Martai Kraslovskai 90 (25.05.1928. – 05.03.2018.)

Datums: 19.04.2018 10:28
10 skatījumi
Kultūras darbiniece. Dzimusi Saikavas jaunsaimnieka ģimenē.
   Mācījās Saikavas Kalna skolā un Madonas 1.vidusskolā, kuru absolvēja 1948.gadā. Strādāja laikraksta “Madonas Arājs” redakcijā, ilggadēja kultūras nama darbiniece - instruktores un 34 gadus direktores amatā. 13 gadus nostrādāja arī Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā par izstāžu zāļu dežuranti. Spēlēja kultūras nama dramatiskajā kolektīvā vēlāk jau R.Blaumaņa Tautas teātrī . Viss darba mūžs Martai ir bijis saistīts ar kultūru.
   2011.gadā saņēma Madonas novada pašvaldības Atzinību un Pateicību par ieguldījumu Madonas novada kultūras nozares attīstībā.
Natālija SEĻMA galvenā speciāliste