Latviešu
Valoda: Latviešu

GUNTIM STRUPULIM – 90

Datums: 25.09.2023 09:15
6 skatījumi
Mūsu novadnieks, mākslinieks, gleznotājs un grafiķis Guntis Strupulis, dzimis 1933.gada 24.septembrī Madonā.
    Absolvējis Poligrāfijas mākslas arodskolu un Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu. Būtiski, ka diplomdarbs apbalvots ar 3.pakāpes diplomu Vissavienības diplomdarbu skatē. Vēlāk arī abās mācību iestādēs strādājis – arodskolā par grāmatsējēju un ražošanas apmācību meistaru, savukārt akadēmijā par vakara kursu pedagogu, līdztekus pildījis arī līgumdarbus kombinātā “Māksla”.
    Guntis Strupulis izstādēs piedalījies kopš 1964.gada, un kopš 1970.gada bijis arī Latvijas Mākslinieku savienības biedrs, kur  no1972. līdz 1974.gadam bijis arī valdes un prezidija loceklis. Mākslinieks atzinis, ka viņa darbi tiek radīti salīdzinoši lēni, jo kvalitāte prasa laiku, un tas viņam vienmēr bijis vissvarīgākais.
    Strupulis ar sievu, mākslinieci Nelliju Darkēviču 1969.gadā pārcēlās uz Jelgavu, kas tobrīd kļuva par mākslinieku pilsētu. Tas arī bija par pamudinājumu dibināt Latvijas Mākslinieku savienības Jelgavas nodaļu, par kuras “sākumu un dvēseli” kļuva tieši Guntis Strupulis.  Viņš visus pratis saliedēt, tāpēc arhitekts un tekstilmākslinieks Georgs Barkāns reiz teicis “G.Strupulī jūt labu režisoru, kas organizē ne vien savu, bet visas kopas paleti un tēmu loku.”
    Diemžēl pienāca 1974.gada 15.jūnijs, kad mākslinieks traģiski gāja bojā. Viņa iesāktais darbs turpinājās, taču Jelgavas mākslinieku grupa vairs nekad nebija tāda, kāda tā bija līdz liktenīgajai stundai.

Attēls: Mākslinieks Guntis Strupulis (24.09.1933. - 15.06.1974.)
Madonas muzeja krājums, MNM 12009
Ramona ZARIŅA mākslas izstāžu kuratore