Cesvaines fotogrāfs Dickals

Datums: 26.07.2018 10:52
9 skatījumi
Jūlijs Alberts Dickals (1893-1963) dzimis 30.jūlijā (pēc vecā stila 18.) Lietuvas pierobežā Vilces pagasta “Ķurbos”. Bērnībā traumēta kreisā roka, tā nu zemnieka darbu strādāšanā bija grūtības.
    Jaunībā Jūlijs mācījies pie Jelgavas fotogrāfa Krūmiņa, pasaules kara laikā pats bija fotogrāfs armijā. Vēlāk viņš nonāca Krievijā, iepazinās un apprecējās ar Helēnu Sprukti no Liezēres puses, pēc atgriešanās Latvijā pārnāca dzīvot uz sievas dzimto pagastu. Gan Jūlija brālis Aleksandrs un māsa Elza, gan sievas brālis Roberts Sprukts pēc revolūcijām palika dzīvot Padomju Krievijā.
    Liezērē fotogrāfa amatu pildīja divi Augusti – Andrevičs un Hartmanis, tāpēc 1926.gadā Dickalu ģimene pārgāja dzīvot uz Cesvaini, uz drēbnieka Mūrnieka jaunuzcelto māju iepretī baznīcai. Te nu Jūlijs Dickals bija centra un arī apkārtējo pagastu fotografētājs turpmākos 18 gadus. Madonas muzejā lielākais Dickala uzņēmumu klāsts saistās ar vietējo cilvēku teātra iestudējumiem, jo arī Jūlijs pats jau no jaunības bija aktīvs līdzspēlētājs, izrādēs piedalījās arī dzīvesbiedre. Dickali dzīvoja pārsimts metrus no Kultūras biedrības nama pārbūvētajā Šļākas krogā.
    Attēlu autoru atpazīstam pēc spiedodziņa fotouzņēmuma otrā pusē, tomēr tas uzlikts ne visos gadījumos, citkārt fotogrāfijas devējs atcerējies, ka tā Dickala darināta, kaut arī bez norādes. Dažādos Cesvaines skatus vairāk gatavojuši iebraucējfotogrāfi, bet cilvēku portreti, kopgrupas galvenokārt saistās ar Dickalu.
    Madonas fotogrāfi O.Bērziņš un E.Zariņa kara beigās pilsētā neatgriezās. Fotogrāfiju gatavošana bija nepieciešana dokumentu formēšanai un citām vajadzībām apriņķa centrā. Te bija arī salīdzinoši daudz sarkanarmijas virsnieku, kas vēlējās fotografēties. Tāpēc Jūliju Dickalu atveda uz Madonu, meita mācījās šejienes vidusskolā, šurp pārnāca arī ģimene, turpmākie gadi pagāja, strādājot fotogrāfu artelī, pēc tam sadzīves pakalpojumu uzņēmumā, kur vairs atsevišķa fotogrāfa darbs netika iezīmēts.
Attēlā: Jūlijs Dickals 1927.gadā.
Indulis ZVIRGZDIŅŠ muzeja vadošais pētnieks