Latviešu
Valoda: Latviešu

Atskatāmies uz 2021.gadu muzejā!

Datums: 28.12.2021 10:47
10 skatījumi
2021.gads – Madona svinēja savus 95 gadus, Latviju turpināja ietekmēt covid-19 pandēmija un Madonas muzeja Izstāžu zāles bija visilgāko laiku nepieejamas mūsu apmeklētājiem: no 1.janvāra līdz pat 4.jūnijam un tad no 21.oktobra līdz 15.novembrim.
    Muzeja izstādes palika aiz slēgtām durvīm un darbinieki turpināja savas darba gaitas attālināti, virtuāli vai muzeja iekštelpās. Tomēr nevienu mirkli nav apstājusies mūsu komunikācija ar muzeja apmeklētājiem, jo izmantojām mājas lapu, sociālo tīklu piedāvātās iespējas un citus komunikācijas veidus. Paldies ikvienam mūsu sekotājam Facebook un Instagram, jūsu atsaucība, komentāri un arī uzspiesta ikona “patīk” vai “dalīties” sniedza pārliecību, ka esam vajadzīgi arī attālināti.
    Muzeja darbiniekiem un pētniekiem ir liels prieks, ka Facebook publicētie krājuma  materiāli izraisīja interesi un tika papildināti fotogrāfiju apraksti ar vērtīgu informāciju. Turklāt krājums tika papildināts ar vairākiem jaunieguvumiem, pateicoties Facebook aktivitātēm. Visu gadu muzeja speciālisti aktīvi darbojušies, darījuši pieejamu krājumu arī attālināti un meklējuši atbildes uz visdažādākajiem pētnieku un interesentu uzdotajiem jautājumiem.
    Muzeja atkal atvēršanu apvienojām ar Madonas pilsētas 95 gadu svinībām un priecājāmies aktīvi iesaistīties un līdzdarboties svētku gaisotnes radīšanā. Muzeja pagalmu un Izstāžu zāles pieskandināja laipni vārdi, vēlme izzināt un apskatīt mākslas izstādes, piedalīties mūsu aktivitātēs un satikties ar mums – muzeja speciālistiem.
    Ņemot vērā, ka muzejs tik ilgu laiku nebija pieejams apmeklētājiem, radījām vairākas izstādes pilsētvidē, kas iepriecināja gan pilsētniekus, gan Madonas viesus: senākās fotogrāfijas fotoizstādē “Reiz bija tā … ”, “Māksla skatlogos”, “Lidojošās gaismas” un dāvana visas vasaras un vēl septembra garumā, izstāde Skolas ielā pie Madonas Kultūras nama “Septiņas ielas laiku lokos”. Muzeja speciālisti iesaistījās arī citu pilsētas dzimšanas dienas dāvanu sagatavošanā: ar saviem krājuma materiāliem un arī saturu aktīvi līdzdarbojāmies grāmatas “Mana Madona” izveidošanā,  bet mazākajiem interesentiem, ģimenēm ar bērniem ir radīta izzinoša krāsojamā grāmatiņa “Izzini un iepazīsti Madonu”, ko 1.septembrī dāvinājām Madonas pilsētas vidusskolas 1.klases skolēniem.
    Vasarā piedzīvojām lielu apmeklētāju interesi muzeja izstādēs: Jāņa Brektes, Valērija Baidas, Maijas Jakovičas gleznas, Ģirta Burvja metāla origami, Tautas lietišķo mākslas studiju “Ceplis” (keramika) un “Austra”, “Irbi” un “Rītausma” (tekstilijas) mākslas darbi, Ditas Danosas fotogrāfijas, Madonas slimnīcas 90 gadu jubilejai veltītā izstāde. Izstādes uzrunāja madoniešus, pastāvīgos muzeja apmeklētājus un aicināja iegriezties  viesiem no citām Latvijas pilsētām. Tādēļ vasaras mēnešus noslēdzām ar patīkamu apmeklējuma ciparu – muzeja Izstāžu zālēm bija 5575 liels apmeklējums.
    Lai arī septembrī muzejā vēl aktīvi skanēja skolēnu čalas, rudens nāca ar jauniem pārbaudījumiem. Ierobežojumi, pastiprināti norādījumi pandēmijas ierobežošanai ir iemesls, kādēļ rudenī vismazāk esam tikušies tieši ar skolu audzēkņiem. Skolēniem radītas izstādes un programmas klātienē palika neapmeklētas. Tas bija viens no iemesliem, kādēļ  oktobra vidū muzeja speciālisti iesaistījās biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) organizētajā kampaņā “Mērķē attīstībā”, lai uzrunātu jauniešus attālināti, darbotos kopīgi, sniedzot viens otram vērtīgas zināšanas un sadarbības prieku, aktivizētu izpratni un rīcību Ilgtspējīgas attīstības mērķu /IAM/ ieviešanu un aktualizētu kādu būtisku problēmu. Kampaņa norisinājās no 25.oktobra līdz 30.novembrim 30 Latvijas vietās un Madonas muzejs bija viena no šīm vietām.
    Kampaņas aktivitātes uz vietas organizēja muzeja speciālisti - Zane Grīnvalde un Elīna Krupko, savukārt attālināti pieslēdzās izstādes “Vienbil Divbil Trībil Trābil. Latviešu bēgļu nometnēs vākti skaitāmpanti” organizatores Zane Zajankčauska un Marija Krivošeina un Madonas Valsts ģimnāzijas 10.klases (ar skolotājām Emeritu Beļaunieci un Maritu Kazakēviču) un Madonas pilsētas vidusskolas 10. un 12.klašu skolēni (ar skolotāju Liliju Mozgu). Ko mēs darījām? Aktualizējām diskusijas un sarunas par bēgļu jautājumu. Par vēsturisko bēgļu situāciju stāstījām izstādes par skaitāmpantiem kontekstā. Savukārt par šodien aktuālo bēgļu jautājumu diskutējām un uzklausījām ekspertu viedokli: 9.novembrī Eviju Strupišu no “Gribu palīdzēt bēgļiem” un 10.novembrī Ievu Raubiško no “PROVIDUS”. Šodien Latvija piedzīvo mazliet citu situāciju, jo ir viena no valstīm, kurā nonāk bēgļi un patvēruma meklētāji no citām valstīm. Kampaņas ietvaros ar skolēniem runājām attālināti par izstādes vēstījumu un trīs novadnieku vēsturiskajiem stāstiem bēgļu gaitās, par Konvenciju par bēgļu statusu, kā arī kopīgi diskutējām par aktuālajiem jautājumiem šodien. Tā rezultātā skolēni izvēlējās aktivitātes, kā iesaistīties un runāt par bēgļu un patvēruma meklētāju jautājumu. Rezultātus par aktivitātēm noklausījāmies 29.novembrī noslēguma zoomā. Esam gandarīti, ka jaunieši iesaistījās un aktualizēja šo jautājumu arī citu skolēnu vidū, veidoja diskusijas ar citiem skolas biedriem, aptaujas, noskaidrojot savu skolas biedru viedokli par bēgļu jautājumu, kā arī veidojot izzinošu spēli, kura būs kā lielisks izziņas materiāls arī citiem skolēniem.
    Pēc diskusijām jaunieši atzina, ka tēma ir ļoti aktuāla un priecājamies lasīt un dzirdēt, ka ir vēlme iesaistīties arī citās muzeja aktivitātēs. Milzīgs paldies atsaucīgajiem jauniešiem un viņu skolotājām par atsaucību un aktīvo līdzdalību!
    Gada nogalē Madonas muzeja Izstāžu zāles ir atvērtas un strādā t.s. “zaļajā” jeb drošajā režīmā, kas nozīmē, ka apmeklējot muzeju, nepieciešams uzrādīt Covid-19 vakcinācijas vai izslimošanas sertifikātu. Mēs ļoti ceram, ka nākamajā gadā būs iespēja tikties ar skolēniem klātienē, gan izglītojošās nodarbībās, gan ekskursijās. Tiklīdz to ļaus epidemioloģiskā situācija, aicināsim uz mūsu pasākumiem, tādēļ aicinām sekot līdzi muzeja aktualitātēm, kā arī noteikumiem, kas ir jāievēro, muzeja mājas lapā www.madonasmuzejs.lv vai arī sociālajos tīklos.
    Gada noslēgumā vēlamies teikt paldies ikvienam mūsu apmeklētājam, mūsu sekotājiem sociālajos tīklos, katram pētniekam, kurš uzdeva jautājumus, mūsu māksliniekiem un radošajiem cilvēkiem, kuri veidoja izstādes un iesaistījās mūsu aktivitātēs, paldies skolotājiem un skolēniem un mūsu sadarbības partneriem un muzeja draugiem. Paldies Jums visiem!
    Vēlam, lai Jaunajā gadā izdodas piepildīt ieceres un sapņus, lai netrūkst enerģijas un izturības jauniem darbiem un uz tikšanos ar katru no jums klātienē – izstādēs, pasākumos, izglītojošās programmās un citās aktivitātēs!
Zane GRĪNVALDE izglītojošā darba nodaļas vadītāja