Latviešu
Valoda: Latviešu

Ceļojošās izstādes oktobrī

Datums: 30.09.2020 13:25
22 skatījumi
Oktobrī Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja ceļojošās izstādes apskatāmas Madonas, Cesvaines, Lubānas un Gulbenes novadā. Ar ceļojošo izstāžu piedāvājumu iepazīties un izvēlēties interesējošo var muzeja mājaslapā www.madonasmuzejs.lv.
    Madonas novadā
    Kalsnavas kultūras namā apskatāma izstāde “Kalendāri”, kas sniedz ieskatu kalendāru vēsturē un iepazīstina ar latviešu grāmatu kalendāru (t. sk. ārpus Latvijas iznākušo) daudzveidību no 19. gadsimta beigām līdz 21.gadsimta sākumam.
    Lazdonas pagasta bibliotēka izvēlējās apmeklētājiem piedāvāt izstādi “Jubileju gads/Raina lugai “Zelta zirgs” – 110”. Lugai jubileja bija pagājušajā gadā, bet šogad atzīmējam Raiņa 155. dzimšanas dienu, operas “Zelta zirgs” autora Arvīda Žilinska 115. dzimšanas dienu, bet Antiņa lomas atveidotājam Jānim Zāberam - 85. dzimšanas dienu.
    Sarkaņu bibliotēkas apmeklētāji var iepazīties ar izstādi “Egils Kalme. Kara un trimdas maize”.

Cesvaines novadā
    Kraukļu bibliotēkā līdz novembrim apskatāmas 2 izstādes:
  • “Vai viegli būt jaunam? – PROTESTS [Madonas rajona 50. – 90. gadu skolu jaunatne] 
  • “Katoļu baznīca un ticība Madonas apkārtnē. Tuvplānā”.
Lubānas novadā
    Meirānu Kalpaka pamatskolā varēs iepazīties ar izstādi “Sportiskās virsotnes”. Pirmoreiz sportisti no tagadējās Latvijas teritorijas spēlēs piedalījās 1912. gadās, arī Liezērē dzimušais Haralds Blaus. Izstāde iepazīstina ar olimpiešiem Otto Grigalku, Robertu Raimo, Gundaru Upenieku, Raivi Zīmeli  un Ingu Veipu.

Gulbenes novadā
    Jaungulbenes pagasta bibliotēkā var iepazīties ar izstādi “Teritoriālās reformas vēsturiskā skatījumā” par reformu vēsturi Madonas un kaimiņu novados.
    Ar Madonas muzeja ceļojošo izstāžu piedāvājumu var iepazīties mājaslapā http://www.madonasmuzejs.lv/lv/par-muzeju/muzejs-pied%C4%81v%C4%81-ce%C4%BCojo%C5%A1%C4%81s-izst%C4%81des
Laimdota IVANOVA vēsturniece