Latviešu
Valoda: Latviešu

Ceļojošās izstādes jūlijā

Datums: 30.06.2020 16:27
12 skatījumi
Madonas muzeja ceļojošās izstādes jūlijā apskatāmas Madonas, Cesvaines, Gulbenes un Lubānas novadā. Sekojiet katras konkrētas vietas informācijai!
    Barkavas kultūras namā eksponēta izstāde “Katoļu baznīca un ticība Madonas apkārtnē. Tuvplānā”. Tā iepazīstina ar Barkavas, Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Jaunkalsnavas, Ļaudonas, Dzelzavas un Lubānas Romas katoļu draudžu vēsturi, kā arī sniedz atbildes uz dažādiem jautājumiem par katoļticību, kas bieži, īpaši ar ticību nesaistītiem cilvēkiem, ir kaut kas mistisks un neizprotams.
    Cesvaines novada Kraukļu bibliotēkā līdz rudenim apskatāma izstāde par Dziesmu svētku vēsturi “Gaisma līgo Latvijā”.
    Gulbenes novada Jaungulbenes bibliotēkā izstāde “Sportiskās virsotnes” apmeklētājus iepazīstinās ar Madonas novadā sporta gaitas aizsākušajiem olimpiešiem. 1912.gadā olimpiskajās spēlēs piedalījās arī Liezērē dzimušais Haralds Blaus. Izstāde iepazīstina ar olimpiešiem Otto Grigalku, Robertu Raimo, Gundaru Upenieku, Raivi Zīmeli  un Ingu Veipu. Šogad kādreizējā Meirānu pagasta Ķeiķeniekos dzimušajam O.Grigalkam – 95.
    Izstāde “Apceļo dzimto zemi”, kas iepazīstina ar tūrisma vēsturi un 20.gadsimta 30.gadu akciju “Apceļo dzimto zemi!”,  līdz rudenim atrodas SIA “Aiviekstes klēts” Lubānas vīnotavā. 
    Muzeja krājuma materiāli, kā arī izstādes ar materiāliem par Trešās atmodas laiku apskatāmas Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā nmkk.lv.
    Ar Madonas muzeja ceļojošo izstāžu piedāvājumu var iepazīties mājaslapā http://www.madonasmuzejs.lv/lv/par-muzeju/muzejs-pied%C4%81v%C4%81-ce%C4%BCojo%C5%A1%C4%81s-izst%C4%81des.
    Daļa no Latvijas Neatkarības pasludināšanas 30. gadadienai veltītās izstādes “Ceļā uz 1990. gada 4. maiju apskatāma https://youtu.be/lUbBXqIcvrM, arī https://www.facebook.com/muzejsmadona/?ref=bookmarks.
    Savukārt Latvijas Tautas frontes pirmā priekšsēdētāja Daiņa Īvāna uzruna novadniekiem Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 30.gadadienā atrodama  https://www.youtube.com/watch?v=k8GMVWeGHIA.
     Vienu no ceļojošajām izstādēm – “Kalendāri”, kas ir pabijusi septiņos novados, piedāvājam apskatīt arī virtuāli. Izstāde sniedz ieskatu kalendāru vēsturē un iepazīstina ar latviešu grāmatu kalendāru (t. sk. ārpus Latvijas iznākušo) daudzveidību no 19. gadsimta beigām līdz 21.gadsimta sākumam. “Kalendāru” izstādi var apskatīt   https://www.youtube.com/watch?v=zfNn6FKoHTA.​
Laimdota IVANOVA vēsturniece