Takaharju

19. Kura rakstniece 1914.gadā pēc R.Blaumaņa noveles motīviem uzrakstīja lugu "Raudupiete"? Anna Brigadere.

20. Tēlnieks, kurš 1923.gadā veidojis R.Blaumaņa pieminekli Ērgļu kapsētā. Burkards Dzenis.

21. 2019.gadā ilggadējā Ērgļu novada Rūdolfa Blaumaņa memoriālmuzeja "Braki" vadītāja Anna Kuzina laida klajā grāmatu "Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca". Tajai no visa rakstnieka daiļdarbu kopuma ir atlasīti tie vārdi un izteicieni vai atsevišķas vārdu nozīmes, kas raksturo rakstnieka valodas savdabīgumu un vienreizīgumu. Grāmatā ir minēts vārds "aizšķūtēties". Ko tas nozīmē? Ļaut sevi aizvest.
Sabīne MIKA krājuma glabātāja