Latviešu
Valoda: Latviešu

Jūnijs pirms 30 gadiem

Datums: 04.06.2019 14:28
21 skatījumi
Trešās atmodas kontekstā 1989.gada jūnijs iezīmējas ar virkni nozīmīgu notikumu Latvijā, arī Madonā.
    10.jūnijs. Rīgā notiek vēsturiskā Latvijas Tautas frontes Domes sēde “Par neatkarīgu Latviju". Tās gaitu fotoattēlos, papildinot ar piezīmēm, ir fiksējis Žanis Bezmers. 
    11.jūnijs. Madonas muzejs svētdienā  pirmoreiz pulcina represētos muzejā, iepazīstinot ar viņiem veltītu izstādi, kam nosaukumā rindas no Veltas Tomas dzejoļa “Dzimtene”: “Tu viena man līdzi nāc, mana dzimtene…”.
    14.jūnijs. LTF Madonas nodaļas valdes sēdē notiek 17.jūnija mītiņa plānošana. “Madonas Atmodas” redaktors Jānis Simsons informē par attiecību saasināšanos un pazemojošo sadarbību ar tipogrāfijas vadītāju.
    17.jūnijs. Iznāk “Madonas Atmoda”, redaktora slejā “Domāt patstāvīgi” Jānis Simsons raksta: “Un vislielākais pazemojums skan vārdos, ka mēs nevaram paši pastāvēt, nevaram savas robežas un drošību nosargāt bez lielā brāļa. (..) Bet tas ir vienīgais ceļš. Atgriezties Eiropā”.
    17.jūnijs. Nakts aizsegā 17.jūnijs kļūst par Jāņa Simsona nāves datumu.
    17.jūnijs. Ir pagājuši 49 gadi kopš Latvijas okupācijas un Madonas estrādē notiek plašs mītiņš. Gājienā uz to plūst ļaužu straume ar sarkanbaltsarkanajiem karogiem, LTF un LNNK plakātiem. Mītiņā aicināti runāt Visvaldis Lācis,  Dainis Īvāns, Imants Kalniņš, Eduards Berklavs, Antoņina Viļuma un citi.
    23.jūnijs. Iznāk “Madonas Atmoda” ar Jāņa Simsona dzejas rindām redaktora slejas vietā. Atvadu vārdus publicējuši vairāk kā divdesmit mākslas un Atmodas ceļos sastaptie cilvēki.
    24.jūnijs. Madonā atvadās no Jāņa Simsona, izvadot uz kapsētu viņa dzimtajā pusē.
    26.jūnijs. „Čikāgas piecīšu” koncerts Mežaparkā. 
Laimdota IVANOVA

Foto - no muzeja krājuma: 17.jūnija mītiņa dalībnieki. Žaņa Bezmera foto