Bērzaunietis Maskavā

Datums: 19.02.2018 09:59
19 skatījumi
18.februārī pirms 125 gadiem Bērzaunes “Sēnuļos” dzimis vīrs, kas mūža lielāko daļu nodzīvoja Maskavā, bet pazīstams arī citur pasaulē.
   Augusts Lietavietis bija vidējais dēls ģimenē starp brāļiem Pēteri un Jāni. Pēc Bērzaunes draudzes skolas beigšanas puisis mācījās ģimnāzijā Pleskavā (vienā klasē ar vēlāko virusologu, akadēmiķi Ļevu Zilberu (1894-1966), un literatūrzinātnieku Juriju Tiņanovu (1894-1943), tad studēja medicīnu Pēterburgā, Maskavā, no 1917.gada bija ārsts. Divdesmitajos gados viņš kļuva par sanitāro inspektoru Maskavā, tad iekļāvās darbā iestādē, kas vērtēja strādāšanas vietas higiēnas apstākļus, dažādu profesionālo saslimšanu riskus. No 1935.gada latvietis vadīja laboratoriju Darba higiēnas un arodslimību institūtā, pētīja ķīmisko vielu, temperatūras izmaiņu, radioaktivitātes iespaidu uz cilvēku darba procesā, dažādu risku noteikšanu. 1948.gadā viņš kļuva par institūta direktoru, bija PSRS Medicīnas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis, kopš 1957.gada – Starptautiskās arodmedicīnas asociācijas viceprezidents. Padomju Savienībā viņš saņēma augstākos apbalvojumus – Staļina un Ļeņina prēmiju, Ļeņina un Darba sarkanā karoga ordeņus, bet tas bija tiešām paveiktā novērtējums.
   Vienlaikus bērzaunietis kopš divdesmitajiem gadiem bija alpīnists, vadīja pārgājienus Kaukāzā, pirmatklājēju ekspedīcijas Pamirā un Tjanšanā. Viņš bija šo ekspedīciju ārsts, fotogrāfs, reizē arī nopietnu pārskatu rakstītājs. Novadnieks kāpis vienā sasaistē ar savā ziņā pazīstamākajiem Maskavas alpīnistiem brāļiem Jevgeņiju Abalakovu (1907-1948) un Vitāliju Abalakovu (1906-1968). Vienu virsotni Tjanšana grēdā ar koordinātām 38 ° 56 ' 7.798 '' N un 71 ° 48 ' 41.916 '' E tagadējā Tadžikistānā pārgājienu biedri nosauca viņa vārdā – “Пик Летавета”.
   Vēstulē Madonas muzeja darbiniekiem 1973.gadā novadnieks rakstīja: Ir jau pagājuši 65 gadi, kamēr esmu atstājis Latviju, tomēr savus bērnības gadus atminos tā, kā tas būtu bijis vakar. Neesmu ari aizmirsis latviešu valodu, lai gan gandrīz nekad nav nācies runāt latviski. Ar prieku pa vaļas laiku lasu latviešu valodā dažas grāmatas, kas ir pie rokas, par piemēru, Jaunsudrabiņa “Balto un zaļo grāmatu”, vecos “Mērnieku laikus”, Rūdolfa Blaumaņa stāstus, “Latvju liriku” un citus. Žēl, ka nav jaunāko laiku rakstnieku darbu.
   Kad pirms 35 gadiem Darba higiēnas un arodslimību institūtā rīkoja institūta Zinātniskās padomes svinīgo sēdi sakarā ar akadēmiķa deviņdesmitgadi, ielūguma otrā pusē rakstīts: Pēc jubilāra lūguma oficiāla viņa godināšana nenotiks.

Attēls: Augusts Lietavietis ap 1970.gadu.
Indulis ZVIRGZDIŅŠ vadošais pētnieks