Latviešu
Valoda: Latviešu

Jaunkalsnavā dzimušajam Jurim Alunānam - 190

Datums: 17.05.2022 16:10
13 skatījumi
Maijs ir jaunlatviešu kustības dalībnieka, dzejnieka un publicista Jura Alunāna (1832 – 1864) dzimšanas dienas mēnesis un arī viens no viņa veidotajiem jaunvārdiem. Viņš ir izveidojis vairāk kā piecsimt jaunvārdu, no kuriem vairums ātri ieviesās ikdienas valodā.
No Madonas muzeja krājuma: Atklātne ar dzejoli “Ne vis slinkojot un pūstot…”. MNM8898
    Juris Alunāns (īstajā vārdā Gustavs Georgs Frīdrihs Alunāns) dzimis 1832.gada 13.maijā. Viņš bija sestais bērns Jaunkalsnavas muižas nomnieka Andrieva Alunāna un viņa sievas Edes (dz.Sniedze – Brunovska) ģimenē. Jau no bērnības Žoržs (tā viņu sauca ģimenē) tika audzināts ar pašcieņu un brīviem uzskatiem. J.Alunāns mācījās Jelgavas apriņķa skolā, pēc tam – ģimnāzijā. Skolas laikā viņš apguva krievu, vācu, grieķu, latīņu, franču, lietuviešu valodu. Pētīja latviešu valodu, atdzejoja lielāko daļu vēlāk publicēto dzejoļu. Vēlāk viņš studēja Tērbatas (Tartu) universitātē un tur uzsāka arī aktīvu publicista un literāta darbību.
    1856.gadā J.Alunāns izdeva dzejoļu krājumu “Dziesmiņas, latviešu valodai pārtulkotas”, kur gandrīz visi dzejoļi atdzejoti no vācu, krievu un citām valodām. Viņš gribēja parādīt latviešu valodas skaistumu un līdzvērtību starp citām valodām. Tas bija pirmais mākslinieciski nozīmīgais dzejas apkopojums latviešu valodā. Arī tik zināmā dziesma “Nevis slinkojot un pūstot…” ir J.Alunāna atdzejojums no čehu valodas. Daudzi šodien lietoti latviešu valodas vārdi savulaik ir J.Alunāna jaunizveidoti, arī mēnešu, tautu nosaukumi. 1862.gadā J.Alunāns kopā ar K.Valdemāru nodibināja pirmo progresīvo latviešu laikrakstu “Pēterburgas Avīzes”, un bija laikraksta pirmais atbildīgais redaktors.
    1932.gadā Jaunkalsnavā notika Jura Alunāna 100 gadu dzimšanas dienas atceres svētki. Laikrakstā “Latvis” par šo pasākumu rakstīja: "Astoņas vietējās organizācijas ar Kalsnavas pagasta valdi un padomi bija sarīkojušas latvju atmodas laikmeta darbinieka Jura Alunāna 100 gadu dzimšanas atceres svētkus. Kā svētku vietu rīkotāji bija izraudzījuši muižas parku, kas arī turpmāk tagad sauksies par Jura Alunāna parku”. Svētkos piedalījās izglītības ministrs A.Ķeniņš, Jelgavas klasiskās ģimnāzijas direktors J.Lapiņš, koncertu sniedza apvienotais Kalsnavas – Jāņukalna koris virsdiriģenta komponista V.Ozoliņa vadībā, izpildot 12 dziesmas.
    Madonā Jura Alunāna vārdā ir nosaukta iela. 1965.gadā pie Jaunkalsnavas bijušās muižas ēkas, kur tobrīd atradās astoņgadīgā skola, atklāja piemiņas plāksni Jurim Alunānam. Tur notika arī vairāki Dzejas dienu pasākumi, kociņu stādīšana. 2018.gadā tika uzlabots un atjaunots Jura Alunāna parks. Tur ir labiekārtota vieta atpūtai, pastaigām un izklaidei.
    Saviem tautiešiem Juris Alunāns ir teicis: “Tāpēc mūsu padoms ir šāds: turiet savu tēvu valodu godā un cieņā, un jums labi klāsies virs zemes. Jo, kas sevi pašu negodā, to arī citi negodās.”

Attēls no Madonas muzeja krājuma: Atklātne ar dzejoli “Ne vis slinkojot un pūstot…”. MNM8898   
Laimdota IVANOVA vēsturniece