Latviešu
Valoda: Latviešu

Madonas muzeja aktualitātes

Datums: 01.10.2021 12:07
58 skatījumi
Rudens krāsainā sezona turpinās muzeja izstāžu piedāvājumā, kurā katrs apmeklētājs var atrast sev saistošu un interesējošu izstādi: māksla, vēstures jautājumi, senākā vēsture, fotogrāfijas un novadnieki, to visu var iepazīt, atnākot uz Madonas muzeja Izstāžu zālēm.
    Līdz 17.oktobrim lielajās zālēs skatāma Latvijas Tekstilmākslas asociācijas izstāde “Atjaunotās vērtības”, kurā skatāmi   27 dažādās tehniskās veidoti tekstilmākslas darbi. Lieliska izstāde, kurā var diskutēt par atšķirīgu, reizēm pat neiedomājamu izejmateriālu izmantošanu tekstilmākslas darba tapšanā. Izstādes ietvaros piedāvājam “Mākslas detektīva” nodarbību, kuras laikā skolēniem pastiprinātāk jāpievērš uzmanība darbu detaļām.
    No 22.oktobra lielajās zāles būs jauna izstāde, ko veidos novadnieka Jāņa Krampes gleznu izstāde “Meditācija”.
    Līdz pat 7.novembrim mansarda stāvā piedāvājam izzināt skaitāmpantu vēsturi, runāt par bēgļu gaitām un diskutēt par šo jautājumu arī mūsdienās. Tā ir izstāde par latviešu bēgļu nometnēs vāktiem skaitāmpantiem “Vienbil Divbil Trībil Trābi”. Vēsturnieka Oto Bonga vākti skaitāmpanti, kas sasniedz vairākus tūkstošus, kā arī stāsti par trīs Madonas puses novadniekiem: dzejnieci Ernu Ķikuri (dzimušu Bērziņu, vīra uzvārdā Dzelmi), rakstnieku Egilu Kalmi un režisoru Vili Lapenieku. Izstādes ietvaros ir sagatavotas un pieejamas nodarbību lapas atbilstoši klašu grupai. Izstāde, kurā skolēni var mācīties jaunus skaitāmpantus, paši veidot savus skaitāmpantus. Ieeja izstādē bez maksas.
   ·         Līdz 24. oktobrim “Pazīstama cilvēka foto izstāde” – multimediju studijas “Kanna” fotogrāfijas kursu dalībnieku noslēguma izstāde.

·         Līdz 3. oktobrim – vēl pēdējo nedēļu apskatāma Ditas Danosas izstāde “Pirmais iznāciens otrpus. Fotogrāfijas” un izstāde “Režisoram Voldemāram Pūcem 115”

·         No 5. oktobra - Madonas Valsts ģimnāzijas ēkai – 95.


·         No 29. oktobra - Lauku muzikanti Madonas novadā 20. gadsimtā. Izstāde pirmo reizi tik plaši iepazīstina ar muzeja krājuma materiāliem par lauku muzikantiem,  muzicēšanas tradīcijām, mūzikas instrumentu gatavotājiem kā vienu no nemateriālās kultūras mantojuma sastāvdaļām. Izstādi papildinās mūzikas instrumenti no muzeja krājuma – cītaras, vijoles, alts u.t.t. Izstāde tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

·         No 8. oktobra mazajā zālē būs aplūkojama Maldas Rācenes pūču kolekcijas izstāde.

 Oktobrī esam ieplānojuši pasākumus un ceram tikties ar jums:

No 11. – 15. oktobrim atzīmējot 30 gadus, kopš Latvija kļuvusi par UNESCO dalībvalsti, pievērsīsimies ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, izmantojot muzeja resursus un krājuma dažādību. Aicinām sekot līdzi stāstiem muzeja Facebook kontā un mājas lapā.

20. oktobrī plkst. 12:00 – Tikšanās ciklā “Dzīves un mākslas krāsās."  Atbilstoši aktuālajām epidemioloģiskajām prasībām, nākot uz pasākumu, nepieciešams līdzi derīgs Covid-19 digitālais vai izdrukāts sertifikāts vai arī Covid-19 tests. Kā arī, neaizmirstiet personu apliecinošu dokumentu!

21. oktobrī no plkst. 10:00 – 17:00 Fonda Nāc Līdzās! Un Latvijas Muzeju biedrības organizētas apmācības, kā muzejiem un citiem kultūras mantojuma objektu speciālistiem strādāt ar apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām.

Izstādes “Vienbil Divbil Trībil Trābil” ietvaros plānojam izstādes autoru un muzeja vēsturnieku organizētu diskusiju ar jauniešiem par šodien aktuālām tēmām, kas saistās ar bēgļu gaitām. Pēc otrā pasaules kara daļa Latvijas iedzīvotāju ģimeņu bija spiestas doties prom no valsts. Šodien situācija ir otrāda – Latvija ir valsts, kurā ierodas citas valsts bēgļi. Kā mēs skatāmies uz šo situāciju, kāda ir reakcija, ko par to domā jaunieši? Plānotais datums tiks precizēts.

Aicinām skolēnus iesaistīties un līdzdarboties muzeja muzejpedagoģiskajās nodarbībās:

·         “Kā būvēta Madona” – atraktīvs veids, kā izstaigājot Madonu, iepazīt pilsētas vēsturi no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām.

·         “Kas ir pilsētbūvniecība”- nodarbība, kas stāsta, kādēļ nepieciešami pilsētu apbūves plāni, kā veidojušās dažādas pilsētas, kāda nozīme būvnoteikumu un citu saistošo noteikumu veidošanai vēsturē un mūsdienās. Turklāt skolēni paši veido pilsētas, atbilstoši pilsētu plānu veidam, plānoto ilgtspējīgu pilsētas attīstību.

·         “Uzcel savu Madonu”- Madonas pilsētas celtniecība uz lielas kartes, vēstures stāsti, fotogrāfijas un ēku celšana.
·         “Tikai vienu reizi” – monotipija – grafikas veids, kad nospieduma tehnikā tiek radīts konkrēts zīmējums. Nodarbība parasti tiek savienota ar aktuālo mākslas izstādi lielajās zālēs.
·         “Mākslas detektīvs”- mākslas darbu izzināšana un fragmentu meklēšana noteiktā izstāžu telpā.
·         “Mazais arheologs” – nodarbība pašiem mazākajiem 1. – 4. klašu skolēniem, kas izstāsta, kas ir arheoloģija, kas arheologs, kā norit arheoloģiskie izrakumi un ļauj skolēniem iejusties arheologu, pētnieku lomā.
·         “Pirmo reizi muzejā” – pirmsskolas un sākumskolas skolēniem domāta nodarbība, kas ieved bērnus muzejā, iepazīstina ar noteikumiem un iespējām, ko muzejā var darīt un ko redzēt.
·         “Profesijas muzejā” – visu klašu grupām – iepazīstina un ļauj līdzdarboties, iepazīstot muzeja dažādās profesijas.
·         “No skala līdz …” – senie gaismekļi no vienkāršākā skala un skaltura līdz elektriskajām mūsdienu spuldzēm un lampām.
·         “Madonas novada tautastērpi” – iespēja tikt muzeja tekstiliju krājumā un izzināt tautastērpa vēsturi, konkrētu tautas apģērba detaļu nēsāšanas tradīcijas un mācīties tehnikās, kādās apģērbi vai to detaļas veidotas.
·         “Mākslas krājuma vērtības” – mākslas darbu tehniku un žanru izzināšana, balstoties uz plašo muzeja mākslas krājumu.

Piedāvājam skolām izmantot muzeja resursus un daudzveidību un esam gatavi pielāgot un piedāvāt dažādas tēmas, saistot ar muzeja krājumu, kas konkrētajā brīdī tiek apgūtas skolā, piemēram, vēstures avoti, mākslas žanri, sociālajās zinībās es un mans laiks, seno priekšmetu salīdzināšana ar mūsdienām.

Vairāk un plašāk par muzejpedgaoģiskajām programmām var lasīt muzeja mājas lapa:

http://www.madonasmuzejs.lv/lv/par-muzeju/izgl%C4%ABtojo%C5%A1ais-darbs/muzejpedago%C4%A3isk%C4%81s-programmas

 Lai pieteiktu ekskursijas un nodarbības, aicinām zvanīt uz Izstāžu zāļu tālr.nr. 64823844 vai 29418187

Nodarbības un ekskursijas iespējamas projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros. Ieejas biļetes cena vienā izstādē skolēniem 0,20EUR, muzejpedagoģiskās programmas cena grupai līdz 20 skolēniem 5,00EUR novada skolām un 10,00EUR ārpus novada skolām.
    Uz tikšanos Madonas muzejā!
Zane GRĪNVALDE izglītojošā darba nodaļas vadītāja