Latviešu
Valoda: Latviešu

Kaucmindiete Grieta Varkale - Strauta (1912- 1971)

Datums: 06.05.2022 13:40
15 skatījumi
Dzimusi Madonas apriņķa Saikavas pagasta ,,Kamatauskās" 1912.gada 8.maijā. 1930.gadā beigusi Madonas ģimnāziju, 1932.gadā - Kaucmindes mājturības semināru.
    Pēc semināra beigšanas bijusi mājturības instruktore Rankā un dzimtajā Saikavas pagastā. 1935.gadā sākusi strādāt Latvijas Lauksaimniecības kameras Mājturības nodaļā. Būdama apveltīta ar bagātīgu izdomu un labu gaumi, Grieta Varkale bieži saņēma aicinājumus noformēt vietējās mājturības izstādes pagastos un arī valsts mēroga mājturības un lauksaimniecības izstādes. Par lauku sētas iekārtošanu un izdaiļošanu rakstīja presē, runāja radiofonā. Ar 1940.gadu Latvijas Lauksaimniecības kamera sāka izdot žurnālu ,,Mana Māja", par vienu no tā redaktorēm kļuva Grieta Strauta. Vēlākā laikā G.Varkale–Strauta bija Babītes ciema kultūras nama vadītāja.
Natālija SEĻMA vēsturniece