Latviešu
Valoda: Latviešu

Noslēdzies Oskara Kalpaka Piemiņas fonda neklātienes vēstures un zīmējumu konkurss

Datums: 07.05.2021 08:49
29 skatījumi
Ik gadu Oskara Kalpaka piemiņas fonds ir aicinājis skolēnus piedalīties konkursā, lai pārbaudītu ne tikai savas valsts vēstures zināšanas, bet arī, lai pārbaudītu izturību un sportisko sagatavotību. Šajā gadā, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, konkurss notika attālināti.
    Pulkveža Oskara  Kalpaka piemiņas fonds sadarbībā ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju, Jāņa Simsona Madonas mākslas skolu, Meirānu Kalpaka pamatskolu un Zemessardzes 25.kājinieku  bataljonu organizēja  Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņai un Barikāžu atceres 30.gadadienai veltītu neklātienes Erudīcijas konkursu, Vēstures  konkursu un Zīmējumu konkursu  skolēniem.
    Konkursa formāts bija atšķirīgs no iepriekšējiem gadiem un konkursa darbus aicinājām iesniegt attālināti – sūtot uz e-pastu vai nogādājot Madonas muzeja Izstāžu zāles, kā arī 1. – 4.klašu skolēniem organizējot vairākas tikšanās platformā zoom. Liels paldies par atsaucību, žūrijas komisijai bija atbildīgs darbs, izvērtējot iesniegtos zīmējumus un vēstures konkursa atbildes. Ir liels prieks, ka šajā sarežģītajā laikā bija enerģija meklēt atbildes uz mūsu sagatavotajiem jautājumiem, īpaši piedomāt par atbilžu noformējumu, piedalīties.
    Paldies sakām katram dalībniekam par dalību!

    Vispirms par erudīcijas konkursa rezultātiem, kurā piedalījās 1. – 4. klašu skolēni:
 1.klašu grupā:
       1. vieta Loreta Ivanova no Bērzaunes pamatskolas
       2. vieta Katrīna Marta Dumberga no Madonas pilsētas
       3. vieta Gustavs Žeiers no Lubānas vidusskolas

 2.klašu grupā:
      1. vietas ieguvēji: Jānis Ankravs no Madonas pilsētas vidusskolas un Emīlija Lange no Bērzaunes pamatskolas
      2. vietas ieguvēji: Artis Tumāns no Kalsnavas pamatskolas, Henrijs Ričards Valko no Madonas pilsētas vidusskolas un Jēkabs Zemelis no Madonas pilsētas vidusskolas
      3. vieta Tabita Kušnere no Madonas pilsētas vidusskolas

3.klašu grupā:
      1. vietas ieguvēji: Kristers Sviridenko no Bērzaines pamatskolas un Edvards Bruzguls  no Madonas pilsētas vidusskolas
      2. vieta Evija Tropa no Barkavas pamatskolas
      3. vietas ieguvēji Samanta Gita Jirgensone no Lubānas vidusskolas, Denīze Bormane no Degumnieku pamatskolas un Sofija Apine  no Madonas pilsētas vidusskolas.

4.klašu grupā:
      1. vietas ieguvēji Iļja Voropanovs no Degumnieku pamatskolas un Everts Bekasovs no Bērzaunes pamatskolas
      2. vieta Jēkabs Stepiņš no Liezēres pamatskolas
      3. vieta Anna Reitere no Lubānas vidusskolas

    Vēstures neklātienes konkurss noritēja trīs vecuma grupās: 5.-6.klases, 7.-9.klases, 10. – 12.klases un visvairāk saņēmām atbildes 7.-9.klašu grupā un konkursa rezultāti ir šādi:
5.-6.klašu grupā ir divas 1.vietas:
    1. vieta Ralfs Ķeveris no Lubānas vidusskolas 6.klases un Valērija Bārbale – Ņagu no Bērzaunes pamatskolas 5.klases (abiem iegūti 20punkti no 21);
    2. vieta Roberts Plešs no Lubānas vidusskolas 6.klases (17,5 punkti no 21)
    3. vieta Kitija Kudure no Barkavas pamatskolas 6.klases (17punkti no 21)

7.-9.klašu grupā, ņemot vērā iegūto punktu skaitu, ir trīs 2.vietas un trīs 3.vietas:
    1. vieta Tīna Kraukle no Lubānas vidusskolas 7.klases (24punkti no 25)
    2. vietas ieguvēji ar 21 punktu no 25: Edijs Semjonovs no Lubānas vidusskolas 9.klases,  Alise Kolna no Barkavas pamatskolas 7.klases, Kristaps Vilks no Barkavas pamatskolas 7.klases
    3. vietas ieguvēji ar 20.5 punktiem no 25: Matīss Dailīdens no Meirānu O.Kalpaka pamatskolas 7.klases, Evelīna Galeja un Jānis Elksnītis no Madonas Valsts ģimnāzijas 7.b klases.

10.-12.klašu grupā:
    1. vieta Elizabete Kalniņa no Lubānas vidusskolas 10.klases (28 punkti no 30)
    2. vieta Rūdolfs Gruzītis no Lubānas vidusskolas (25 punkti no 30)
    3. vieta Līva Kalniņa  no Lubānas vidusskolas (22,5 punkti no 30)

    Zīmējumu konkursā iesniegtie darbi arī tika izvērtēti trīs vecuma grupās: 5.-6.klases, 7.-9.klases, 10.-12.klases. Žūriju pārsteidza dažādi veidotie zīmējumi, kas parādīja, ko katram no dalībniekiem nozīmē Latvija. Ņemot vērā, ka pašlaik muzeja telpas ir slēgtas apmeklētājiem, drīzumā visus iesniegtos zīmējumus publicēsim sociālajā platformā Facebook.
5.-6.klašu grupā:
    1. vieta Elza Porniece no Lubānas vidusskolas
    2. vieta Beāte Bāņukalne no Bērzaunes pamatskolas
    3. vieta Žanis Mileiko no Barkavas pamatskolas

7.-9.klašu grupā:
    1. vieta Renāte Gaponova no Madonas Valsts ģimnāzijas
    2. vietas ieguvēji: Raivis Krūmiņš no Barkavas pamatskolas un Samanta Zviedre no Lubānas vidusskolas
    3. vietas ieguvēji: Ance Golubova  no Barkavas pamatskolas un Rikardo Markuss Bajārs no Bērzaunes pamatskolas.

10.-12.klašu grupā ir viens uzvarētājs Madonna Anastasija Broka no Lubānas vidusskolas.

     Pie darbu vērtēšanas strādāja izveidotā žūrijas komisija: vēstures skolotāja Janīna Liepiņa, vēsturnieks Indulis Zvirgzdiņš, Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja vēsturnieces Natālija Seļma un Zane Grīnvalde, skolotāja Edīte Zaube, J.Simsona Madonas mākslas skolas skolotāja Danute Vēze.
    Erudīcijas konkursu mazāko klašu audzēkņiem organizēja Meirānu Kalpaka pamatskolas pedagogi: Vita Sniķere, Vineta Bormane, Maruta Putāne – Ērgle, Aiva Caunīte, Ilze Stiprā, Lana Kunce, kā arī Zemessardzes 25.kājinieku bataljona virsseržants Māris Ezeriņš.
    Ar uzvarētājiem un visiem dalībniekiem sazināsimies personīgi un konkursa apbalvošana notiks O.Kalpaka dzimtajās mājās “Liepsalas” maija beigās, izvērtējot valstī noteiktos drošības pasākumus.
    Konkursa godalgas un diplomus ir sarūpējuši Pulkveža O.Kalpaka piemiņas fonds, LR Aizsardzības ministrija, Zemessardzes 25.kājinieku bataljons, Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejs un konkursa sponsori SIA Holzwerke Lubāna – Andrejs Stanga.

    Paldies skolotāji, paldies skolēni par dalību!
    Paldies Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļai par ieteikumiem veiksmīgai konkursa norisei!

    Veidojam Latviju kopā un lepojamies ar savu zemi, cienot un izzinot tās vēsturi!

Žūrijas komisijas un organizatoru vārdā:
Zane GRĪNVALDE muzeja izglītojošā darba nodaļas vadītāja