Latviešu
Valoda: Latviešu

Ceļojošās izstādes februārī

Datums: 01.02.2020 09:51
62 skatījumi
Madonas muzejs piedāvā divdesmit ceļojošās izstādes, un esam aktualizējuši arī foto izstādi par komunistiskajās represijās cietušo piemiņas vietām, kas varētu ieinteresēt jau martā, pieminot 1949. gada deportāciju. Turpinājumā – kādas izstādes februārī piedāvā apskatīties Lazdonā, Vestienā, Barkavā, Ērgļos, Meirānos un Kraukļos.
      Lazdonas bibliotēkā līdz 10.februārim var apskatīt izstādi “LTF Madonas rajona nodaļai – 30”. Janvārī īpaši aktuāla bija Barikāžu tēma, atceroties 1991.gada janvāra notikumus.
    Ar izstādi “Sportiskās virsotnes” par mūsu novada olimpiešiem H.Blauu, O.Grigalku, R.Raimo, G.Upenieku, R.Zīmeli  un I.Veipu līdz 28.februārim iepazīstas Vestienas pamatskolā.
    Barkavas kultūras namā līdz 2.martam eksponēta izstāde “Katoļu baznīca un ticība Madonas apkārtnē. Tuvplānā”. Tā iepazīstina ar Barkavas, Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Jaunkalsnavas, Ļaudonas, Dzelzavas un Lubānas Romas katoļu draudžu vēsturi, kā arī sniedz atbildes uz dažādiem jautājumiem par katoļticību, kas bieži, īpaši ar ticību nesaistītiem cilvēkiem, ir kaut kas mistisks un neizprotams.
    Izstāde, veltīta 20.gs. 50.-90.gadu Madonas rajona jaunatnei “Vai viegli būt jaunam?” aplūkojama Ērgļu bibliotēkā līdz 7.martam.
    Izstāde “Kalendāri” līdz 31.martam eksponēta Cesvaines novada Kraukļu bibliotēkā.
    Meirānu Kalpaka pamatskolā līdz 14.maijam iepazīsies ar izstādes “90 dienas līdz Miera līgumam/Latvijas Neatkarības karš” materiāliem.
    Ar Madonas muzeja ceļojošo izstāžu piedāvājumu var iepazīties  http://www.madonasmuzejs.lv/lv/par-muzeju/muzejs-pied%C4%81v%C4%81-ce%C4%BCojo%C5%A1%C4%81s-izst%C4%81des
Laimdota IVANOVA muzeja vēsturniece