Latviešu
Valoda: Latviešu

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs aicina darbā enerģisku un radošu kolēģi - H.Medņa kultūrizglītības centra Dziesmusvētku skolas vadītāju

Datums: 07.03.2022 15:49
25 skatījumi
Pieteikšanās līdz 25.03.2022., sūtot CV un motivācijas vēstuli elektroniski uz: muzejs@e-madona.lv
MADONAS NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJS
Reģ.Nr.90009320220, Skolas iela 12, Madona, Madonas nov., LV 4801

Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs aicina darbā enerģisku un radošu kolēģi - H.Medņa kultūrizglītības centra Dziesmusvētku skolas vadītāju (prof.kods – 3435 23), pilna slodze, uz nenoteiktu laiku.

Pienākumu apraksts:
 • strādāt pie H.Medņa kultūrizglītības centra Dziesmusvētku skola darbības un attīstības stratēģijas;
 • izstrādāt kvalitatīvus kultūras un  tūrisma pakalpojumus, balstoties uz kordziedāšanas  vērtību saglabāšanu, apzināšanu un ar to saistītās infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšanu;
 • piesaistīt apmeklētājus, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus – ekskursijas, pasākumus, radošās nodarbības, muzejpedagoģiskās nodarbības u.c.;
 • organizēt sadarbību ar izglītības un kultūras iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, citām institūcijām, piesaistot apmeklētājus, sadarbības partnerus un atbalstītājus;
 • inicēt un attīstīt inovatīvas idejas un ar tām saistītus projektus, piesaistīt līdzekļus to īstenošanai, piedalīties to realizācijā;
 • veidot atvērtu koprades telpu radošai attīstībai, veicināt sadarbību ar uzņēmējiem, radošajām industrijām;
 • nodrošināt H.Medņa kultūrizglītības centra Dziesmusvētku skola publicitāti (sniegt intervijas masu medijiem, atspoguļot struktūrvienības darbību un jaunumus masu medijos).
Prasības pretendentam:
 • augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs;
 • izpratne un ieinteresētība par Latvijas kultūras mantojumu un tā saglabāšanas nozīmi;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, vismaz vienas svešvalodas zināšanas labas datorlietošanas prasmes;
 • labas komunikācijas un sadarbības veidošanas prasmes;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, pozitīva attieksme pret darbu;
 • spēja organizēt savu darbu, strādāt patstāvīgi un komandā, uzņemties atbildību.
Stājoties darbā, nepieciešams uzrādīt Covid-19 primārās vakcinācijas vai  pārslimošanas sertifikātu. 

Atalgojums 803,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas, sociālās garantijas, profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas. 

Iesniedzamie dokumenti:
 • Motivācijas vēstule.
 • CV.

  Pieteikšanās līdz 25.03.2022., sūtot CV un motivācijas vēstuli elektroniski
  uz: muzejs@e-madona.lv. Informācija pa tālr.26541110.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko parsonu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13.pantu, Madonas novada pašvaldība informē, ka:
-       Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pieteikšanās norisi;
-       Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000054572, adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;
-       Papildu regulas 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt rakstot uz e-pasta adresi: datuaizsardziba@madona.lv vai zvanot uz tālr.64860090.