Latviešu
Valoda: Latviešu

Mežu pētīšanas stacijai “Kalsnava” - 70

Datums: 27.10.2023 16:04
12 skatījumi
1953.gadā Kalsnavā tika nodibināta mežu pētīšanas stacija, kā Mežsaimniecības problēmu zinātniskās pētniecības institūta izmēģinājumu vieta. MPS “Kalsnava” izveidoja uz Madonas un Varakļānu mežsaimniecību meža fonda bāzes.
    Sākotnēji Kalsnavā ierīkoja kokaudzētavu un 1960.gadā uzsāka pirmo plantāciju ierīkošanu republikā, kur ievākt meža koku sēklas. No 1967.gada Kalsnavā sāka būvēt siltumnīcas ar polietilēna plēves segumu, tika ražoti stādi mežu atjaunošanai un dekoratīvie, kā arī izstrādātas rekomendācijas to audzēšanai. Kalsnavā atradās lielākā kokaudzētava Latvijā.
    Pakāpeniski pie pētīšanas stacijas izveidoja vairākas struktūrvienības. Kalsnavā tika izmēģināta dažāda, jauna PSRS ražota meža tehnika. 
    1964.gadā Kalsnavā nodibināja Meža sēklkopības centrālo punktu (MSCP). Tā uzdevums bija sēklu plantāciju uzraudzības un apsaimniekošanas kontrole. 1980.gadu vidū izveidojot sēklkopības punktu arī Kurzemē, nodibinājās divi atsevišķi - austrumu meža selekcijas sēklkopības centrs (AMSSC), kas atradās Kalsnavā un rietumu meža sēklkopības centrs (RMSSC) Kuldīgā. 
    No 1967. – 1971.gadam Kalsnavā tika uzsākta jauna veida tehnoloģijas izstrāde „brikas” ietvarstādu ražošanai. Kūdras plātnes sazāģēja briketēs, starp divām briketēm ievietoja koku sējeni, ietina plēvē un pieaudzēja. Tehnoloģija izstrādāta 1-3 gadu vecu priežu, egļu un lapegļu stādu ražošanai, arī citu skuju un augļu koku un krūmu apsakņošanai. Pastāvīgs „brikas” stādu ražošanas cehs darbojās no 1978.gada. Ražoja ap 3 miljoniem stādu gadā.
    Lai izveidotu vērtīgu citzemju koku sugu sēklu bāzi, Kalsnavā ierīkoja introdukcijas laboratoriju, no kuras 1975.gadā tika izstrādāts projekts mūsdienās populārajai apskates vietai - Kalsnavas arborētumam (no 2000.gada AS “Latvijas valsts meži” pakļautībā).
    Starptautiskas uzmanības centrā MPS “Kalsnava” nonāca 1979.gadā, kad Kalsnavu pirmo reizi apmeklēja starptautiskās organizācijas IUFRO (Meža izpētes organizāciju savienības) pārstāvji un 1980.gadā - SEPP (Savstarpējās ekonomiskās palīdzības padomes) valstu speciālisti.
    Pēc 1991.gadā MPS „Kalsnava” tika pakļauta Meža ministrijai, iekļauta Valsts meža dienesta struktūrā. 2000.gadā reorganizācijā MPS „Kalsnava” tika likvidēta un no tās izveidota Meža pētīšanas stacija ar administratīvo centru Kalsnavā.
Reinis AUZIŅŠ kultūrvēstures nodaļas vadītājs