Latviešu
Valoda: Latviešu
Latviešu
Valoda: Latviešu

Izstādes un pasākumi 2018.gadā

Janvāris

Līdz 22.j01. Jānis SEIKSTS “Keramika” un Gunārs KROLLIS “Vienotais laika tarifs II” (lielās zāles)

No 19.01. Zigmunds Lauriņš “SESTĀ MAŅA” (mazā zāle)

No 27.01. LNMM Dekoratīvās mākslas un  dizaina muzeja izstāde “SEPTIŅDESMITIE. SKAISTUMA LIETDERĪBA” (lielās zāles)

Līdz 15.01. Virsnieks vairākās armijās. (foajē)

No 17.01. Rakstniecei Ilzei KALNĀREI – 100 (27.01.1918. – 22.08.1968.)  (foajē)

No 17.01. Mākslinieks Vilnis ZĀBERS (27.01.1963. – 21.10.1994.) (foajē)

No 19.01. ROTAĻLIETAS (Baiba Matīsa, Liene Lauriņa, Kristiāna Rozentāle) (foajē)

No 22.01. VIRTUĀLĀ EKSPOZ:ĪCIJA “100 Madonas novada personības” (foajē)

Janvārī KULINĀRAIS MANTOJUMS, TRADĪCIJAS un GODU SAIMNIECES novadā (mansardā)

Janvārī Pastāvīgā ekspozīcija “NOVADA ARHEOLOĢIJA” (mazā zāle)
Pasākumi
17.01.plkst.12.00 Tikšanās ar senioriem, ciklā “Dzīves un mākslas krāsās”. Sarunas par dzeju, tikšanās ar dzejniecēm Sarmīti Radiņu un Anitu Skrjabi.

22.01. Latvijas  100-gades atklāšana. Ekspozīcijas “Madonas novada personības” prezentācija


FEBRUĀRIS

Februārī LNMM Dekoratīvās mākslas un  dizaina muzeja izstāde “SEPTIŅDESMITIE. SKAISTUMA LIETDERĪBA” (lielās zāles)

Februārī KULINĀRAIS MANTOJUMS, TRADĪCIJAS un GODU SAIMNIECES novadā (mansardā)

Februārī Zigmunds Lauriņš “SESTĀ MAŅA” (mazā zāle)

Februārī VIRTUĀLĀ EKSPOZĪCIJA “100 Madonas novada personības” (foajē)

Februārī Pastāvīgā ekspozīcija “NOVADA ARHEOLOĢIJA” (mazā zāle)

Līdz 16.02. Rakstniecei Ilzei KALNĀREI– 100 (27.01.1918. – 22.08.1968.)  (foajē)

Līdz 16.02. Mākslinieks Vilnis ZĀBERS (27.01.1963. – 21.10.1994.) (foajē)

Februārī ROTAĻLIETAS (Baiba Matīsa, Liene Lauriņa, Kristiāna Rozentāle) (foajē)

No 17.02. Medicīnas zinātņu doktors, alpīnists Augusts LIETAVIETIS (18.02.1893. – 29.06.1984.) (foajē)

No 17.02. Gleznotājs Pēteris RUŅĢIS (23.02.1893. – 23.02.1967.) (foajē)
Pasākumi
14.02.plkst.12.00 Tikšanās ar senioriem, ciklā “Dzīves un mākslas krāsās”. Tikšanās ar izstādes “Sestā maņa” autoru Zigmundu Lauriņu.MARTS

No 09.03. Madonas novada Interešu izglītības pulciņu pedagogu izstāde (mazā zāle)

No 09.03. Grafika no muzeja krājuma (lielās zāles)

Līdz 11.03. KULINĀRAIS MANTOJUMS, TRADĪCIJAS un GODU SAIMNIECES novadā (mansardā)

No 16.03. Rakstniecības un Mūzikas muzeja izstāde “Rakstnieki un rokraksti” (mansardā)

No 23.03. Cēsu Valsts Zonālā arhīva izstāde “Represijas pret Madonas apriņķa iedzīvotājiem” ( foajē)

Martā ROTAĻLIETAS (Baiba Matīsa, Liene Lauriņa, Kristiāna Rozentāle) (foajē)

Martā Pastāvīgā ekspozīcija “NOVADA ARHEOLOĢIJA” (mazā zāle)

Martā VIRTUĀLĀ EKSPOZĪCIJA “100 Madonas novada personības” (foajē)

Martā Medicīnas zinātņu doktors, alpīnists Augusts LIETAVIETIS (18.02.1893. – 29.06.1984.) (foajē)

Līdz 23.03. Gleznotājs Pēteris RUŅĢIS (23.02.1893. – 23.02.1967.) (foajē)
PASĀKUMI
16.03. plkst. 15.00 Rakstniecības un mūzikas muzeja izstādes par rakstniekiem un rokrakstiem atklāšana

19.-23.03.plkst.11.00 – 14.00 Skolēnu pavasara brīvlaikā "IEPAZĪSTI, IZZINI, IZPĒTI MADONU" - nodarbību cikls ar izzinošiem uzdevumiem, lai katru dienu iepazītu dažādus Madonas vēstures posmus

14. vai 21.03.plkst.12.00 Tikšanās ar senioriem, ciklā "Dzīves un mākslas krāsās".

25.03.plkst.12.00 Madonas novada politiski represēto tikšanās, pieminot 1941.gada 25.marta deportācijas. Cēsu Valsts Zonālā arhīva izstādes "Represijas pret Madonas apriņķa iedzīvotājiem" atklāšana (mazā zāle )

27.03. (datums var mainīties, laiks tiks precizēts) Tikšanās ar skolēniem, pieminot 1941. un 1949.gada deportācijas. Lekcija par 1941. un 1949.gada deportācijām un tikšanās ar kādu no politiski represētajiem, dalīšanās atmiņās. Izstādes “Represijas pret Madonas apriņķa iedzīvotājiem” apskate.

APRĪLIS

Aprīlī Madonas novada Interešu izglītības pulciņu pedagogu izstāde (mazā zāle)

No 20.04. Madara Neikena ""TUR UN TEPAT"" (lielās zāles)

Aprīlī Izstāde par rakstniekiem un rokrakstiem no Rakstniecības un mūzikas muzeja (mansards)

Aprīlī Pastāvīgā ekspozīcija “NOVADA ARHEOLOĢIJA” (mazā zāle)

Aprīlī VIRTUĀLĀ EKSPOZĪCIJA “100 Madonas novada personības” (foajē)

No 17.04. Kultūras darbiniece Marta KRASLOVSKA (dz.25.05.1928.) (foajē)

Aprīlī ROTAĻLIETAS (Baiba Matīsa, Liene Lauriņa, Kristiāna Rozentāle) (foajē)
PASĀKUMI
05. vai 12.04. Saruna par grafoloģiju un rakstniekiem izstādē par rakstniekiem un rokrakstiem no Rakstniecības un mūzikas muzeja. (mansards)

18.04.plkst.12.00 Tikšanās ar senioriem, ciklā "Dzīves un mākslas krāsās"

20.aprīlis plkst.16.00 Gleznotājas Madaras NEIKENAS izstādes atklāšana (lielās zāles)

MAIJS

Līdz 27.maijam Madara Neikena '"TUR UN TEPAT"" (lielās zāles)

No 10.05. Heršela grupas darbi cianotipijas tehnikā (mansardā)

Maijā Pastāvīgā ekspozīcija “NOVADA ARHEOLOĢIJA” (mazā zāle)

Maijā VIRTUĀLĀ EKSPOZĪCIJA “100 Madonas novada personības” (foajē)

Līdz 27.05. Kultūras darbiniece Marta
KRASLOVSKA (dz.25.05.1928.) (foajē)

No 28.05. Amatnieks Voldemārs MĀLIŅŠ (dz.1928.) (foajē)
PASĀKUMI
04.05. Pasākums no cikla "Madona laiku lokos. 1990. - mūsdienas", organizē Kultūras nams, muzejs sniedz  vēsturisko informāciju

10. vai 11.05. Heršela grupas (darbi cianotipijas tehnikā)  izstādes atklāšana – maija sākums (mansards)

18.05. Starptautiskā MUZEJU DIENA

19.05.plkst.19.00–01.00 MUZEJU NAKTS “Šūpulis Biržu kalnā” Madonas muzeja Izstāžu zālēs Skolas ielā 10a un Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuvē Sarkaņos

JŪNIJS

No 27.06. Plenēra “LAISMA” darbu izstāde (lielās zāles)

No 15.06. Zigmunds Šnore AKVAREĻI (mazā zāle)

Līdz 24.06. Heršela grupas darbi cianotipijas tehnikā  (mansards)

No 29.06. “AUDUMI JĀŅU NAKTS KRĀSĀ”. Segas no muzeja krājuma, izstāde veltīta   XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem  (mansards)

Jūnijs Pastāvīgā ekspozīcija “NOVADA ARHEOLOĢIJA” (mazā zāle)

Jūnijs VIRTUĀLĀ EKSPOZĪCIJA “100 Madonas novada personības” (foajē)

Jūnijs Amatnieks Voldemārs MĀLIŅŠ (dz.1928.g.)  (foajē)
PASĀKUMI
8.jūnijs Konference “Vai viegli būt varonim?”, Madonas pilsētas svētku ietvaros

15.jūnijs Akvarelista Zigmunda Šnores izstādes atklāšana (mazā zāle)

27.jūnijs Plenēra "Laisma" izstādes atklāšana (lielās zāles)

JŪLIJS

Līdz 29.07. Plenēra “LAISMA” darbu izstāde (lielās zāles)

Jūlijā Zigmunds Šnore AKVAREĻI (mazā zāle)

Līdz 29.07. “AUDUMI JĀŅU NAKTS KRĀSĀ.” Segas no muzeja krājuma, izstāde veltīta   XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem   mansards

Līdz 29.07. Amatnieks Voldemārs MĀLIŅŠ (dz. 1928.g.) (foajē)

No 30.07. Fotogrāfs Jūlijs DICKALS (30.07.1893. – 10.04.1963.)  (foajē)

Jūlijs Pastāvīgā ekspozīcija “NOVADA ARHEOLOĢIJA” (mazā zāle)

Jūlijs VIRTUĀLĀ EKSPOZĪCIJA “100 Madonas novada personības” (foajē)

​AUGUSTS

No 03.08. “Vai viegli būt jaunam?” – PROTESTS  [Madonas rajona 50-90. gadu jaunatne] (mansards)

Augusts Izstāde no Daugavpils Marka Rotko mākslas centra

Augusts Pastāvīgā ekspozīcija “NOVADA ARHEOLOĢIJA” (mazā zāle)

Augusts VIRTUĀLĀ EKSPOZĪCIJA “100 Madonas novada personības” (foajē)

Augusts Fotogrāfs Jūlijs DICKALS (30.07.1893. – 10.04.1963.)  (foajē)
PASĀKUMI
03. 08. Izstādes “Vai viegli būt jaunam” atklāšana. Jauniešu galvaspilsētas svētku ietvaros – atklāšana  (mansardā)

​SEPTEMBRIS

No 07.09. Austra CELMIŅA “Tekstilmāksla”, Kristīne RUBENE“Gleznas” (lielās zāles)

No 20.09. Tematiskā izstāde “Brīvības cīņas Madonas novadā” (mazā zāle)

Līdz 30.09. “Vai viegli būt jaunam?” – PROTESTS  [Madonas rajona 50-90. gadu jaunatne] (mansards)

Septembrī Pastāvīgā ekspozīcija “NOVADA ARHEOLOĢIJA” (mazā zāle)

Septembrī VIRTUĀLĀ EKSPOZĪCIJA “100 Madonas novada personības” (foajē)

Līdz 03.09. Fotogrāfs Jūlijs DICKALS (30.07.1893. – 10.04.1963.) (foajē)

No 04.09. Putnkopis Andrejs LEIŠE (09.09.1888. – 1978.) (foajē)
PASĀKUMI
01.-09.09. Radošo aktivitāšu nedēļa “ZINĪBU NEDĒĻA”

07.09. Tekstilmākslinieces Austras CELMIŅAS un gleznotājas Kristīnes RUBENAS izstādes atklāšana

20.09. Zinātniskā konference “Valsts veidotāji un dibinātāji” , izstādes  “Brīvības cīņas Madonas novadā” atklāšana

29.09. MIĶEĻDIENAS aktivitātes muzejā

​OKTOBRIS

Līdz 21.10. Austra CELMIŅA “Tekstilmāksla”, Kristīne RUBENE “Gleznas” (lielās zāles)

No 26.10. Kristians BREKTE un Modris SVILĀNS. HELIOS (lielās zāles)

Oktobrī Tematiskā izstāde “Brīvības cīņas Madonas novadā” (mazā zāle)

Oktobrī Pastāvīgā ekspozīcija “NOVADA ARHEOLOĢIJA” (mazā zāle)

Oktobrī VIRTUĀLĀ EKSPOZĪCIJA “100 Madonas novada personības” (foajē)

Līdz 08.10. Putnkopis Andrejs LEIŠE (09.09.1888. – 1978.) (foajē)

No 09.10. Agronome un muzeja darbiniece Ruta UMURE (dz. 10.10.1933.) (foajē)
PASĀKUMI
Oktobra sākums Izstādes “Mežsarga māja” atklāšana

08.-14.10. UNESCO Kultūras mantojuma nedēļa

17.10.plkst.12.00 Tikšanās senioriem, ciklā “Dzīves un mākslas krāsās”

26.10.(laiks tiks precizēts) Kristians BREKTE un Modris SVILĀNS “Fotogrāfijas” izstādes atklāšana

​NOVEMBRIS

Novembrī Kristians BREKTE un Modris SVILĀNS “Fotogrāfijas” (lielās zāles)

Līdz 25.11. Zahars Ze “Mežsarga māja”  (mansards)

Novembrī Tematiskā izstāde “Brīvības cīņas Madonas novadā” (mazā zāle)

Novembrī Pastāvīgā ekspozīcija “NOVADA ARHEOLOĢIJA” (mazā zāle)

Novembrī VIRTUĀLĀ EKSPOZĪCIJA “100 Madonas novada personības” (foajē)

Līdz 12.11. Agronome un muzeja darbiniece Ruta UMURE (dz. 10.10.1933.) (foajē)

No 13.11. Garīdznieks un folkloras vācējs Mārtiņš CELMIŅŠ (22.11.1863. – 12.03.1936.) (foajē)
PASĀKUMI
10.– 18.11. Radošo aktivitāšu nedēļa “Latvijas nedēļa” - saistošā, izzinošu uzdevumu un spēļu veidā iepazīstināt skolēnus ar Latvijas valsts vēsturi, kultūras mantojumu, personībām, kas veidojušas valsti un Latvijas vārdu nesušas ārpus valsts robežām

10.–18.11. Erudīcijas konkurss “Latvijas nedēļas” ietvaros. Konkurss divās daļās.
Jautājumi par vēsturiskām tēmām – personas, tradīcijas, notikumi, kas ietekmējuši un veicinājuši Latvijas valsts tapšanu, nosargāšanu un atjaunošanu. Pirmā kārta notiks Madonas pilsētas un pagastu vidusskolās, lai katra skola var izvirzīt pretendentus uz finālu, kas notiks Madonā. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi un zināšanu papildināšanu par Latvijas valsts un Madonas pilsētas un novada vēsturi. Pasākums tiks organizēts sadarbībā ar novada vēstures skolotāju apvienību, Madonas Bērnu un jauniešu centru, Madonas novada bibliotēku.
1.kārta–septembra beigas-oktobris 2.kārta–novembra vidus

21.11. Tikšanās senioriem, ciklā “Dzīves un mākslas krāsās”

​DECEMBRIS

Līdz 02.12. Kristians BREKTE, Modris SVILĀNS "Fotogrāfijas" (lielās zāles)

No 07.12. Ilma AUSTRIŅA “Tekstilmāksla” (lielās zāles)

Decembrī Tematiskā izstāde “Brīvības cīņas Madonas novadā” (mazā zāle)

Decembrī Pastāvīgā ekspozīcija “NOVADA ARHEOLOĢIJA” (mazā zāle)

Decembrī VIRTUĀLĀ EKSPOZĪCIJA “100 Madonas novada personības” (foajē)

Līdz 11.12. Agronome un muzeja darbiniece Ruta UMURE (dz. 10.10.1933.) (foajē)

No 12.12. Muzeja darbinieks Guntis OZOLIŅŠ (12.12.1938. – 04.2009.) (foajē)
PASĀKUMI
Decembra sākums Radošā darbnīca  svētku egles iedegšanas pasākuma ietvaros

07. 12. Tekstilmākslinieces Ilmas AUSTRIŅAS izstādes atklāšana (lielās zāles)

17.-23.12. ZIEMASSVĒTKU nedēļa

19.12. Tikšanās senioriem, ciklā “Dzīves un mākslas krāsās”

Sekojiet informācijai muzeja mājas lapā par pasākumu un izstāžu atklāšanas datumiem!

MADONAS NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJA AKTIVITĀTES LATVIJAS SIMTGADEI 2018.GADĀ

1. 22.01.2018. atvērta “Madonas novada vēstures 14.gs. -21.gs. ” virtuālā ekspozīcijas daļa “Iepazīsti, izzini un izpēti personības sev apkārt!”. Tajā iekļauti darbības apraksti, fotogrāfijas un dokumenti par vairāk kā 100 personām, kas raksturo to īpašo devumu valsts dibināšanā, veidošanā un atjaunošanā.
2018.g. sākumā šī ekspozīcija tiks saturiski papildināta ar materiāliem par vēl 30 personībām. Pasākuma mērķis atspoguļot novadnieku – izcilu personību un to dzimtu nozīmi Madonas novada un Latvijas vēsturē. Galvenā mērķauditorija – novada skolēni
2. 23.03.2018. Izstāde par represijām pret Madonas apriņķa iedzīvotājiem Cēsu zonālā arhīva dokumentos
3. 04.05.2018. Pasākums no cikla “Madona laiku lokos 1990. – mūsdienas” /pilsētas vēsture no tās dibināšanas līdz mūsdienām/. Vēsturisko informāciju pasākumam gatavo muzejs. Pasākumu ciklu organizē Madonas kultūras nams
4. 08.06.2018. Konference "Būt vai nebūt varonim?" Dažādu jomu ekspertu viedoklis par varoņiem un varonību, kas tos rada, par Latvijas cilvēkiem – varoņiem, notikumiem pirms 100 un vairāk gadiem, diskusija “varonis – vīrietis”, “varone – sieviete” un “varoņa stereotipa veidošana un uzturēšana”
5. 29.06.-29.07.2018. Izstāde "Audumi Jāņu nakts krāsās". Segas un lielie lakati no Madonas muzeja krājuma
6. 03.08.-30.09.2018. Izstāde “Vai viegli būt jaunam?” – PROTESTS [Madonas rajona 50-90.gadu jaunatne] Madona šogad ir Latvijas jauniešu galvaspilsēta. Izstādes vadmotīvs – jautājums “Vai viegli būt jaunam?” Kādi bija jaunieši Madonas rajonā 1950.-1990.gados? Kas, kā un kāpēc viņus centās izaudzināt par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem un kāda bija jauniešu reakcija uz to?
7. 17.09.-31.12.2018. Izstāde "Brīvības cīņas un novadnieku līdzdalība Latvijas valsts tapšanā". Akcents uz norisēm novada teritorijā, kā arī novadniekiem, kam īpaši nopelni Latvijas valsts tapšanā. Galvenā mērķauditorija – skolēni
8. 20.09.2018. Starptautiska, zinātniska konference "Valsts dibinātāji un veidotāji". Piedalās Vidzemes muzeju darbinieki, kā arī ilggadējie sadarbības partneri no Anikšču (Lietuva) un Mahtras (Igaunija) muzejiem
9. 10.11.-17.11.2018. “Latvijas nedēļa”. Notiek kopš 2014.gada Valsts svētku nedēļā.  Mērķis ir skolēnus saistošā, izzinošu uzdevumu un spēļu veidā iepazīstināt ar Latvijas valsts vēsturi, kultūras mantojumu, personībām, kas veidojušas valsti un Latvijas vārdu nesušas ārpus valsts robežām
10. 10.-11.2018. Erudīcijas konkurss vidusskolēniem. Konkurss novada vidusskolas skolēniem divās kārtās. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi un zināšanu papildināšanu par Latvijas valsts un Madonas pilsētas un novada vēsturi. Pasākums tiks organizēts sadarbībā ar novada vēstures skolotāju apvienību, Madonas Bērnu un jauniešu centru, Madonas novada bibliotēku
11. Izstāžu cikls "Latvijas māksla 1918 - 2018":
     11.1. 26.01.-04.03.2018. "Septiņdesmitie. Skaistuma lietderība"
     11.2. 07.12.2018.-21.01.2019. "Ilma Austriņa. Tekstils"

SADZĪVES UN ETNOGRĀFIJAS PRIEKŠMETU KRĀTUVE SARKAŅOS

20.maijā Muzeju nakts pasākums "Šūpulis Sarkaņos"
Līdz 1.jūnijam Izstāde “No Sarkaņu skolas vēstures”
19. jūnijs-19.oktobris Izstāde “Piena pārstrāde lauku sētā (trauki, rīki)”
6.novembris -29. decembris Izstāde “Komponistam un diriģentam Valdim BREĢIM - 90”