Latviešu
Valoda: Latviešu

Jaunieši vēlas tikt sadzirdēti

Datums: 19.10.2022 08:38
7 skatījumi
Diskusija par jauniešiem svarīgo un aktuālo, veidojot mūsu pilsētu. Kas ir būtisks mūsdienu jauniešiem? Kādu pilsētu vēlas viņi redzēt, vai tas tiek sadzirdēts un uzklausīts? Kā iedzīvotājus iesaistīt, runājot par pilsētas šodienas attīstību un tās nozīmi nākotnē, kāda ir tā vieta, kur mēs vēlamies dzīvot?
    Šādi jautājumi tika uzdoti 14.oktobra pasākumā Madonas Valsts ģimnāzijā, kurā uz diskusiju ar Madonas valsts ģimnāzijas un Madonas pilsētas vidusskolas jauniešiem aicināja Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, British Council pārstāvniecība Latvijā un galvenais diskusijas vadītājs un lektors viens no zināmākajiem Ilgtspējīgas attīstības mērķu ekspertiem Eiropā, britu muzeju eksperts Henrijs Makgī (Henry McGhie).
     Savu diskusiju ar jauniešiem Henrijs Makgī iesāka ar ievērojamākās Cilvēktiesību aizstāves un aktīvistes Eleanoras Rūzveltas (Eleanor Roosevelt) 1958.gada citātu: „Kur, galu galā, sākas vispārējās cilvēktiesības? — Neievērojamās vietās, turpat pie mājām, un šīs vietas ir tik mazas, atrodas tik tuvu, ka nav attēlotas nevienā pasaules kartē. Taču tieši tā ir katra cilvēka pasaule — apkaime, kur šis cilvēks dzīvo, skola vai augstskola, kurā viņš mācās, rūpnīca, lauku saimniecība vai birojs, kurā viņš strādā. Tieši tur ikviens cilvēks — vīrieši un sievietes, pieaugušie un bērni — meklē vienādu taisnīgumu, vienlīdzīgas iespējas, vienādu cilvēcisko cieņu bez jelkādas diskriminācijas. Ja šīs tiesības būs mazsvarīgas minētajās vietās, tām nebūs lielas nozīmes arī citviet. Būs veltīgi censties panākt progresu visā pasaulē, ja cilvēki neveltīs saskaņotus centienus tam, lai atbalstītu šīs tiesības savā tuvākajā apkārtnē.”
      Vai sabiedrība zina savas tiesības? Bieži vien nē un, kā uzsvēra H.Makgī, tas ir bīstami, jo cilvēki neiegūst to, kas viņiem pienākas un sabiedrība neveidojas tāda, kādai tai būtu jābūt pēc Cilvēktiesību likuma. Līdz ar to, sarunājoties ar jauniešiem, uzsvērts tika tieši Cilvēktiesību jautājums, kas būtu jāņem vērā, veidojot Madonu, savu apkārtējo vidi tieši tādu, kādā vēlamies dzīvot.  Diskusijas mērķis bija iesaistīt jauniešus izaicinājumā “Madona 2030”, aicinot uzzīmēt un aprakstīt savu Madonu. H.Makgī iezīmēja vairākus būtiskus aspektus, kādēļ sabiedrībai ir jāzina cilvēktiesību deklarācija un, kādēļ mums ikvienam ir svarīgi domāt par ANO Ilgtspējīgās attīstības mērķiem. 
      Pasākuma laikā izveidojās 8 jauniešu grupas un katra no tām radīja un vēlāk prezentēja savu vīziju par Madonu 2030. Un katras jauniešu grupas prezentācija vairāk un vairāk pārliecināja par to, ka mēs, sabiedrība pārāk maz vaicājam viņu viedokli. Jaunieši vēlas, lai viņus uzklausa un viņiem ir svarīga plaukstoša pilsēta, tāda kurā viņi vēlas dzīvot arī pēc skolas beigšanas, kurā ikvienam ir tiesības.
      Mūs uzrunāja jauniešu ieteikumi un idejas, tādēļ apkopojot tās, vēlamies dalīties ar plašāku sabiedrību. Šajos ieteikumos izdalījās vairākas jomas, par ko runā jaunieši: plaukstoša ekonomika, kultūras mantojuma un institūciju loma nākotnē, apkārtējās vides loma un tās atjaunošana, pilsētas infrastruktūras sakārtošana, pieejamības veicināšana, zaļā domāšana, rūpes par dzīvniekiem. Tādēļ aicinām iepazīties ar šiem ieteikumiem par to, kam būtu jābūt plānā “Madona 2030”.
 • Vairāk zaļās zonas, kas veidoti kā parki un pastaigu vietas, ar sakārtotu infrastruktūru, piemērotu kājāmgājējiem, jaunajām māmiņām ar bērnu ratiņiem, cilvēkiem ar dažādiem kustību traucējumiem. Parks kā pastaigu vieta ne tikai iedzīvotājiem, bet arī pilsētas viesiem.
 • ​Zaļās vides saglabāšana, cenšoties atjaunot katru nocirsto koku un veidojot jaunus dārzus.
 • Veicināt mazāku vides piesārņojumu un ieviest vairāk mūsu ikdienā zaļo domāšanu.
 • Veidot  vai veicināt ekoloģisko un “zero waste” veikalu veidošanos.
 • Izveidot vietu pilsētā, kur atpūsties - centrā, jaunas pludmales, sakārtots, jauns stadions, lielāks skeitparks, publiski pieejams peldbaseins un slidotava.  
 • Veicināt pilsētas ekonomisko attīstību: izveidot vēja parku, piedāvājot autobusus, kuri piedāvā ēdienu, veidot ēdienu piegādes pakalpojumu novadā. 
 • Attīstīt restorānu kultūru, veidot augstas kvalitātes restorānus, radot iespēju apmeklēt restorānus, ēdināšanas iestādes dažādos laikos, arī sestdienu vakaros un svētdienās, restorāni.
 • Izveidot dzīvnieku viesnīcu.
 • Infrastruktūras sakārtošana: sakārtotas ielas, izveidoti jauni ceļi, kas pieejami ikvienam, izvietot vairāk soliņus.
 • Izveidot jaunus tūrisma objektus.
 • Plaukstoša un uz attīstību vērsta kultūras institūciju darbība: plaša, moderna un ikvienam pieejama bibliotēka, starptautiska mēroga izstādes Madonas muzejā, izstādes par citu tautu kultūru un valstīm. Rūpēties par bibliotēku un muzeju, lai tie netiek slēgti; piedāvāt jaunus un daudzveidīgus kultūras pasākumus un festivālus, vēlme atjaunot rokvestivālu “Sinepes un medus”. Plašākas izvēles studijām tepat Madonā.
 • Sakārtota algu sistēma pilsētā, ar konkurētspējīgu atalgojumu un spēja piesaistīt arvien jaunus cilvēkus un noturēt šos jaunos speciālistus un savas jomas ekspertus pilsētā.
 • Sakārtots dzīvojamo vietu fonds: atjaunot pamestās ēkas, izveidojot jaunus dzīvokļus, celt jaunas ēkas. Dzīvokļu pieejamība.
 • Visiem pieejama veselības aprūpe, kas saistīta ar medicīnisko pakalpojumu un dažādu medicīnas speciālistu pieejamību pilsētas un novada iedzīvotājiem.
 • Veicināt brīvprātīgo darbu, tā veidojot iekļaujošu kopienu.
        Tās ir idejas un dažādi ieteikumi, kas izskanēja no jauniešu puses un mēs katrs redzam tajos arī savus sapņus un ieceres, ko vēlētos īstenot, lai 2030.gadā Madona būtu pilsēta, kurā vēlas dzīvot ikviens, kurā vēlas atgriezties, kurā tiek domāts par cilvēktiesībām un kopējās sabiedrības labumu.
        Liels paldies Madonas Valsts ģimnāzijas un Madonas pilsētas vidusskolas jauniešiem par atsaucību, dalīšanos un drosmi paust savas vēlmes, jo mēs varam īstenot to, ko labi iztēlojamies un par ko sapņojam! Un liels paldies skolotājām, Ligitai Irbei no Madonas Valsts ģimnāzijas un Lilijai Mozgai no Madonas pilsētas vidusskolas.
         Pasākumu organizēja Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja Izglītojošā darba nodaļas vadītāja Zane Grīnvalde, sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālajai komisiju un British Council pārstāvniecību Latvijā.
    Agra VECKALNIŅA foto.           
Zane GRĪNVALDE Madonas muzeja Izglītojošā darba nodaļas vadītāja