Latviešu
Valoda: Latviešu

Ceļojošās izstādes novembrī

Datums: 17.11.2021 08:37
9 skatījumi
Novembrī turpinās Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja ceļojošo izstāžu apskate vietās, kas kādu nebija pieejamas apmeklētājiem.
    Ļaudonas pagasta bibliotēkā apskatāma izstāde “Vai viegli būt jaunam?”.
    Izstāde “Apceļo dzimto zemi” eksponēta Jēkabpils novada Dignājas bibliotēkā.
    Praulienas pagasta pārvaldē apskatāma izstāde “Par skolu jaunatnes dziesmu svētku vēsturi un Haraldu Medni”, kas pirms “Dzintaru ” rekonstrukcijas bija eksponēta Haralda Medņa kultūrizglītības centrā Dziesmusvētku skola. Izstāde iepazīstina ar pirmajiem latviešu skolēnu koru svētkiem Lazdonas draudzē 1866.gadā, Latviešu jaunatnes svētkiem 1922.gadā un Otrajiem jaunatnes dziesmu svētkiem 1928.gadā. Izstāde vēsta par Lazdonas mācītājmuižu, dziesmu vietas tapšanu un Haraldu Medni.
    Līdz gada beigām Sausnējas bibliotēkā atrodas izstāde “Kalendāri”, kas  sniedz ieskatu kalendāru vēsturē un iepazīstina ar latviešu grāmatu kalendāru (t. sk. ārpus Latvijas iznākušo) daudzveidību no 19.gadsimta beigām līdz 21.gadsimta sākumam.
    Izstāde “Madonas slimnīcai – 90”. “No tevis jau neprasa daudz – no tevis prasa visu” eksponēta Cesvaines apvienības pārvaldes Kraukļu bibliotēkā. Izstādē aplūkota ne tikai Madonas slimnīcas vēsture, bet arī apkārtējo, nu jau pārsvarā bijušo slimnīcu - Ērgļu, Varakļānu, Lubānas, Ļaudonas, Cesvaines būtiskākās iezīmes un darbība. Fotogrāfijās redzams slimnīcu personāls ne tikai darbā, bet arī atpūtas un svētku brīžos. Gandrīz 40 gadus, sākot no apmēram 1960.gada, visas Madonas rajonā esošās veselības aprūpes iestādes bija Madonas rajona centrālās slimnīcas pārvaldībā. Vietējo pašvaldību pārziņā tās nonāca 1992.gadā. Atsevišķa uzmanība izstādē pievērsta Madonas slimnīcas vadītāju biogrāfijām.
    Muzejs piedāvā vairāk kā divus desmitus ceļojošo izstāžu, Madonas muzeja mājas lapā http://www.madonasmuzejs.lv/lv/par-muzeju/muzejs-pied%C4%81v%C4%81-ce%C4%BCojo%C5%A1%C4%81s-izst%C4%81des var izlasīt aprakstus, izvēlēties un arī rezervēt interesējošajam laika periodam. 

Attēlā: izstādes “Kalendāri” fragments 
Laimdota IVANOVA vēsturniece