Latviešu
Valoda: Latviešu

No Barkavas pagasta vēstures

Datums: 14.05.2020 16:25
27 skatījumi
“Gromota abgodoszonas brejnigu nuliksonu Diva aba tajemnicu ticiejbas swatas ar cytom vajadzeigom mocibom”, svētbilde, vīzes, zābaki ar koka zoli, prievītes, grožu fragmenti un citas lietas. Kur to var apskatīt?
    Nosauktie un vēl citi materiāli no 16.maija apskatāmi Madonas muzeja izstāžu zāļu foajē izstādē “No Barkavas pagasta vēstures”. Tā iepazīstina ar daļu no gandrīz pirms pusgadsimta senas ekspedīcijas laikā toreizējā Barkavas ciemā iegūtajiem materiāliem. Ja cilvēki, kas dāvināja materiālus muzejam, nav šajā saulē, un nereti arī māju vairs nav, tad mums palikuši dažādos dzīves posmos cilvēkiem nozīmīgie un atceres vērtie dokumenti, fotogrāfijas, tekstīlijas, amatnieku darinājumi. Līdztekus pierakstītajām atmiņām tie sniedz savu artavu kopējā stāstā par Barkavas pagasta vēsturi. Ja tas ir bijis zināms, par eksponētajiem materiāliem var izlasīt gatavotāju, lietotāju vai atrašanās vietu līdz 1970.gadu sākumam, kā arī uzzināt, kurš priekšmetu dāvināja muzejam.
    Ekspedīcijas dalībnieki apsekoja šādas toreizējā Barkavas ciemā ietilpstošās vietas: Barkavu, Mālsalas, Mālniekus, Bulmeistarus, Muižu I, Muižu II, Aiztilti, Akmeņsalu, Zaļmežniekus, Sumeiniekus, Radžēļus, Silauniekus, Raksalu, Čērzeniekus, Osagalu, Jaudzemniekus un Bozēnus.
    Raksta sākumā minētā “Gromota abgodoszonas brejnigu nuliksonu Diva aba tajemnicu ticiejbas swatas ar cytom vajadzeigom mocibom”, iespējams, ir Tomaša Kosovska 1845.gadā iznākušās grāmatas atkārtotais izdevums 1857.gadā, iespiests Viļņā, A.Dvorca spiestuvē. Tā kā muzejā esošajai grāmatai nav vāka un pirmo lappušu, pagaidām tas ir pieņēmums, jo Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un LU Akadēmiskajā bibliotēkā ir tikai 1845.gada izdevumi. Grāmatu muzejam 1972.gadā dāvināja Konstance Osoniete Radžēļos, tā piederējusi viņas mātes Magdalēnas mātei.
    1972.gada ekspedīcijas materiāli tiek eksponēti tajā pat laikā, kad muzejā ir izstāde “Barkava. Māls. Vēstījumi iz senajām mājvietām”, lai paplašinātu apmeklētājiem iespējas iepazīt Barkavas pagasta vēsturi.

Attēlā: Siena pļauja Barkavas pagastā. Jāņa Purcena (1891 – 1971) Dārzniekos foto.
Laimdota IVANOVA vēsturniece