Latviešu
Valoda: Latviešu
Latviešu
Valoda: Latviešu

Mūsu novadnieks Reinholds Lamsters – viens no Latvijas brīvvalsts laika slavenākajiem advokātiem

Datums: 14.12.2017 14:58
46 skatījumi
2018.gada 13.februārī aprit 135 gadi kopš Barkavas (Borkovas) pagastā dzimis Reinholds Lamsters (1883 - ?).
   Pēc studijām Maskavas Universitātes Tieslietu fakultātē viņš atgriezās Latvijā un strādāja par zvērinātu advokātu Rīgā, kļūdams par vienu no slavenākajiem Latvijas brīvvalsts laika advokātiem.
   R.Lamstera vārds valsts apmērā izskanēja saistībā ar līdzdalību kā vienam no apsūdzētā politiķa, luterāņu mācītāja Andrieva Niedras (1871-1942) aizstāvim tiesas prāvā 1924.gadā par valsts nodevību. 20.gs. 30.gados Rīgā klīdušas runas, ka R.Lamstera honorārs sasniedza pat Ls 2000, un viņš, tāpat kā sev izkārtoja iespēju tikt pie Toces muižas zemēm, atrada dažādus juridiskus, ne vienmēr godīgus, risinājumus, lai palīdzētu citiem turīgajiem Latvijas iedzīvotājiem iegūt īpašumā muižas ar zemes īpašumiem.
   Savukārt Madonas apriņķī viņu vairāk zināja kā Toces pusmuižas un namu Madonā Blaumaņa ielā īpašnieku, kurš aktīvi uzpirka zemi. Toce kļuva arī par viņa dzīvesvietu un tika veidota, kā vieta šķirnes zirgu audzēšanai, jo zirgi bija viena no R.Lamstera vājībām. Otra lielā vājība bija ēšana.
   Ja pieaugušajiem R.Lamsters nav saglabājies pārāk labās atmiņās, tad starp bērniem viņš sava izskata un, iespējams, merkantilu iemeslu (līdzi vesto konfekšu dēļ), bija diezgan labi ieredzēts.
   Odiozā advokāta dzīves noslēgums nav skaidri zināms. 1941.gadā viņš tika arestēts, “Austrālijas Latvieša” 1954.gada 19.jūnija Nr.240 atrodama informācija, ka viņš tika izsūtīts uz Sibīriju 14.jūnijā, taču Madonas iedzīvotāja Jāņa Šūstera bērnības atmiņās iespiedies fakts par R.Lamstera mirstīgo atlieku atvešanu no Rīgas uz Madonu un tālāk uz Ļaudonu, lai apglabātu vietējos kapos.
   R.Lamsters nav tik plaši zināms kā citi viņa laikabiedri – juristi. Viņš atklāti neiesaistījās politikā, taču savā nozarē viennozīmīgi bija viens no labākajiem, panākumus kaldinādams ar dažādu metožu klāstu, un par to galu galā samaksādams ar visa, t.sk. dzīvības zaudēšanu.

Ziņas attēlā: Reinholds Lamsters pirmajā rindā otrais no kreisās.
Andreewa Needra teesaschana // Talsu Vēstnesis, 28.09.1924. Nr.35,  2.lp.


Līga IRBE galvenā speciāliste, mag. hist.