Latviešu
Valoda: Latviešu
Latviešu
Valoda: Latviešu

Izstādes un pasākumi 2019.gadā

Janvāris

Līdz 27.01. Ilma Austriņa, Dace Austriņa “Gobelēns un mode” (lielās)
Janvārī “Rotaļlietu stāsts” Jāņa Bites privātkolekcija (mansards)
Janvārī “90 nedēļas līdz miera līgumam” /Latvijas Neatkarības karš/
Janvārī Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības” (foajē)
Janvārī Pastāvīgā ekspozīcija “Novada arheoloģija” (mazā zāle)
No 16.01. Grāmatizdevējs Imants Reitmanis (foajē)
Janvārī “Cimdi no muzeja krājuma” (foajē)
Pasākumi
16.01.plkst.12.00 Tikšanās ar senioriem, ciklā “Dzīves un mākslas krāsās”. Tikšanās ar Ilmu Austriņu un Daci Austriņu
23.01.plkst.10.30 Tikšanās ar skolēniem, pieminot 1991.gada Barikādes
26.01. no plkst.10.00 – 16.00 SPĒĻU sestdiena Madonas muzejā
29.01.plkst.10.00 Madonas TIC uzņēmēju tikšanās

FEBRUĀRIS

No 08.02. TLMS “Vāpe” un TLMS “Rīdze” izstāde “Māls ar linu sasatika” (lielās zāles)
Līdz 03.02. “Rotaļlietu stāsts” Jāņa Bites privātkolekcija (mansards)
No 14.02. Vidzemes bruņniecība. Izstāde no Cēsu Vēstures un mākslas muzeja (mansards)
Februārī Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības” (foajē)
Līdz 24.02. “90 nedēļas līdz miera līgumam” /Latvijas Neatkarības karš/
Februārī Pastāvīgā ekspozīcija “Novada arheoloģija” (mazā zāle)
Līdz 17.02. “Cimdi no muzeja krājuma” (foajē)
No 19.02. “Apavi un somas no muzeja krājuma” (foajē)
Februārī Grāmatizdevējs Imants Reitmanis (foajē)
No 28.02. Latvijas Centrālās Padomes Memorandam – 75 (foajē)
Pasākumi
16.02. no plkst.10.00 – 16.00 MĪKLU sestdiena. Plkst. 10.00, 12.00, 14.00 – lielā mīklu minēšana
20.02.plkst.12.00 Tikšanās ar senioriem ciklā “Dzīves un mākslas krāsās”. Saruna ar Induli Zvirgzdiņu par grāmatu izdevēju Imantu Reitmani
22.02. no plkst.10.50 – 11.50 Muzejpedagoģiskā programma “No pūralādes līdz tautasdziesmu MEME (i)”. Nodarbību vada Kr.Barona muzeja speciāliste Dita Barona

MARTS

Līdz 03.03. TLMS “Vāpe” un TLMS “Rīdze” izstāde “Māls ar linu sasatika” (lielās zāles)
No 09.03. “Madonas un tās Nīderlandiešu draugi - starptautiska izstāde” (lielās zāles)
No 02.03. līdz 07.04. “Muižas un pilis” Imanta Lancmaņa fotogrāfiju izstāde (mazā zāle)
No 04.03. Latvijas Centrālās Padomes Memorandam – 75 (foajē)
Martā Vidzemes bruņniecība. Izstāde no Cēsu Vēstures un mākslas muzeja (mansards)
No 04.03. līdz 01.04. 1949.gada represijas pieminot. (foajē)
Martā “Apavi un somas no muzeja krājuma” (foajē)
Līdz 03.03. Grāmatizdevējs Imants Reitmanis (foajē)
Martā Pastāvīgā ekspozīcija “Novada arheoloģija” (mazā zāle)
Martā Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības” (foajē)
Pasākumi
No 11. līdz 15.03. “Izzini, izpēti, iepazīsti Madonu”- nodarbību cikls ar izzinošiem uzdevumiem un ekskursiju pa pilsētu skolēnu pavasara brīvdienās, katru dienu iepazīstot citu vēstures posmu
09.03. “Madonas un tās Nīderlandiešu draugi- starptautiskās izstādes atklāšana
16.03. no plkst.10.00 – 16.00 MŪZIKAS sestdiena Madonas muzejā
20.03. plkst.12.00 Tikšanās senioriem, ciklā “Dzīves un mākslas krāsās”
29.03. Tikšanās ar skolēniem, pieminot 1949.gada deportācijas. Māras Zālītes stāsta “Pieci pirksti” iestudējums, režisore Dace Ādamsone

APRĪLIS

Līdz 14.04. “Madonas un tās Nīderlandiešu draugi- starptautiska izstāde” (lielās zāles)
No 20.04. Kaspars Groševs “Pelni un velni” (lielās zāles)
Līdz 07.04. “Muižas un pilis” Imanta Lancmaņa fotogrāfiju izstāde (mazā zāle)
No 11.04. Danute Vēze “Balinājumi” (mazā zāle)
Aprīlī Pastāvīgā ekspozīcija “Novada arheoloģija” (mazā zāle)
Aprīlī Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības” (foajē)
Aprīlī Vidzemes bruņniecība (Cēsu Vēstures un mākslas muzejs) (mansards)
Līdz 08.04. Latvijas Centrālās Padomes Memorandam – 75 (foajē)
No 09.līdz 29.04. Lieldienas (foajē)
Aprīlī “Apavi un somas no muzeja krājuma” (foajē)
No 02.04. “Lubāna ezera iedambēšana toreiz un tagad” (foajē)
Pasākumi
11.04. Danutes Vēzes izstādes “Balinājumi” atklāšana
17.04.plkst. 12.00 Tikšanās senioriem, ciklā “Dzīves un mākslas krāsās”
20.04. Kaspara Groševa izstādes “Pelni un velni” atklāšana
25.04. no plkst.13.00 – 15.00 Tikšanās skolēniem ar Latvijas rekrutēšanas vienības pārstāvjiem, zemessargiem
Aprīlī Tiek izsludināts konkurss 9. – 12.klašu audzēkņiem “Erudīts. Latvijas armijai 100”



MAIJS

Maijā Kaspars Groševs “Pelni un velni” (lielās zāles)
Maijā Danute Vēze “Balinājumi” (mazā zāle)
Maijā “Apavi un somas no muzeja krājuma” (foajē)
Maijā Pastāvīgā ekspozīcija “Novada arheoloģija” (mazā zāle)
Līdz 31.05. Vidzemes bruņniecība (Cēsu Vēstures un mākslas muzejs) (mansards)
Maijā Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības” (foajē)
Līdz 31.05. “Lubāna ezera iedambēšana toreiz un tagad” (foajē)
No 30.04. “Skaistumkopšanas piederumi no muzeja krājuma” (foajē)
Pasākumi
04.05. Dalība Madonas Pilsētas Kultūras nama pasākumā, kas veltīts Latvijas armijas 100-gadei
18.05. Starptautiskā muzeju diena, tēma “Muzeji kā kultūras centri: tradīciju nākotne”
18.05. Muzeju Nakts “Tālavas taurētājs” izstāžu zālēs un Sarkaņos

JŪNIJS

Līdz 03.06. Kaspars Groševs “Pelni un velni” (lielās zāles)
No 08.06. Ineses Jakobi 70 gadu jubilejas izstāde (lielās zāles)
No 08.06. “Katoļu baznīca  un ticība Madonas apkārtnē. Tuvplānā.” (mazā zāle)
Līdz 02.06. Danute Vēze “Balinājumi” (mazā zāle)
Līdz 10.06. “Skaistumkopšanas piederumi no muzeja krājuma” (foajē)
No 11.06. “Jāņi – jostas no muzeja krājuma” (foajē)
Jūnijs Pastāvīgā ekspozīcija “Novada arheoloģija” (mazā zāle)
Jūnijs Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības” (foajē)
No 20.06. Mākslinieka Ērika Caunes gleznas no muzeja krājuma (foajē)
No 04.06. līdz 30.09. Alus trauki no muzeja krājuma (foajē)
No 04.06. līdz 30.09. Pēteris Auniņš (foajē)
Pasākumi
08.06. Ineses Jakobi izstādes atklāšana
08.06. plkst.12.00 Izstādes “Katoļu baznīca  un ticība Madonas apkārtnē. Tuvplānā.”  atklāšana
12.06. plkst.17.30 “Mūzika baznīcā. No viduslaikiem līdz mūsdienām” - tikšanās ar Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas rektoru, senās mūzikas ansambļa "Schola Cantorum Riga" izveidotāju un vadītāju, prof. Guntaru Prāni.

JŪLIJS

Līdz 21.07. Ineses Jakobi 70 gadu jubilejas izstāde (lielās zāles)
No 27.07. Oļega Skaraiņa jubilejas izstāde (tēlniecība) (lielās zāles)
Jūlijā Alus trauki no muzeja krājuma (foajē)
Jūlijā “Katoļu baznīca  un ticība Madonas apkārtnē. Tuvplānā.” (mazā zāle)
Jūlijā Miniatūrskulptūras no Madonas sadraudzības pilsētas Vācijā Vaijes (foajē)
Jūlijā Mākslinieka Ērika Caunes gleznas no muzeja krājuma (foajē)
Līdz 15.07. “Jāņi – jostas no muzeja krājuma” (foajē)
No 16.07. Aktrisei Elvīrai Baldiņai 100 (foajē)
Jūlijs Pastāvīgā ekspozīcija “Novada arheoloģija” (mazā zāle)
Jūlijs Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības” (foajē)
Jūlijā Pēteris Auniņš (foajē)
Pasākumi
27.07. Tēlnieka O.Skaraiņa izstādes atklāšana (lielās zāle), sadarbībā ar mākslinieku biedrību “Sidegunde”
Jūlijā Tikšanās ar katoļu klosteru un kopienu pārstāvjiem

AUGUSTS

Augustā Oļega Skaraiņa jubilejas izstāde (tēlniecība) (lielās zāles)
No 01.08. Modernās mākslas mākslinieka Silvere Jarrosson (Francija) izstāde no Francijas institūta Latvijā (lielās zāles)
Augustā “Katoļu baznīca  un ticība Madonas apkārtnē. Tuvplānā.” (mazā zāle)
Augusts Pastāvīgā ekspozīcija “Novada arheoloģija” (mazā zāle)
Augusts Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības” (foajē)
Līdz 05.08. Mākslinieka Ērika Caunes gleznas no muzeja krājuma (foajē)
Augustā Aktrisei Elvīrai Baldiņai 100 (foajē)
Augustā Pēteris Auniņš (foajē)
Pasākumi
01.08.plkst.16.00 Silvere Jarrosson  izstādes atklāšana, tikšanās ar Francijas institūta Latvijā direktoru Gilles Bonnevialle
15.08. Dānijas arheoloģijas studentu un lektoru lekcija par zemūdens arheoloģiju

SEPTEMBRIS

Līdz 08.09. “Katoļu baznīca  un ticība Madonas apkārtnē. Tuvplānā.” (mazā zāle)
No 17.09. “Lielākais, senākais, mazākais muzeja krājumā” (mazā zāle) tematiskā izstāde, veltīta muzeja 75 gadu jubilejai
Līdz 08.09. Oļega Skaraiņa jubilejas izstāde (tēlniecība) (lielās zāles)
No 14.09. Izstāde no muzeja mākslas krājuma, veltīta muzeja 75 gadu jubilejai (lielās zāles)
Septembrī Pastāvīgā ekspozīcija “Novada arheoloģija” (mazā zāle)
Septembrī Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības” (foajē)
Septembrī “Atmoda – 1989” (foajē)
Līdz 12.09. Aktrisei Elvīrai Baldiņai 100 (foajē)
No 13.09. līdz 14.10. Ex libris no muzeja krājuma (foajē)
Līdz 30.09. Alus trauki no muzeja krājuma (foajē
Līdz 30.09. Pēteris Auniņš (foajē)
Septembrī Izstāde no Kuldīgas muzeja “Armija. Mākslas foto” , fotogrāfiju autori Gatis Indrēvics un Ēriks Kukucis (mansards)
No 01.09. “Rakstāmpiederumi un mācību piederumi no muzeja krājuma” (foajē)
Pasākumi

No 02.līdz 09.09. Radošo aktivitāšu nedēļa “Zinību nedēļa”
14.09. Izstādes no mākslas krājuma, veltītas Madonas 75 gadu jubilejai, atklāšana
20.09. Madonas muzeja 75 gadu jubilejai veltīts pasākums:
1. Konference “Lokālā vēstures pētniecība. Nozīme. Pieredze. Problēmas.”
2. Arfas solokoncerts, mūziķe, arfiste Dārta Tīsenkopfa
Septembrī tiek izsludināts - Radošo darbu konkurss pirmsskolas vecuma un skolas vecuma bērniem, veltīts Latvijas armijas 100-gadei

OKTOBRIS

Līdz 27.10. Izstāde no muzeja mākslas krājuma, veltīta muzeja 75 gadu jubilejai (lielās zāles)
Oktobrī “Lielākais, senākais, mazākais muzeja krājumā” (mazā zāle) tematiskā izstāde, veltīta muzeja 75 gadu jubilejai
Oktobrī Izstāde no Kuldīgas muzeja “Armija. Mākslas foto” , fotogrāfiju autori Gatis Indrēvics un Ēriks Kukucis. (mansards)
Oktobrī Pastāvīgā ekspozīcija “Novada arheoloģija” (mazā zāle)
Oktobrī Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības” (foajē)
Līdz 14.10. Ex libris no muzeja krājuma (foajē)
No 15.10. Vēstules no muzeja krājuma. Vārdam vēstule - 150 (foajē)
Oktobrī “Atmoda – 1989” (foajē)
Oktobrī “Rakstāmpiederumi un mācību piederumi no muzeja krājuma” (foajē)
Pasākumi
No 08.līdz 14.10. UNESCO kultūras mantojuma nedēļa
16.10.plkst.12.00 Tikšanās ar senioriem, ciklā “Dzīves un mākslas krāsās”

                                                                                                       NOVEMBRIS

No 03.11. Agris Sārs, jubilejas izstāde GLEZNAS (lielās zāles)
No 08. līdz 25.11. Lāčplēša diena, 18.novembris (foajē)
Novembrī “Lielākais, senākais, mazākais muzeja krājumā” (mazā zāle) tematiskā izstāde, veltīta muzeja 75 gadu jubilejai
Novembrī “Atmoda – 1989” (foajē)
Novembrī Pastāvīgā ekspozīcija “Novada arheoloģija” (mazā zāle)
Novembrī Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības” (foajē)
Novembrī “Vēstules no muzeja krājuma. Vārdam vēstule – 150” (foajē)
Novembrī “Rakstāmpiederumi un mācību piederumi no muzeja krājuma” (foajē)
Pasākumi
12. – 18.11. Radošo aktivitāšu nedēļa “Latvijas nedēļa”
Erudīcijas konkurss “Latvijas armijai – 100” 9. – 12.klašu skolēniem
Radošo darbu konkursa “Latvijas armijai – 100” pirmsskolas un skolas vecuma skolēniem noslēgums
15.11. Tikšanās ar Madonas novada politiski represētajiem, atzīmējot Latvijas Valsts svētkus
20.11.plkst.12.00 Tikšanās ar senioriem, ciklā “Dzīves un mākslas krāsās”

                                                                                                       DECEMBRIS

Līdz 15.12. Agris Sārs, jubilejas izstāde GLEZNAS (lielās zāles)
No 20.12. Mākslinieka Artūra Vītiņa izstāde GLEZNAS (lielās zāles)
Decembrī “Lielākais, senākais, mazākais muzeja krājumā” (mazā zāle) tematiskā izstāde, veltīta muzeja 75 gadu jubilejai
Decembrī Pastāvīgā ekspozīcija “Novada arheoloģija” (mazā zāle)
Decembrī Virtuālā ekspozīcija “100 Madonas novada personības” (foajē)
Līdz 08.12. “Vēstules no muzeja krājuma. Vārdam vēstule – 150” (foajē)
No 10.12. “Ziemassvētku atklātnes no muzeja krājuma” (foajē)
Decembrī “Rakstāmpiederumi un mācību piederumi no muzeja krājuma” (foajē)
Pasākumi
07.12. Radošās aktivitātes, Ziemassvētku egles iedegšanas svētku pasākuma ietvaros
18.12.plkst.12.00 Tikšanās senioriem, ciklā “Dzīves un mākslas krāsās”
20.12. Mākslinieka Artūra Vītiņa izstādes atklāšana

Neplānoti pasākumi, gada ietvaros 15 - piedāvājumi no citām institūcijām un privātpersonām


Sekojiet informācijai muzeja mājas lapā par pasākumu un izstāžu atklāšanas datumiem!

SADZĪVES UN ETNOGRĀFIJAS PRIEKŠMETU KRĀTUVE SARKAŅOS

18.maijā Muzeju nakts pasākums