Latviešu
Valoda: Latviešu

Jaunums muzejā - Piedāvājam Karjeras attīstības atbalsta pasākumu "Profesijas muzejā"

Datums: 29.08.2019 15:33
32 skatījumi
Vecums: 1.-12.klase. Mērķis: iepazīstināt skolēnus ar dažādām profesijām, kādas sastopamas muzejā.
     Skolēniem būs iespēja uzzināt par profesijām (vēsturnieks, krājuma glabātājs, zāles uzraugs, restaurators, mākslas izstāžu organizators, izglītojošā darba veicējs, muzeja vadītājs, saimniecisko darbu veicējs, mākslinieks u.t.t.), kuras nodarbinātas/ iesaistītas/ darbojas/ muzejā. Atklāsim katras profesijas veicamos darbus, nepieciešamās prasmes, talantus, izglītības iegūšanas iespējas.
    Darbnīcā būs iespēja iejusties dažādās profesijās, kas saistītas ar pētniecības darbu, ekspozīciju un izstāžu veidošanu, krājuma materiālu saglabāšanu, restaurēšanu, aprakstu veidošanu. Nodarbības vadītāja vadībā darbnīcās bērni diskutēs par nepieciešamajām prasmēm, rakstura īpašībām, lai veiktu atbilstošus darbus. Nodarbības tiks organizētas pa klašu grupām atbilstoši vecuma posmam.